A A A A A
Bible Book List

Salmenes 66-69 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

66 Til sangmesteren; en sang, en salme. Rop med fryd for Gud, all jorden!

Syng ut hans navns ære, gi ham ære til hans pris!

Si til Gud: Hvor forferdelige er dine gjerninger! For din store makts skyld skal dine fiender hykle for dig.

All jorden skal tilbede dig og lovsynge dig, de skal lovsynge ditt navn. Sela.

Kom og se Guds gjerninger! Han er forferdelig i gjerning mot menneskenes barn.

Han gjorde havet om til tørt land, gjennem strømmen gikk de til fots; der gledet vi oss i ham.

Han hersker med sitt velde evindelig, hans øine gir akt på hedningene; de gjenstridige må ikke ophøie sig. Sela.

I folkeslag, lov vår Gud og forkynn hans pris med høi røst,

han som holdt vår sjel i live og ikke lot vår fot vakle!

10 For du prøvde oss, Gud, du renset oss, likesom de renser sølv.

11 Du førte oss inn i et garn, du la en trykkende byrde på våre lender.

12 Du lot mennesker fare frem over vårt hode; vi kom i ild og i vann. Men du førte oss ut til vederkvegelse.

13 Jeg vil gå inn i ditt hus med brennoffer, jeg vil gi dig det jeg har lovt,

14 det som gikk over mine leber, og som min munn talte i min nød.

15 Jeg vil ofre dig brennoffere av fett kveg med duft av værer; jeg vil ofre okser tillikemed bukker. Sela.

16 Kom, hør, alle I som frykter Gud; jeg vil fortelle hvad han har gjort mot min sjel.

17 Til ham ropte jeg med min munn, og lovsang var under min tunge.

18 Hadde jeg urett for øie i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.

19 Men Gud har hørt, han har aktet på mitt bønnerop.

20 Lovet være Gud, som ikke avviste min bønn og ikke tok sin miskunnhet fra mig!

67 Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang.

Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela,

forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.

Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.

Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.

Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.

Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.

68 Til sangmesteren; av David; en salme, en sang.

Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn.

Likesom røk drives bort, så driver du dem bort; likesom voks smelter for ild, forgår de ugudelige for Guds åsyn.

Og de rettferdige gleder sig, de jubler for Guds åsyn og fryder sig med glede.

Syng for Gud, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som farer frem på de øde marker, Herren er hans navn, og juble for hans åsyn!

Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig.

Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

Gud, da du drog ut foran ditt folk, da du skred frem gjennem ørkenen, sela,

da bevet jorden, og himlene dryppet for Guds åsyn, Sinai der borte, for Guds, Israels Guds åsyn.

10 Et rikelig regn spredte du, Gud; din arv, den utmattede, styrket du.

11 Ditt folk bosatte sig i landet[a]; du laget det ved din godhet i stand for den elendige, Gud!

12 Herren gir seierssang; stor er skaren av kvinner med gledesbudskap.

13 Hærenes konger flyr, de flyr, og hun som sitter hjemme, deler bytte.

14 Når I hviler mellem kveene, er det som en dues vinger, som er dekket med sølv, og hvis vingefjær har gullets grønnlige glans[b].

15 Når den Allmektige spreder konger der[c], da sner det på Salmon[d].

16 Et Guds fjell[e] er Basans fjell, et fjell med mange tinder er Basans fjell[f].

17 Hvorfor ser I skjevt, I fjell med de mange tinder, til det fjell som Gud finner behag i å bo på? Herren skal også bo der evindelig.

18 Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen; Herren er iblandt dem, Sinai er i helligdommen[g].

19 Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!

20 Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela.

21 Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden.

22 Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld.

23 Herren sier: Fra Basan vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp,

24 forat din fot må stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene.

25 De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i helligdommen.

26 Foran går sangere, bakefter harpespillere midt imellem jomfruer som slår på pauke.

27 Lov Gud i forsamlingene, lov Herren, I som er av Israels kilde!

28 Der er Benjamin, den yngste, som hersker over dem[h], Judas fyrster med sin skare, Sebulons fyrster, Naftalis fyrster.

29 Din Gud har tildelt dig styrke; styrk, Gud, det du har gjort for oss!

30 For ditt tempel i Jerusalems skyld[i] skal konger komme til dig med gaver.

31 Skjell på dyret i sivet[j], på stuteflokken med folke-kalvene[k], som kaster sig ned for dig med sølvstykker! Han spreder folkene som har lyst til strid.

32 Veldige menn skal komme fra Egypten, Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud.

33 I jordens riker, syng for Gud, lovsyng Herren, sela,

34 ham som farer frem i himlenes himler, de eldgamle! Se, han lar sin røst høre, en mektig røst.

35 Gi Gud makt! Over Israel er hans høihet, og hans makt i skyene.

36 Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer; Israels Gud, han gir folket makt og styrke. Lovet være Gud!

69 Til sangmesteren; efter "Liljer"[l]; av David.

Frels mig, Gud, for vannene er kommet inntil sjelen.

Jeg er sunket ned i bunnløst dynd, hvor der intet fotfeste er; jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over mig.

Jeg har ropt mig trett, min strupe brenner; mine øine er borttæret idet jeg venter på min Gud.

Flere enn hårene på mitt hode er de som hater mig uten årsak; tallrike er de som vil forderve mig, mine fiender uten grunn; det jeg ikke har røvet, skal jeg nu gi tilbake.

Gud, du kjenner min dårskap, og all min syndeskyld er ikke skjult for dig.

La dem ikke bli til skamme ved mig, de som bier efter dig, Herre, Herre, hærskarenes Gud! La dem ikke bli til spott ved mig, de som søker dig, Israels Gud!

For for din skyld bærer jeg vanære, dekker skam mitt åsyn.

Jeg er blitt fremmed for mine brødre og en utlending for min mors barn.

10 For nidkjærhet for ditt hus har fortært mig, og deres hån som håner dig, er falt på mig.

11 Og min sjel gråt mens jeg fastet, og det blev mig til spott.

12 Og jeg gjorde sekk til mitt klædebon, og jeg blev dem til et ordsprog.

13 De som sitter i porten, snakker om mig, og de som drikker sterk drikk, synger om mig.

14 Men jeg kommer med min bønn til dig, Herre, i nådens tid, Gud, for din megen miskunnhet; svar mig med din frelsende trofasthet!

15 Redd mig ut av dyndet og la mig ikke synke! La mig bli reddet fra dem som hater mig, og fra de dype vann!

16 La ikke vannstrømmen slå over mig og ikke dypet sluke mig, og la ikke brønnen lukke sitt gap over mig!

17 Svar mig, Herre, for din miskunnhet er god; vend dig til mig efter din store barmhjertighet!

18 Og skjul ikke ditt åsyn for din tjener, for jeg er i nød; skynd dig å svare mig!

19 Kom nær til min sjel, forløs den, frels mig for mine fienders skyld!

20 Du kjenner min spott og min skam og min vanære; alle mine motstandere er for ditt åsyn.

21 Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk, og jeg ventet på medynk, men der var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke nogen.

22 De gav mig galle å ete, og for min tørst gav de mig eddik å drikke.

23 La deres bord bli til en strikke for deres åsyn og til en snare for dem når de er trygge!

24 La deres øine formørkes, så de ikke ser, og la deres lender alltid vakle!

25 Utøs din harme over dem, og la din brennende vrede nå dem!

26 Deres bolig bli øde, ei være der nogen som bor i deres telt!

27 For den du har slått, forfølger de, og de forteller om deres smerte som du har stunget.

28 La dem legge skyld til sin skyld, og la dem ikke komme til din rettferdighet!

29 La dem bli utslettet av de levendes bok, og la dem ikke bli innskrevet med de rettferdige!

30 Men jeg er elendig og full av pine; la din frelse, Gud, føre mig i sikkerhet!

31 Jeg vil love Guds navn med sang og ophøie ham med lovprisning,

32 og det skal behage Herren bedre enn en ung okse med horn og klover.

33 Når saktmodige ser det, skal de glede sig; I som søker Gud, eders hjerte leve!

34 For Herren hører på de fattige, og sine fanger forakter han ikke.

35 Himmel og jord skal love ham, havet og alt det som rører sig i det.

36 For Gud skal frelse Sion og bygge byene i Juda, og de[m] skal bo der og eie dem,

37 og hans tjeneres avkom skal arve dem, og de som elsker hans navn, skal bo i dem.

Footnotes:

 1. Salmenes 68:11 Kana'an.
 2. Salmenes 68:14 d.e. når I nyter fredens ro, da er eders lodd strålende og herlig.
 3. Salmenes 68:15 i Kana'an.
 4. Salmenes 68:15 d.e. da blir det mørke lyst, likesom når det mørke fjell, Salmon, blir hvitt av sne, d.s.s. da omskapes ulykke til lykke.
 5. Salmenes 68:16 d.e. et stort, mektig, høit fjell.
 6. Salmenes 68:16 d.e. verdensrikene, som Basans fjell er et billede på, er såre mektige.
 7. Salmenes 68:18 likesom på Sinai, da loven blev gitt, er Herren i helligdommen, d.e. på Sion, omgitt av himmelske hærskarer.
 8. Salmenes 68:28 fiendene.
 9. Salmenes 68:30 d.e. for de gjerningers skyld som utgår fra dig som bor i templet.
 10. Salmenes 68:31 d.e. Egypten.
 11. Salmenes 68:31 d.e. de hedenske konger med sine folk.
 12. Salmenes 69:1 SLM 45, 1.
 13. Salmenes 69:36 de sanne israelitter.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes