A A A A A
Bible Book List

Salmenes 20-22 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

20 Til sangmesteren; en salme av David.

Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!

Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!

Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.

Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!

Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!

Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.

Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.

De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.

10 Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!

21 Til sangmesteren; en salme av David.

Herre! Kongen gleder sig over din makt, og hvor høit han fryder sig ved din frelse!

Hvad hans hjerte ønsket, har du gitt ham, og hvad hans leber bad om, har du ikke nektet ham. Sela.

For du kom ham i møte med velsignelse og lykke, du satte en krone av gull på hans hode.

Han bad dig om liv; du gav ham det, et langt liv evindelig og alltid.

Stor er hans ære ved din frelse; høihet og herlighet legger du på ham.

For du setter ham til velsignelse evindelig, du fryder ham med glede for ditt åsyn.

For kongen setter sin lit til Herren, og ved den Høiestes miskunnhet skal han ikke rokkes.

Din hånd skal finne alle dine fiender, din høire hånd skal finne dine avindsmenn.

10 Du skal gjøre dem som en ildovn når du viser ditt åsyn; Herren skal opsluke dem i sin vrede, og ild skal fortære dem.

11 Deres frukt skal du utslette av jorden, og deres avkom blandt menneskenes barn.

12 For de har grundet på ondt mot dig, de har uttenkt onde råd; de skal ikke makte noget.

13 For du skal få dem til å vende ryggen; med dine buestrenger sikter du mot deres åsyn.

14 Reis dig, Herre, i din kraft! Vi vil lovsynge og prise ditt storverk.

22 Til sangmesteren; efter "Morgenrødens hind"[a]; en salme av David.

Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klages ord.

Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, og jeg får ikke tie.

Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger.

Til dig satte våre fedre sin lit; de satte sin lit til dig, og du utfridde dem.

Til dig ropte de, og de blev reddet; til dig satte de sin lit, og de blev ikke til skamme.

Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt.

Alle de som ser mig, spotter mig, vrenger munnen, ryster på hodet og sier:

Sett din vei i Herrens hånd! Han skal redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham.

10 Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst.

11 På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud.

12 Vær ikke langt borte fra mig! for trengselen er nær, og det er ingen hjelper.

13 Sterke okser omringer mig, Basans okser kringsetter mig.

14 De spiler op sin munn imot mig som en sønderrivende og brølende løve.

15 Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller sig at; mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv.

16 Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig.

17 For hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter mig; de har gjennemboret mine hender og mine føtter.

18 Jeg kan telle alle mine ben; de ser til, de ser på mig med lyst.

19 De deler mine klær mellem sig og kaster lodd om min kjortel.

20 Men du? Herre, vær ikke langt borte, du min styrke, skynd dig å hjelpe mig!

21 Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste[b] fra hunders vold!

22 Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn - du bønnhører mig!

23 Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg love dig.

24 I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ætt, ær ham, og frykt for ham, all Israels ætt!

25 For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han.

26 Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham.

27 De saktmodige skal ete og bli mette; de som søker Herren, skal love ham; eders hjerte leve til evig tid!

28 Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.

29 For riket hører Herren til, og han hersker over folkene.

30 Alle jordens rikmenn skal ete og tilbede; for hans åsyn skal alle de bøie sig som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.

31 Efterkommerne skal tjene ham, der skal fortelles om Herren til efterslekten.

32 De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.

Footnotes:

  1. Salmenes 22:1 sannsynligvis melodien.
  2. Salmenes 22:21 d.e. min sjel.

Apostlenes-gjerninge 21:1-17 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

21 Da vi nu hadde revet oss løs fra dem og hadde seilt avsted, kom vi rett frem til Kos, næste dag til Rodus, og derfra til Patara.

Der fant vi et skib som skulde fare rett over til Fønikia; vi gikk da ombord på det og seilte avsted.

Efterat vi hadde fått Kypern i sikte og latt den efter oss på venstre hånd, seilte vi til Syria og løp inn til Tyrus; for der skulde skibet losse sin ladning.

Vi opsøkte da disiplene og blev der i syv dager; de sa til Paulus ved Ånden at han ikke måtte dra til Jerusalem.

Da nu disse dager var til ende, drog vi derfra og fór videre, og de fulgte oss alle med kvinner og barn helt utenfor byen; vi falt da på kne på stranden og bad;

så bød vi hverandre farvel, og vi gikk ombord på skibet; men de vendte tilbake til sitt.

Vi endte nu sjøferden og kom fra Tyrus til Ptolemais; der hilste vi på brødrene og blev en dag hos dem.

Næste dag drog vi derfra og kom til Cesarea; der tok vi inn hos Filip, evangelisten, som var en av de syv, og blev hos ham.

Han hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave.

10 Mens vi nu blev der i flere dager, kom en profet ved navn Agabus ned fra Judea;

11 han kom til oss og tok Paulus' belte og bandt sig selv på hender og føtter og sa: Så sier den Hellige Ånd: Den mann som eier dette belte, ham skal jødene binde således i Jerusalem og overgi i hedningenes hender.

12 Da vi hørte dette, bad vi ham, både vi og de der på stedet, at han ikke måtte dra op til Jerusalem.

13 Men Paulus svarte: Hvorfor gråter I og sønderriver mitt hjerte? Jeg er rede ikke bare til å bindes, men også til å dø i Jerusalem for den Herre Jesu navn.

14 Da han nu ikke lot sig overtale, slo vi oss til ro og sa: Skje Herrens vilje!

15 Da nu disse dager var til ende, gjorde vi oss i stand og drog op til Jerusalem,

16 og sammen med oss reiste også nogen av disiplene fra Cesarea; de førte oss til en som hette Mnason, fra Kypern, en gammel disippel, som vi skulde bo hos.

17 Da vi nu kom til Jerusalem, tok brødrene imot oss med glede.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes