Petru vorbeşte mulţimii în ziua Cincizecimii

14 Dar Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit astfel:

– Bărbaţi iudei şi voi, toţi locuitorii Ierusalimului, să vă fie cunoscut lucrul acesta şi să ascultaţi cuvintele mele! 15 Oamenii aceştia nu sunt beţi, aşa cum presupuneţi voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zi[a], 16 ci aceasta este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel:

17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu,
    voi turna din Duhul Meu peste orice făptură.
Fiii şi fiicele voastre vor profeţi,
    tinerii voştri vor vedea viziuni,
        iar bătrânii voştri vor visa visuri!
18 Chiar şi peste slujitorii Mei şi slujitoarele Mele
    voi turna din Duhul Meu în acele zile
        şi vor profeţi.
19 Voi face minuni sus în cer
    şi semne jos pe pământ,
        sânge, foc şi coloane de fum.
20 Soarele se va preface în întuneric,
    iar luna în sânge,
        înainte să vină ziua cea mare şi glorioasă a Domnului.
21 Atunci oricine va chema Numele Domnului
    va fi mântuit!“[b]

22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Isus din Nazaret, bărbat adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin faptele puternice, minunile şi semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, 23 pe Omul Acesta, dat pe mâna voastră după planul hotărât şi după preştiinţa lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fără de lege[c]! 24 Dumnezeu însă L-a înviat, dezlegându-L de durerile[d] morţii, pentru că nu era posibil să fie ţinut de ea. 25 Căci David zice despre El:

„Îl văd pe Domnul neîncetat înaintea mea,
    căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

26 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte limba[e]!
    Mai mult, trupul meu va locui în nădejde,
27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor[f]
    şi nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.
28 Mi-ai făcut cunoscute cărările vieţii …
    mă vei umple de bucurie cu prezenţa Ta!“[g]

29 Bărbaţi, fraţilor, cât despre patriarhul David, daţi-mi voie să vă spun deschis că el a murit şi a fost îngropat, iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până în ziua aceasta. 30 Aşadar, el era profet şi ştia că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui pe unul din urmaşii lui.[h] 31 Ştiind deci mai dinainte, el vorbea despre învierea lui Cristos, atunci când spunea că nu va fi lăsat în Locuinţa Morţilor şi că trupul Lui nu va vedea putrezirea.

32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. 33 Aşadar, fiind înălţat la dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, El a turnat ceea ce vedeţi şi auziţi. 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi zice:

„Domnul I-a zis Domnului meu[i]:
    «Şezi la dreapta Mea,
35 până voi face din duşmanii Tăi
    aşternut al picioarelor Tale!»“[j]

36 Să ştie bine deci toată casa lui Israel, că Dumnezeu L-a făcut Domn şi Cristos[k] pe acest Isus pe Care L-aţi răstignit voi!

37 Când au auzit aceste lucruri, ei au rămas străpunşi în inimă şi i-au întrebat pe Petru şi pe ceilalţi apostoli:

– Fraţilor, ce să facem?

38 Petru le-a răspuns:

– Pocăiţi-vă şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos[l] spre iertarea păcatelor voastre; şi veţi primi darul Duhului Sfânt! 39 Căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru!

40 Şi cu multe alte cuvinte el mărturisea şi îi îndemna zicând:

– Mântuiţi-vă din mijlocul acestei generaţii corupte!

41 Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor au fost adăugate cam trei mii de suflete.

Read full chapter

Footnotes

 1. Faptele Apostolilor 2:15 Ora 9:00
 2. Faptele Apostolilor 2:21 Vezi Ioel 2:28-32
 3. Faptele Apostolilor 2:23 Adică neamurile, cei care nu aveau Legea
 4. Faptele Apostolilor 2:24 Termenul grecesc este asociat de obicei în NT cu durerile naşterii
 5. Faptele Apostolilor 2:26 Citatul este din LXX, care în Ps. 16:9 conţine limba, în loc de sufletul, cum apare în TM
 6. Faptele Apostolilor 2:27 Gr.: Hades
 7. Faptele Apostolilor 2:28 Vezi Ps. 16:8-11
 8. Faptele Apostolilor 2:30 Vezi 2 Sa 7:12-13; Ps. 132:11
 9. Faptele Apostolilor 2:34 În TM cuvintele pentru Domnul sunt diferite: Domnul (YHWH) i-a zis Stăpânului (Adoni) meu; în textul grecesc: Domnul (Kurios) i-a zis Domnului (Kurios) meu
 10. Faptele Apostolilor 2:35 Vezi Ps. 110:1
 11. Faptele Apostolilor 2:36 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
 12. Faptele Apostolilor 2:38 Această formulă scurtă nu este în contradicţie cu cea completă, din Mt. 28:19; în F.A., ea subliniază autoritatea lui Isus în ce priveşte mântuirea, subliniind în acelaşi timp distincţia dintre botezul în Numele lui Isus şi cel propovăduit de Ioan (vezi 19:4-5)