A A A A A
Bible Book List

Salmenes 135-136 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

135 Halleluja! Lov Herrens navn, lov, I Herrens tjenere,

I som står i Herrens hus, i forgårdene til vår Guds hus!

Lov Herren! for Herren er god, lovsyng hans navn! for det er liflig.

For Herren har utvalgt sig Jakob, Israel til sin eiendom.

Jeg vet at Herren er stor, og vår Herre større enn alle guder.

Herren gjør alt det han vil, i himmelen og på jorden, i havene og alle dyp,

han som lar regnskyer stige op fra jordens ende, gjør lyn til regn, fører vind ut av sine forrådshus,

han som slo de førstefødte i Egypten, både mennesker og fe.

som sendte tegn og under midt i dig, Egypten, mot Farao og mot alle hans tjenere,

10 han som slo mange hedningefolk og drepte mektige konger,

11 Sihon, amorittenes konge, og Og, Basans konge, og alle Kana'ans kongeriker,

12 og gav deres land til arv, gav Israel, sitt folk, det til arv.

13 Herre, ditt navn blir til evig tid, Herre, ditt minne fra slekt til slekt.

14 For Herren skal dømme sitt folk, og han skal miskunne sig over sine tjenere.

15 Hedningenes avguder er sølv og gull, et verk av menneskers hender.

16 De har munn, men taler ikke; de har øine, men ser ikke;

17 de har ører, men hører ikke, og det er ikke nogen ånde i deres munn.

18 Som de selv er, blir de som gjør dem, hver den som setter sin lit til dem.

19 Israels hus, lov Herren! Arons hus, lov Herren!

20 Levis hus, lov Herren! I som frykter Herren, lov Herren!

21 Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem! Halleluja!

136 Pris Herren! for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Pris gudenes Gud! for hans miskunnhet varer evindelig.

Pris herrenes Herre! for hans miskunnhet varer evindelig;

ham som alene gjør store undergjerninger, for hans miskunnhet varer evindelig;

ham som gjorde himmelen med forstand, for hans miskunnhet varer evindelig;

ham som strakte jorden over vannene, for hans miskunnhet varer evindelig;

ham som gjorde de store lys, for hans miskunnhet varer evindelig,

solen til å råde om dagen, for hans miskunnhet varer evindelig,

månen og stjernene til å råde om natten, for hans miskunnhet varer evindelig;

10 ham som slo egypterne i deres førstefødte, for hans miskunnhet varer evindelig,

11 og førte Israel ut fra dem, for hans miskunnhet varer evindelig,

12 med sterk hånd og med utrakt arm, for hans miskunnhet varer evindelig;

13 ham som skar det Røde Hav i stykker, for hans miskunnhet varer evindelig,

14 og lot Israel gå midt gjennem det, for hans miskunnhet varer evindelig,

15 Og kastet Farao og hans hær i det Røde Hav, for hans miskunnhet varer evindelig;

16 ham som førte sitt folk gjennem ørkenen, for hans miskunnhet varer evindelig;

17 ham som slo store konger, for hans miskunnhet varer evindelig,

18 og drepte herlige konger, for hans miskunnhet varer evindelig,

19 Sihon, amorittenes konge, for hans miskunnhet varer evindelig,

20 og Og, Basans konge, for hans miskunnhet varer evindelig,

21 og gav deres land til arv, for hans miskunnhet varer evindelig,

22 gav Israel, sin tjener, det til arv, for hans miskunnhet varer evindelig;

23 ham som kom oss i hu i vår fornedrelse, for hans miskunnhet varer evindelig,

24 og rev oss ut av våre fienders vold, for hans miskunnhet varer evindelig;

25 ham som gir alt kjød føde, for hans miskunnhet varer evindelig.

26 Pris himmelens Gud, for hans miskunnhet varer evindelig!

1 Korintierne 12 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

12 Men om de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke at I skal være uvitende.

I vet at dengang da I var hedninger, lot I eder drage til de stumme avguder, alt efter som I blev draget.

Derfor kunngjør jeg eder at ingen som taler i Guds Ånd, sier: Forbannet er Jesus! og ingen kan si: Jesus er Herre! uten i den Hellige Ånd.

Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme;

og det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme;

og det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle.

Men Åndens åpenbarelse gis enhver til det som er gagnlig.

For en gis visdoms tale ved Ånden, en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd;

en annen tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd,

10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger.

11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil.

12 For likesom legemet er ett og har mange lemmer, men alle legemets lemmer, om de enn er mange, dog er ett legeme, således er det også med Kristus;

13 for vi er jo alle døpt med én Ånd til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, enten vi er træler eller frie; og vi har alle fått én Ånd å drikke.

14 For legemet er jo heller ikke ett lem, men mange.

15 Om foten sier: Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til legemet, så hører den like fullt med til legemet;

16 og om øret sier: Fordi jeg ikke er øie, hører jeg ikke med til legemet, så hører det like fullt med til legemet.

17 Dersom hele legemet var øie, hvor blev det da av hørselen? dersom det hele var hørsel, hvor blev det da av lukten?

18 Men nu satte Gud lemmene, hvert især av dem, på legemet, således som han vilde.

19 Var de derimot alle ett lem, hvor blev det da av legemet?

20 Men nu er det mange lemmer, men ett legeme.

21 Øiet kan ikke si til hånden: Jeg trenger ikke til dig, eller hodet til føttene: Jeg trenger ikke til eder;

22 men tvert imot: de lemmer på legemet som synes å være de skrøpeligste, de er nødvendige.

23 Og de lemmer på legemet som vi synes er mindre ære verd, dem klær vi med større ære, og de lemmer som vi blues ved, dem klær vi med større bluferdighet,

24 men våre edlere lemmer trenger ikke til det. Men Gud satte legemet sammen således at han gav det ringeste størst ære,

25 forat det ikke skal være splid i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre.

26 Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med.

27 Men nu er I Kristi legeme og hans lemmer, hver efter sin del.

28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

29 Er vel alle apostler? er vel alle profeter? er vel alle lærere? gjør vel alle kraftige gjerninger?

30 har vel alle nådegaver til å helbrede? taler vel alle med tunger? kan vel alle tyde dem?

31 Men streb efter de største nådegaver! Og jeg vil vise eder en ennu bedre vei.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes