A A A A A
Bible Book List

Ezra 1-2 Maori Bible (MAORI)

Na, i te tau tuatahi o Hairuha kingi o Pahia, he mea kia whakamana ai te kupu a Ihowa, i whakapuakina e Heremaia, ka whakaohokia e Ihowa te wairua o Hairuha kingi o Pahia, a tukua ana e tera tana karanga puta noa i tona kingitanga, i tuhituhi hok i e ia, i mea ia,

Ko te kupu tenei a Hairuha kingi o Pahia, kua oti nga kingitanga katoa o te whenua te homai ki ahau e Ihowa, e te Atua o nga rangi; kua whakahaua mai hoki ahau e ia kia hanga he whare mona ki Hiruharama, ki tera i Hura.

Ahakoa ko wai o koutou o tana iwi katoa, hei a ia tona Atua, a me haere ake ia ki Hiruharama, ki tera i Hura, ki te hanga i te whare o Ihowa, o te Atua o Iharaira, ko ia nei te Atua, kei Hiruharama ano ia.

Na, ko te tangata ka mahue ki te wahi e noho ai ia, ma nga tangata o tona wahi ia e awhina ki te hiriwa, ki te koura, ki te taonga, ki te kararehe, hei tapiri mo nga mea hoatu noa mo te whare o te Atua i Hiruharama.

Katahi ka whakatika nga upoko o nga whare o nga matua o Hura, o Pineamine, me nga tohunga, me nga Riwaiti, me te hunga katoa i whakaohokia nei o ratou wairua e te Atua, ka mea ki te haere ki te hanga i te whare o Ihowa i Hiruharama.

Na, ko nga tangata katoa i o ratou taha, kei te whakakaha i o ratou ringa ki te oko hiriwa, ki te koura, ki te taonga, ki te kararehe, ki te mea utu nui, he mea tapiri ki nga mea homai noa katoa.

A i whakaputaina e Kingi Hairuha nga oko o te whare o Ihowa i kawea atu nei e ia ki roto ki te whare o ona atua;

I whakaputaina enei e Hairuha kingi o Pahia, ara e Mitirerata kaitiaki taonga, taua atu ana e ia ki a Hehepatara rangatira o Hura.

Ko te maha tenei o aua mea: e toru tekau peihana koura, kotahi mano peihana hiriwa, e rua tekau ma iwa maripi;

10 E toru tekau nga haka koura, ko nga haka hiriwa, he ahua ke, e wha rau kotahi tekau; ko etahi oko ke, kotahi mano.

11 Ko nga oko katoa, ke nga mea koura, ko nga mea hiriwa, e rima mano e wha rau. Ko enei katoa i kawea atu e Hehepatara i te kawenga o nga whakarau i Papurona ki Hiruharama.

Na ko nga tama enei o te kawanatanga i maunu atu nei i roto i nga whakarau, i te hunga i whakahekea, i era i whakahekea e Nepukaneha kingi o Papurona ki Papurona, a i hoki nei ki Hiruharama, ki Hura, ki tona pa, ki tona pa;

I haere tahi nei me Herupapera; ko Hehua, ko Nehemia, ko Heraia, ko Reeraia, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mitipara, ko Pikiwai, ko Rehumu, ko Paana. Ko te tokomaha o nga tangata o te iwi o Iharaira:

Ko nga tama a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.

Ko nga tama a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.

Ko nga tama a Araha, e whitu rau e whitu tekau ma rima.

Ko nga tama a Pahata Moapa, no nga tama a Hehua, a Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma rua.

Ko nga tama a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.

Ko nga tama a Tatu, e iwa rau e wha tekau ma rima.

Ko nga tama a Takai, e whitu rau e ono tekau.

10 Ko nga tama a Pani, e ono rau e wha tekau ma rua.

11 Ko nga tama a Pepai, e ono rau e rua tekau ma toru.

12 Ko nga tama a Atakara, kotahi mano e rua rau e rua tekau ma rua.

13 Ko nga tama a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma ono.

14 Ko nga tama a Pikiwai, e rua mano e rima tekau ma ono.

15 Ko nga tama a Arini, e wha rau e rima tekau ma wha.

16 Ko nga tama a Atere, a Hetekia, e iwa tekau ma waru.

17 Ko nga tama a Petai, e toru rau e rua tekau ma toru.

18 Ko nga tama a Ioraha, kotahi rau kotahi tekau ma rua.

19 Ko nga tama a Hahumu, e rua rau e rua tekau ma toru.

20 Ko nga tama a Kipara, e iwa tekau ma rima.

21 Ko nga tama a Peterehema, kotahi rau e rua tekau ma toru.

22 Ko nga tangata o Netopa, e rima tekau ma ono.

23 Ko nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.

24 Ko nga tama a Atamawete, e wha tekau ma rua.

25 Ko nga tama a Kiriataarimi, a Kepira, a Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.

26 Ko nga tama a Rama, a Kapa, e ono rau e rua tekau ma tahi.

27 Ko nga tama a Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.

28 Ko nga tangata o Peteere, o Hai, e rua rau e rua tekau ma toru.

29 Ko nga tama a Nepo, e rima tekau ma rua.

30 Ko nga tama a Makapihi, kotahi rau e rima tekau ma ono.

31 Ko nga tama a tetahi atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.

32 Ko nga tama a Harimi, e toru rau e rua tekau.

33 Ko nga tama a Roro, a Hairiri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma rima.

34 Ko nga tama a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.

35 Ko nga tama a Henaa, e toru mano e ono rau e toru tekau.

36 Ko nga tohunga: ara ko nga tama a Ieraia, o te whare o Hehua, e iwa rau e whitu tekau ma toru.

37 Ko nga tama a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.

38 Ko nga tama a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.

39 Ko nga tama a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.

40 Ko nga Riwaiti: ara ko nga tama a Hehua, a Karamiere; no nga tama a Horawai, e whitu tekau ma wha.

41 Ko nga kaiwaiata: ara ko nga tama a Ahapa, kotahi rau e rua tekau ma waru.

42 Ko nga tama a nga kaitiaki kuwaha: ara ko nga tama a Harumu, ko nga tama a Atere, ko nga tama a Taramono, ko nga tama a Akupu, ko nga tama a Hatita, ko nga tama a Hopai: huihuia kotahi rau e toru tekau ma iwa.

43 Ko nga Netinimi: ara ko nga tama a Tiha, ko nga tama a Hahupa, ko nga tama a Tapaoto,

44 Ko nga tama a Keroho, ko nga tama a Hiaha, ko nga tama a Parono,

45 Ko nga tama a Repana, ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Akupu,

46 Ko nga tama a Hakapa, ko nga tama a Haramai, ko nga tama a Hanana,

47 Ko nga tama a Kirere, ko nga tama a Kahara, ko nga tama a Reaia,

48 Ko nga tama a Retini, ko nga tama a Nekora, ko nga tama a Katama,

49 Ko nga tama a Uha, ko nga tama a Pahea, ko nga tama a Pehai,

50 Ko nga tama a Ahana, ko nga tama a Meunimi, ko nga tama a Nepuhimi,

51 Ko nga tama a Pakapuku, ko nga tama a Hakupa, ko nga tama a Harahuru,

52 Ko nga tama a Patarutu, ko nga tama a Mehira, ko nga tama a Haraha,

53 Ko nga tama a Parakoho, ko nga tama a Hihera, ko nga tama a Tamaha,

54 Ko nga tama a Netia, ko nga tama a Hatipa.

55 Ko nga tama a nga tangata a Horomona: ara ko nga tama a Hotai, ko nga tama a Hoperete, ko nga tama a Perura,

56 Ko nga tama a Taara, ko nga tama a Tarakono, ko nga tama a Kirere;

57 Ko nga tama a Hepatia, ko nga tama a Hatira, ko nga tama a Pokerete o Tepaimi, ko nga tama a Ami.

58 Ko nga Netinimi katoa, ratou ko nga tama a nga tangata a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.

59 Na ko nga mea enei i haere mai i Teremera, i Terehareha, i Kerupu, i Arana, i Imere; otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou papa, me to ratou kawai, no Iharaira ranei;

60 Ko nga tama a Teraia, ko nga tama a Topia, ko nga tama a Nekora, e ono rau e rima tekau ma rua.

61 Na, o nga tama a nga tohunga: ko nga tama a Hapaia, ko nga tama a Koto, ko nga tama a Paratirai; i tangohia hoki e ia tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, na kua huaina to ratou ingoa ki a ia.

62 I rapua e enei to ratou pukapuka whakapapa, ara to te hunga whakapapa tupuna, heoi kihai i kitea: na reira i kiia ai ratou he poke, i mutu ake ai to ratou tohungatanga.

63 Katahi te kawana ka mea ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga kei a ia nga Urimi me nga Tumime.

64 Ko te huihui katoa, rupeke, rupeke, e wha tekau ma rua mano e toru rau e ono tekau.

65 Haunga a ratou pononga tane, a ratou pononga wahine: e whitu mano enei e toru rau e toru tekau ma whitu; i a ratou ano he kaiwaiata, he tane, he wahine, e rua rau.

66 Ko o ratou hoiho e whitu rau e toru tekau ma ono; ko o ratou meura e rua rau e wha tekau ma rima;

67 Ko o ratou kamera e wha rau e toru tekau ma rima; ko nga kaihe e ono mano e whitu rau e rua tekau.

68 Na ko etahi o nga upoko o nga whare o nga matua, i to ratou haerenga ki te whare o Ihowa i Hiruharama, hihiko tonu ratou ki te homai mea hei whakatu mo te whare o te Atua ki tona wahi.

69 Rite tonu ki o ratou rawa nga mea i homai e ratou ki roto ki nga taonga mo te mahi, e ono tekau ma tahi mano nga moni koura, e rima mano nga pauna hiriwa, me nga kakahu mo nga tohunga kotahi rau.

70 Na noho ana nga tohunga me nga Riwaiti, me etahi o te iwi, me nga kaiwaiata, me nga kaitiaki kuwaha, me nga Netinimi ki o ratou pa, me Iharaira katoa ano hoki ki o ratou pa.

John 19:23-42 Maori Bible (MAORI)

23 A ka oti a Ihu te ripeka e nga hoia, ka mau ratou ki ona kakahu, wehea ake kia wha nga wahi, ki ia hoia he wahi; me te koti ano: na kahore he tui o te koti, he mea whatu iho i runga a puta noa.

24 Na ka mea ratou tetahi ki tetahi, Kaua e haea e tatou, engari me maka ki te rota kia kitea ai, mo wai ranei: na ka rite te karaipiture e mea nei, I wehewehea oku kakahu mo ratou, i maka rota hoki mo toku weruweru. Ko ta nga hoia tenei i mea ai.

25 Na i te taha o te ripeka o Ihu tona whaea e tu ana, ratou ko te teina o tona whaea, ko Meri wahine a Kereopa, ko Meri Makarini.

26 A, no te kitenga o Ihu i tona whaea, i te akonga hoki i aroha ai ia e tu tahi ana, ka mea ia ki tona whaea, E tai, nana, tau tama!

27 Katahi ia ka mea ki taua akonga, Na, tou whaea! A no taua haora ka mau taua akonga i a ia ki tona whare.

28 Muri iho i tenei ka mohio a Ihu ka oti nga mea katoa, na ka mea ia, hei whakaritenga mo te karaipiture, he mate wai toku.

29 Na tera e tu ra tetahi oko, ki tonu i te winika; a ka whakakiia e ratou tetahi hautai ki te winika, whakanohoia ana ki runga ki te hihopa, hoatu ana ki tona mangai.

30 A, no te inumanga o Ihu i te winika, ka me ia, Kua oti: na ka tuohu tona matenga, tukua ana tona wairua.

31 Na i mea nga Hurai kia kaua e mau nga tinana ki te ripeka i te hapati, ko te Takanga hoki tera, he ra nui hoki taua hapati, ka mea ratou ki a Pirato kia whatiia o ratou waewae, kia tangohia atu hoki.

32 Na ka haere nga hoia, ka whawhati i nga waewae o to mua, me o tera i ripekatia ngatahitia me ia.

33 I to ratou taenga ia ki a Ihu, ka kite kua mate noa ake ia, kihai i whatiia e ratou ona waewae:

34 Engari i werohia tona kaokao e tetahi o nga hoia ki te matia, a puta tonu he toto, he wai.

35 A ko te tangata i kite, ko ia ano te kaiwhakaatu, a he pono tana whakaatu: e mohio ana ia he korero pono tana, he mea ra kia whakapono ai koutou.

36 I meatia hoki enei mea, kia rite ai te karaipiture, E kore tetahi iwi ona e whatiia.

37 E mea ana ano tetahi atu karaipiture, ka titiro ratou ki ta ratou i wero ai.

38 Muri iho i enei mea, ka inoi a Hohepa o Arimatia ki a Pirato kia tangohia e ia te tinana o Ihu: he akonga ia na Ihu, otiia he mea huna i te wehi ki nga Hurai: a whakaae ana a Pirato. No ka haere ia, ka tango i te tinana o Ihu.

39 I haere mai ano a Nikorima, tera i haere ra i mua ki a Ihu i te po, me te mau mai ano i te maira, i te aroe, he mea whakananu, kia kotahi pea rau pauna.

40 Na ka tango raua i te tinana o Ihu, takaia ana ki nga kakahu rinena me nga mea kakara, ko ta nga Hurai ritenga hoki tera mo te tanu.

41 Na he kari kei te wahi i ripekatia ai ia; i roto ano i taua kari tetahi urupa hou, he mea kahore ano i takotoria noatia e tetahi.

42 Na ka whakatakotoria a Ihu e raua ki reira, no te mea he ra Takanga uera no nga Hurai; he tata hoki te urupa.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes