12 „Adu-ţi aminte de Creatorul tău
    în zilele tinereţii tale,
până nu vin zilele cele rele
    şi până nu se apropie anii când vei zice:
        «Nu găsesc nici o plăcere în ei!»;
până nu se întunecă soarele şi lumina, luna şi stelele
    şi până nu se întorc norii după ploaie.
În zilele acelea încep să tremure paznicii casei
    şi se îndoaie cei tari,
se opresc cei ce macină, care s-au împuţinat,
    şi se întunecă cei ce se uită pe ferestre,
se închid cele două uşi care dau în stradă
    şi scade sunetul morii.
Atunci te vei scula la ciripitul păsării,
    dar glasul tuturor cântăreţelor se va auzi înăbuşit;
te vei teme de înălţimi
    şi te vei speria pe drum!
Adu-ţi aminte de Creatorul tău,
    până nu înfloreşte migdalul
până nu se târăşte lăcusta
    şi trece pofta,
căci fiecare merge spre casa cea veşnică,
    iar bocitorii cutreieră pe stradă;
până nu se rupe funia de argint
    şi până nu se sparge vasul de aur,
până nu se sfărâmă vasul la izvor
    şi până nu este zdrobită roata la fântână;
până nu se întoarce ţărâna în pământ, de unde a fost luată,
    şi până când suflarea nu se întoarce la Dumnezeu, Cel Care a dat-o.

O, deşertăciune a deşertăciunilor, zice oratorul[a].
    Totul este deşertăciune!“

Read full chapter

Footnotes

  1. Eclesiastul 12:8 Vezi nota de la 1:1; şi în vs. 9, 10