A A A A A
Bible Book List

Salmenes 21-25 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

21 Til sangmesteren; en salme av David.

Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse!

Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode.

Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid.

Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham.

For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn.

For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.

Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.

10 Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.

11 Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn.

12 For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget.

13 For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn.

14 Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.

22 Til sangmesteren; efter "Morgenrødens hind"[a]; en salme av David.

Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klages ord.

Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, og jeg får ikke tie.

Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger.

Til dig satte våre fedre sin lit; de satte sin lit til dig, og du utfridde dem.

Til dig ropte de, og de blev reddet; til dig satte de sin lit, og de blev ikke til skamme.

Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt.

Alle de som ser mig, spotter mig, vrenger munnen, ryster på hodet og sier:

Sett din vei i Herrens hånd! Han skal redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham.

10 Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst.

11 På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud.

12 Vær ikke langt borte fra mig! for trengselen er nær, og det er ingen hjelper.

13 Sterke okser omringer mig, Basans okser kringsetter mig.

14 De spiler op sin munn imot mig som en sønderrivende og brølende løve.

15 Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller sig at; mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv.

16 Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig.

17 For hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter mig; de har gjennemboret mine hender og mine føtter.

18 Jeg kan telle alle mine ben; de ser til, de ser på mig med lyst.

19 De deler mine klær mellem sig og kaster lodd om min kjortel.

20 Men du? Herre, vær ikke langt borte, du min styrke, skynd dig å hjelpe mig!

21 Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste[b] fra hunders vold!

22 Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører mig!

23 Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg love dig.

24 I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ætt, ær ham, og frykt for ham, all Israels ætt!

25 For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han.

26 Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham.

27 De saktmodige skal ete og bli mette; de som søker Herren, skal love ham; eders hjerte leve til evig tid!

28 Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.

29 For riket hører Herren til, og han hersker over folkene.

30 Alle jordens rikmenn skal ete og tilbede; for hans åsyn skal alle de bøie sig som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.

31 Efterkommerne skal tjene ham, der skal fortelles om Herren til efterslekten.

32 De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.

23 En salme av David. Herren er min hyrde, mig fattes intet.

Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann.

Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.

Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.

24 Av David; en salme. Jorden hører Herren til - og alt det som fyller den, jorderike og de som bor der.

For han har grunnlagt den på hav og stilt den fast på strømmer.

Hvem skal stige op på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted?

Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hu til løgn og ikke har svoret falskelig.

Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud.

Dette er deres ætt som spør efter ham, de som søker ditt åsyn, Jakobs barn. Sela.

Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

Hvem er den herlighetens konge? Herren, sterk og veldig, Herren veldig i strid.

Løft, I porter, eders hoder, og løft eder, I evige dører, så herlighetens konge kan dra inn!

10 Hvem er den herlighetens konge? Herren, hærskarenes Gud, han er herlighetens konge. Sela.

25 Av David. Til dig, Herre, løfter jeg min sjel.

Min Gud, til dig har jeg satt min lit; la mig ikke bli til skamme, la ikke mine fiender fryde sig over mig!

Ja, ingen av dem som bier på dig, skal bli til skamme; de skal bli til skamme som er troløse uten årsak.

Herre, la mig kjenne dine veier, lær mig dine stier!

Led mig frem i din trofasthet og lær mig! for du er min frelses Gud, på dig bier jeg hele dagen.

Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger! for de er fra evighet.

Kom ikke min ungdoms synder og mine misgjerninger i hu! Kom mig i hu efter din miskunnhet for din godhets skyld, Herre!

Herren er god og rettvis; derfor lærer han syndere veien.

Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.

10 Alle Herrens stier er miskunnhet og trofasthet imot dem som holder hans pakt og hans vidnesbyrd.

11 For ditt navns skyld, Herre, forlat mig min misgjerning! for den er stor.

12 Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge.

13 Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans avkom skal arve landet.

14 Herren har fortrolig samfund med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort.

15 Mine øine er alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet.

16 Vend dig til mig og vær mig nådig! for jeg er enslig og elendig.

17 Mitt hjertes angst har de[c] gjort stor; før mig ut av mine trengsler!

18 Se min elendighet og min nød, og forlat mig alle mine synder!

19 Se mine fiender, de er mange, og de hater mig med urettferdig hat.

20 Bevar min sjel og redd mig, la mig ikke bli til skamme! for jeg tar min tilflukt til dig.

21 La uskyld og opriktighet verge mig! for jeg bier på dig.

22 Forløs, Gud, Israel av alle dets trengsler!

Footnotes:

  1. Salmenes 22:1 sannsynligvis melodien.
  2. Salmenes 22:21 d.e. min sjel.
  3. Salmenes 25:17 d.e. mine fiender.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes