27 Căci într-adevăr, împotriva Slujitorului Tău cel sfânt, Isus, pe Care L-ai uns Tu, s-au adunat în această cetate Irod[a], Ponţiu Pilat[b], neamurile şi poporul[c] lui Israel, 28 ca să facă, de fapt, tot ceea ce ai hotărât mai dinainte să se întâmple prin mâna Ta şi planul Tău.

Read full chapter

Footnotes

  1. Faptele Apostolilor 4:27 Irod Antipa (4 î.Cr.-39 d.Cr.), unul dintre fiii lui Irod cel Mare (37-4 î.Cr.), tetrarh al Galileii; tetrarhul domnea peste a patra parte a unei regiuni, fiind inferior unui rege şi stăpânind doar cu aprobarea romanilor
  2. Faptele Apostolilor 4:27 Procurator (guvernator al unei provincii imperiale; o provincie imperială era una considerată nepacificată şi care necesita prezenţa trupelor; procuratorul era numit direct de către împărat; vezi nota de la 13:7 pentru o distincţie între provinciile romane) al Iudeii (26-36 d.Cr.)
  3. Faptele Apostolilor 4:27 Termenul grecesc este plural