Lăcaşul nostru ceresc

Noi ştim într-adevăr că, dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc, avem o locuinţă de la Dumnezeu, o casă veşnică în ceruri, care nu este făcută de mâini omenești. Căci gemem în cortul acesta, dorind să ne îmbrăcăm peste el cu lăcaşul nostru ceresc[a], negreşit dacă, după ce vom fi îmbrăcaţi, nu vom fi[b] găsiţi goi. În timp ce suntem în acest cort, gemem şi suntem împovăraţi, nu pentru că dorim să fim dezbrăcaţi, ci pentru că dorim să fim îmbrăcaţi, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă. Şi Cel Ce ne-a pregătit pentru aceasta este Dumnezeu, Care ne-a dat Duhul ca pe o garanţie.

De aceea, întotdeauna suntem plini de încredere, chiar dacă ştim că, atâta timp cât suntem acasă în trup, suntem departe de Domnul. Căci noi umblăm prin credinţă, nu prin vedere; avem încredere şi ne place mult mai mult să fim departe de trup şi să fim acasă cu Domnul.

Read full chapter

Footnotes

  1. 2 Corintieni 5:2 În concepţia iudaică şi în concepţia greacă timpurie duhurile lipsite de trup sălăşluiau sub pământ, fiind incapabile să-și ducă existența în altă parte a universului. Pavel îi asigură pe credincioși că învierea va fi în trup
  2. 2 Corintieni 5:3 Unele mss conţin: ceresc, negreşit dacă, atunci când ne vom dezbrăca de el, nu vom fi