A A A A A
Bible Book List

Zsoltárok 147 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

147 Dicsérjétek az Örökkévalót, mert jó!
    Énekeljetek dicséretet Istenünknek,
    mert őt méltóképpen dicsérni jó!
Az Örökkévaló felépíti Jeruzsálemet,
    Izráel szétszórt népét újra összegyűjti.
Felemeli a megalázottakat,
    meggyógyítja sebeiket.
Elrendezi a csillagokat,
    nevükön szólítja őket.
Nagy a mi Urunk, és nagy a hatalma,
    bölcsessége végtelen!
Az Örökkévaló felemeli az alázatosokat,
    de megalázza a gonoszokat.
Énekeljetek hálával az Örökkévalónak,
    dicsérjétek hárfával Istenünket,
aki felhőkkel borítja be az eget,
    esővel öntözi a földet,
    és a hegyeken füvet növeszt.
Enni ad az állatoknak,
    s a károgó hollókat megeteteti.
10 Nem a lovak erejében
    vagy a harcosok izmaiban gyönyörködik,
11 azokat kedveli az Örökkévaló,
    akik imádják és tisztelik őt,
    akik kegyelmében bíznak!
12 Jeruzsálem, dicsérd az Örökkévalót!
    Sion, dicsérd Istenedet!
13 Megerősíti kapuidat és záraidat,
    megáldja benned fiaidat!
14 Békességet ad határaidon,
    jól tart téged a legjobb búzával.
15 Leküldi a földre parancsszavát,
    hirtelen célhoz ér minden szava.
16 Hóval takarja be a földet,
    fehér gyapjútakaróval,
    dér száll szavára, mint a hamu,
17 jégesőt hullat, mint köveket.
    Ki állhat ellen a fagynak, amit küld?
18 De ha elküldi szavát,
    elolvad a hó, a jég,
szelet támaszt,
    és a vizek újra csörgedeznek!

19 Elküldte szavát Jákóbnak,
    törvényét és rendeletét Izráel népének!
20 Más népekkel nem bánt így soha,
    azok nem ismerik törvényeit!

Dicsérjétek az Örökkévalót! Hallelújah!

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Zsoltárok 147 Hungarian Károli (KAR)

147  Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!

Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;

Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.

Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.

Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.

Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;

A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.

10 Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11 Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.

12 Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

13 Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.

14 Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

15 Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete!

16 Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.

17 Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt?

18 Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.

19 Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.

20 Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!

Viewing of
Cross references
Footnotes