A A A A A
Bible Book List

Salmenes 140-145 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

140 Til sangmesteren; en salme av David.

Herre, fri mig ut fra onde mennesker, vokt mig for voldsmenn,

som tenker ondt ut i hjertet, som hver dag samler sig til krig!

De skjerper sin tunge som en slange, ormegift er under deres leber. Sela.

Bevar mig, Herre, for ugudeliges hender, vokt mig for voldsmenn, som tenker på å få mine føtter til fall!

Overmodige har lagt skjulte feller og rep for mig, de har utspent garn ved siden av veien, de har satt snarer for mig. Sela.

Jeg sier til Herren: Du er min Gud; vend øret, Herre, til mine inderlige bønners røst!

Herren, Israels Gud, er min frelses styrke; du dekker mitt hode på rustningens dag.

Herre, gi ikke den ugudelige hvad han attrår, la ikke hans onde råd få fremgang! De vilde da ophøie sig. Sela.

10 Over deres hoder som omgir mig, skal den ulykke komme som deres leber volder.

11 Der skal rystes glør ut over dem; i ilden skal han styrte dem, i dype vann, så de ikke skal reise sig.

12 En munnkåt mann skal ikke bli stående i landet; den mann som gjør ugudelig vold, ham skal han jage med slag på slag.

13 Jeg vet at Herren gir den elendige rett, de fattige rettferdighet.

14 Ja, de rettferdige skal prise ditt navn, de opriktige skal bo for ditt åsyn.

141 En salme av David. Herre, jeg kaller på dig, skynd dig til mig! Vend øret til min røst, nu jeg roper til dig!

La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opløftelse som et aften-matoffer!

Herre, sett vakt for min munn, vokt mine lebers dør!

Bøi ikke mitt hjerte til noget ondt, til å gjøre ugudelighets-gjerninger sammen med menn som gjør urett, og la mig ikke ete av deres fine retter!

La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tukte mig! For sådan hodeolje vegre mitt hode sig ikke! Varer det enn ved, så setter jeg min bønn imot deres ondskap.

Deres dommere blir nedstyrtet og gitt klippen i vold, og selv forstår de at mine ord var liflige.

Som når en pløier og kløver jorden, således ligger våre ben spredt ved dødsrikets port.

For til dig, Herre, Herre, ser mine øine, til dig tar jeg min tilflukt; utøs ikke min sjel!

Bevar mig for fellen som de har stilt op for mig, og for deres snarer som gjør urett!

10 La de ugudelige falle i sine egne garn, mens jeg går uskadd forbi!

142 En læresalme av David, da han var i hulen, en bønn.

Med min røst roper jeg til Herren, med min røst beder jeg inderlig til Herren.

Jeg utøser min sorg for hans åsyn, jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.

Når min ånd vansmekter i mig, kjenner dog du min sti; på den vei jeg skal vandre, har de lagt skjulte snarer for mig.

Sku til min høire side og se! Det er ikke nogen som kjennes ved mig; all tilflukt er borte for mig, det er ikke nogen som spør efter min sjel.

Jeg roper til dig, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land.

Gi akt på mitt klagerop, for jeg er blitt såre elendig! Fri mig fra mine forfølgere, for de er mig for sterke!

Før min sjel ut av fengslet, så jeg kan love ditt navn! De rettferdige skal samle sig omkring mig, når du gjør vel imot mig.

143 En salme av David. Herre, hør min bønn, vend øret til mine inderlige bønner, svar mig i din trofasthet, i din rettferdighet,

og gå ikke i rette med din tjener! For ingen som lever, er rettferdig for ditt åsyn.

For fienden har forfulgt min sjel, han har knust mitt liv til jorden, han har satt mig på mørke steder som de evig døde.

Og min ånd er vansmektet i mig, mitt hjerte er forferdet inneni mig.

Jeg kommer fordums dager i hu, jeg tenker på alt ditt verk, jeg grunder på dine henders gjerning.

Jeg utbreder mine hender til dig, min sjel lenges efter dig som et vansmektende land. Sela.

Skynd dig å svare mig, Herre! Min ånd fortæres; skjul ikke ditt åsyn for mig, så jeg blir lik dem som farer ned i graven!

La mig årle høre din miskunnhet, for til dig setter jeg min lit! Kunngjør mig den vei jeg skal vandre, for til dig opløfter jeg min sjel!

Fri mig fra mine fiender, Herre! Hos dig søker jeg ly.

10 Lær mig å gjøre din vilje, for du er min Gud! Din gode Ånd lede mig på jevnt land!

11 For ditt navns skyld, Herre, vil du holde mig i live; i din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengsel,

12 og i din miskunnhet vil du utrydde mine fiender og ødelegge alle dem som trenger min sjel; for jeg er din tjener.

144 Av David. Lovet være Herren, min klippe, han som oplærer mine hender til strid, mine fingrer til krig,

min miskunn og min festning, min borg og min redningsmann, mitt skjold og den jeg tar min tilflukt til, den som tvinger mitt folk under mig.

Herre, hvad er et menneske, at du kjenner ham, et menneskebarn, at du akter på ham!

Et menneske er lik et åndepust, hans dager er som en skygge som farer forbi.

Herre, bøi din himmel og far ned, rør ved fjellene så de ryker!

La lynet lyne og spred dem[a], send dine piler og skrem dem!

Rekk ut dine hender fra det høie, fri mig og frels mig fra store vann, fra fremmedes hånd,

de hvis munn taler svik, og hvis høire hånd er en løgnens hånd.

Gud! En ny sang vil jeg synge dig, til tistrenget harpe vil jeg lovsynge dig,

10 du som gir kongene frelse, som redder David, din tjener, fra det onde sverd.

11 Frels mig og fri mig fra fremmedes hånd, de hvis munn taler svik, og hvis høire hånd er en løgnens hånd,

12 forat våre sønner må være som planter, høit vokset i sin ungdom, våre døtre som hjørnestolper, hugget som til et slott,

13 forat våre forrådshus må være fulle og gi av alle slag, at vårt småfe må øke sig i tusentall, ja i titusentall på våre gater,

14 at våre kuer må ha kalv, at det ingen skade må være og intet tap og intet klageskrik på våre gater.

15 Salig er det folk som det går således; salig er det folk hvis Gud Herren er.

145 En lovsang av David. Jeg vil ophøie dig, min Gud, du som er kongen, og jeg vil love ditt navn evindelig og alltid.

Hver dag vil jeg love dig, og jeg vil prise ditt navn evindelig og alltid.

Herren er stor og høilovet, og hans storhet er uransakelig.

En slekt skal lovprise for den annen dine gjerninger, og dine veldige gjerninger skal de forkynne.

På din majestets herlighet og ære og på dine undergjerninger vil jeg grunde.

Og om dine sterke og forferdelige gjerninger skal de tale, og dine store gjerninger vil jeg fortelle.

Minneord om din store godhet skal de la strømme ut og synge med fryd om din rettferdighet.

Herren er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet.

Herren er god imot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans gjerninger.

10 Alle dine gjerninger skal prise dig, Herre, og dine fromme skal love dig.

11 Om ditt rikes herlighet skal de tale og fortelle om ditt velde,

12 for å kunngjøre for menneskenes barn dine veldige gjerninger og ditt rikes herlighet og ære.

13 Ditt rike er et rike for alle evigheter, og ditt herredømme varer gjennem alle slekter.

14 Herren støtter alle dem som faller, og opreiser alle nedbøiede.

15 Alles øine vokter på dig, og du gir dem deres føde i sin tid.

16 Du oplater din hånd og metter alt levende med velbehag[b].

17 Herren er rettferdig i alle sine veier og miskunnelig i alle sine gjerninger.

18 Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.

19 Han gjør efter deres velbehag som frykter ham, og han hører deres rop og frelser dem.

20 Herren bevarer alle dem som elsker ham; men alle de ugudelige ødelegger han.

21 Min munn skal uttale Herrens pris, og alt kjød skal love hans hellige navn evindelig og alltid.

Footnotes:

  1. Salmenes 144:6 fiendene.
  2. Salmenes 145:16 d.e. med det som er dem velbehagelig.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes