A A A A A
Bible Book List

Salmenes 1-3 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,

men har sin lyst i Herrens lov og grunder på hans lov dag og natt.

Han skal være lik et tre, plantet ved rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, og hvis blad ikke visner, og alt hvad han gjør, skal han ha lykke til.

Ikke så de ugudelige, men de er lik agner, som spredes av vinden.

Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne.

Hvorfor larmer hedningene og grunder folkene på det som fåfengt er?

Jordens konger reiser sig, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede:

La oss sprenge deres bånd og kaste deres rep av oss!

Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem.

Så taler han til dem i sin vrede, og i sin harme forferder han dem:

Og jeg har dog innsatt min konge på Sion, mitt hellige berg!

Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.

Begjær av mig! Så vil jeg gi dig hedningene til arv og jordens ender til eie.

Du skal knuse dem med jernstav; som en pottemakers kar skal du sønderslå dem.

10 Og nu, I konger, gå viselig frem! La eder advare, I dommere på jorden!

11 Tjen Herren med frykt og juble med beven!

12 Kyss[a] Sønnen, forat han ikke skal bli vred, og I gå til grunne på veien! For snart kunde hans vrede optendes. Salige er alle de som tar sin tilflukt til ham[b].

En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn.

Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig.

Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela[c].

Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode!

Høit ropte jeg til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige berg. Sela.

Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig.

Jeg frykter ikke for titusener av folk, som har lagt sig mot mig rundt omkring.

Reis dig, Herre, frels mig, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kinnbenet, du har sønderbrutt de ugudeliges tenner.

Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.

Footnotes:

  1. Salmenes 2:12 d.e. hyld, 1SA 10, 1.
  2. Salmenes 2:12 SLM 34, 9; 84, 13.
  3. Salmenes 3:3 et musikalsk uttrykk.

Apostlenes-gjerninge 17:1-15 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

17 Efterat de hadde reist igjennem Amfipolis og Apollonia, kom de til Tessalonika, hvor jødene hadde en synagoge.

Efter sin sedvane gikk Paulus inn til dem, og på tre sabbatsdager holdt han samtale med dem ut av skriftene,

og la ut og forklarte at Messias skulde lide og opstå fra de døde, og sa: Dette er Messias, den Jesus som jeg forkynner eder.

Og nogen av dem lot sig overbevise og holdt sig til Paulus og Silas, likeså en stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke få av de fornemste kvinner.

Men jødene blev nidkjære og tok med sig nogen onde mennesker, nogen dagdrivere, og gjorde et opløp og satte byen i røre, og de trengte frem imot Jasons hus og søkte å få dem ut til folket;

men da de ikke fant dem, slepte de Jason og nogen brødre frem for by-dommerne og ropte: Disse som opvigler hele verden, er også kommet hit,

og Jason har tatt imot dem; og alle disse gjør stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge.

Da folket og by-dommerne hørte dette, blev de forferdet,

og efterat de hadde latt Jason og de andre innestå for dem, lot de dem fare.

10 Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas avsted til Berøa. Da de kom dit, gikk de bort i jødenes synagoge.

11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.

12 Mange av disse kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og menn.

13 Men da jødene i Tessalonika fikk vite at Guds ord blev forkynt av Paulus også i Berøa, kom de dit og opegget folket der også.

14 Straks sendte da brødrene Paulus avsted på veien til havet; men både Silas og Timoteus blev tilbake der.

15 De som fulgte med Paulus, førte ham da til Aten, og drog så derfra med det bud til Silas og Timoteus at de skulde komme til ham så snart som mulig.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes