Învierea lui Cristos

15 Fraţilor, vă reamintesc Evanghelia pe care v-am vestit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas şi prin care sunteţi mântuiţi dacă rămâneţi fermi în cuvântul pe care vi l-am vestit; altfel aţi crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanţă este ceea ce eu, la rândul meu, am primit: anume că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, că a fost îngropat, că a fost înviat a treia zi, potrivit Scripturilor, că i S-a arătat lui Chifa şi apoi celor doisprezece și că, după aceea, li S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi încă trăiesc, iar unii au adormit[a]. După aceea i S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Ultimului dintre toţi, ca unuia născut înainte de vreme, mi S-a arătat şi mie.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1 Corintieni 15:6 Vezi nota de la 11:30