28 Luaţi seama deci la voi înşivă şi la toată turma peste care Duhul Sfânt v-a pus supraveghetori[a] ca să păstoriţi Biserica lui Dumnezeu[b], pe care El a câştigat-o prin sângele propriului Său Fiu[c]!

Read full chapter

Footnotes

  1. Faptele Apostolilor 20:28 Gr.: episcopos, de unde avem termenul episcop
  2. Faptele Apostolilor 20:28 Unele mss conţin: Biserica Domnului
  3. Faptele Apostolilor 20:28 Lit.: prin sângele Lui propriu sau prin sângele propriului Său; construcţia genitivală poate fi tradusă în ambele sensuri : prin Însuşi sângele Său sau prin sângele propriului Său (Fiu)