A A A A A
Bible Book List

Salmenes 116-118 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

116 Jeg elsker Herren, for han hører min røst, mine inderlige bønner.

For han har bøiet sitt øre til mig, og alle mine dager vil jeg påkalle ham.

Dødens rep hadde omspent mig, og dødsrikets angster hadde funnet mig; nød og sorg fant jeg.

Men jeg påkalte Herrens navn: Akk Herre, frels min sjel!

Herren er nådig og rettferdig, og vår Gud er barmhjertig.

Herren verner de enfoldige; jeg var elendig, og han frelste mig.

Kom igjen, min sjel, til din ro! For Herren har gjort vel imot dig.

For du fridde min sjel fra døden, mitt øie fra gråt, min fot fra fall.

Jeg skal vandre for Herrens åsyn i de levendes land.

10 Jeg trodde, for jeg talte; jeg var såre plaget.

11 Jeg sa i min angst: Hvert menneske er en løgner.

12 Hvormed skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger imot mig?

13 Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn.

14 Jeg vil holde for Herren mine løfter, og det for hele hans folks øine.

15 Kostelig i Herrens øine er hans frommes død.

16 Akk Herre! Jeg er jo din tjener, jeg er din tjener, din tjenerinnes sønn; du har løst mine bånd.

17 Dig vil jeg ofre takkoffer, og Herrens navn vil jeg påkalle.

18 Jeg vil holde for Herren mine løfter, og det for hele hans folks øine,

19 i forgårdene til Herrens hus, midt i dig, Jerusalem. Halleluja!

117 Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk!

For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!

118 Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig!

Israel sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

Arons hus sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

De som frykter Herren, sie: Hans miskunnhet varer evindelig!

Ut av trengselen kalte jeg på Herren; Herren svarte mig og førte mig ut i fritt rum.

Herren er med mig, jeg frykter ikke; hvad skulde et menneske gjøre mig?

Herren er med mig, den som hjelper mig, og jeg skal se med lyst på dem som hater mig.

Det er bedre å sette sin lit til Herren enn å stole på mennesker.

Det er bedre å ta sin tilflukt til Herren enn å stole på fyrster.

10 Alle hedninger omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

11 De omgir mig, ja, de omringer mig; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

12 De omgir mig som bier, de slukner som ild i tornebusker; i Herrens navn skal jeg hugge dem ned.

13 Hårdt støtte du[a] mig forat jeg skulde falle; men Herren hjalp mig.

14 Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.

15 Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt; Herrens høire hånd gjør storverk.

16 Herrens høire hånd ophøier, Herrens høire hånd gjør storverk.

17 Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle Herrens gjerninger.

18 Hårdt tuktet Herren mig, men til døden overgav han mig ikke.

19 Lukk op rettferdighets porter for mig! Jeg vil gå inn gjennem dem, jeg vil prise Herren.

20 Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennem den.

21 Jeg vil prise dig fordi du svarte mig og blev mig til frelse.

22 Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten.

23 Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øine.

24 Dette er dagen som Herren har gjort; la oss fryde oss og glede oss på den!

25 Å Herre, frels dog! Å Herre, la det dog lykkes!

26 Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Vi velsigner eder fra Herrens hus.

27 Herren er Gud, og han lot det bli lyst for oss. Bind høitidsofferet med rep like inn til alterets horn!

28 Du er min Gud, og jeg vil love dig, min Gud, jeg vil ophøie dig.

29 Pris Herren, for han er god, hans miskunnhet varer evindelig.

Footnotes:

  1. Salmenes 118:13 min fiende.

1 Korintierne 7:1-19 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Men vedkommende det som I skrev om, da er det godt for et menneske ikke å røre en kvinne;

men for hors skyld skal hver mann ha sin egen hustru, og hver kvinne sin egen mann.

Mannen gjøre sin skyldighet mot hustruen, og likeså hustruen mot mannen;

hustruen råder ikke over sitt eget legeme, men mannen; likeså råder heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen.

Hold eder ikke fra hverandre uten efter samråd, for en tid, for å leve i bønn, og kom så sammen igjen, forat ikke Satan skal friste eder, fordi I ikke makter å være avholdende!

Dette sier jeg som tillatelse, ikke som påbud;

jeg ønsker at alle mennesker var som jeg; men hver har sin egen nådegave av Gud, den ene så, den andre så.

Til de ugifte og til enkene sier jeg: Det er godt for dem om de vedblir å være som jeg;

men kan de ikke være avholdende, da la dem gifte sig! for det er bedre å gifte sig enn å lide brynde.

10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann;

11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

12 Til de andre sier jeg, ikke Herren: Dersom en bror har en vantro hustru, og hun samtykker i å bo hos ham, da skille han sig ikke fra henne!

13 og om en hustru har en vantro mann, og denne samtykker i å bo hos henne, da skille hun sig ikke fra sin mann!

14 For den vantro mann er helliget ved sin hustru, og den vantro hustru er helliget ved broren; ellers var jo eders barn urene, men nu er de hellige.

15 Men dersom den vantro skiller sig, da får han så gjøre; broren eller søsteren er ikke trælbundet i slike ting, men Gud har kalt oss til fred.

16 For hvad vet du, hustru, om du kan frelse din mann? eller hvad vet du, mann, om du kan frelse din hustru?

17 Dog vandre hver således som Herren har gitt ham, som Gud har kalt ham! Og således foreskriver jeg i alle menigheter.

18 En blev kalt som omskåret, han dra ikke forhud over; en er blitt kalt som uomskåret, han la sig ikke omskjære!

19 Det kommer ikke an på omskjærelse, og det kommer ikke an på forhud, men på å holde Guds bud.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes