Add parallel Print Page Options

Min sønn, bevar mine ord og gjem mine bud hos dig!

Bevar mine bud, så skal du leve, bevar min lære som din øiesten!

Bind dem på dine fingrer, skriv dem på ditt hjertes tavle!

Si til visdommen: Du er min søster, og kall forstanden din kjenning,

forat den må bevare dig fra annen manns hustru, fra fremmede kvinner, som taler glatte ord.

For jeg så engang ut av vinduet på mitt hus, gjennem mitt gitter,

og da så jeg blandt de uerfarne, jeg blev var blandt de unge en uforstandig gutt,

som gikk forbi på gaten ved hennes hjørne og gikk frem på veien til hennes hus,

i skumringen, da dagen var til ende, i dyp natt og mørke.

10 Da kom en kvinne ham i møte i en skjøges klær og med svikefullt hjerte.

11 Vill er hun og kåt; hennes føtter er ikke i ro i hennes hus.

12 Snart er hun på gater, snart på torver, og ved hvert hjørne lurer hun.

13 Og hun tok fatt på ham og kysset ham, og med frekt åsyn sa hun til ham:

14 Takkoffer skulde jeg bære frem, og idag har jeg innfridd mine løfter;

15 derfor gikk jeg ut for å møte dig, for å søke dig op, og jeg fant dig.

16 Jeg har bredt tepper over min seng, brokete tepper av egyptisk garn.

17 Jeg har strødd mitt leie med myrra, aloë og kanel.

18 Kom, la oss beruse oss i kjærlighet inntil morgenen, fryde oss i elskov!

19 For min mann er ikke hjemme, han er reist langt bort;

20 pengepungen tok han med sig, først ved fullmåne kommer han hjem.

21 Hun fikk lokket ham ved sin sterke overtalelse, ved sine glatte leber forførte hun ham.

22 Han følger henne straks, lik en okse som går til slakterbenken, som i fotjern, hvormed dåren tuktes,

23 inntil pilen kløver hans lever - likesom fuglen haster til snaren og ikke vet at det gjelder dens liv.

24 Så hør nu på mig, barn, og akt på min munns ord!

25 La ikke ditt hjerte vende sig til hennes veier, forvill dig ikke inn på hennes stier!

26 For mange som har fått ulivssår, har hun fellet, og mangfoldige er de hun har slått ihjel;

27 fra hennes hus går veier til dødsriket, de fører ned til dødens kammere.

Hør, visdommen roper, og forstanden lar sin røst høre.

Oppe på hauger ved veien står hun, der hvor stiene møtes;

ved siden av portene, ved byens utgang, i inngangen til portene roper hun høit:

Til eder, I menn, roper jeg, og min røst lyder til menneskenes barn.

Lær klokskap, I enfoldige, og lær forstand, I uforstandige!

Hør! Om store ting taler jeg, og jeg oplater mine leber med rettvishet;

min tunge taler sannhet, og ugudelighet er en vederstyggelighet for mine leber.

Alle min munns ord er rette, det er intet falskt eller vrangt i dem.

De er alle sammen likefremme for den forstandige og rette for dem som har funnet kunnskap.

10 Ta imot min tilrettevisning istedenfor sølv, og ta imot kunnskap fremfor utsøkt gull!

11 For visdom er bedre enn perler, og ingen skatt kan lignes med den.

12 Jeg, visdommen, har klokskap i eie, og jeg forstår å finne kloke råd.

13 Å frykte Herren er å hate ondt; stolthet og overmot, ond ferd og en falsk munn hater jeg.

14 Mig tilhører råd og sann innsikt, jeg er forstand, mig hører styrke til.

15 Ved mig regjerer kongene, og ved mig fastsetter fyrstene hvad rett er.

16 Ved mig styrer herskerne og høvdingene, alle dommere på jorden.

17 Jeg elsker dem som elsker mig, og de som søker mig, skal finne mig.

18 Hos mig er rikdom og ære, gammelt arvegods og rettferdighet.

19 Min frukt er bedre enn gull, ja det fineste gull, og den vinning jeg gir, er bedre enn utsøkt sølv.

20 På rettferds vei vandrer jeg, midt på rettens stier;

21 derfor gir jeg dem som elsker mig, sann rikdom til arv og fyller deres forrådskammere.

22 Herren skapte mig som sitt første verk, før sine andre gjerninger, i fordums tid.

23 Fra evighet er jeg blitt til, fra først av, før jorden var.

24 Da avgrunnene ennu ikke var til, blev jeg født, da der ennu ikke fantes kilder fylt med vann.

25 Før fjellene blev senket ned, før haugene blev til, blev jeg født,

26 før han hadde skapt jord og mark og jorderikes første muldklump.

27 Da han bygget himmelen, var jeg der, da han slo hvelving over avgrunnen.

28 Da han festet skyene oventil, da han bandt avgrunnens kilder,

29 da han satte grense for havet, så vannene ikke går lenger enn han byder, da han la jordens grunnvoller -

30 da var jeg verksmester hos ham, og jeg var hans lyst dag efter dag, jeg lekte alltid for hans åsyn;

31 jeg lekte på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn.

32 Og nu, barn, hør på mig! Salige er de som følger mine veier.

33 Hør på min tilrettevisning og bli vise og forakt den ikke!

34 Salig er det menneske som hører på mig, så han våker ved mine dører dag efter dag og vokter mine dørstolper.

35 For den som finner mig, finner livet og får nåde hos Herren.

36 Men den som ikke finner mig, skader sig selv; alle de som hater mig, elsker døden.

Visdommen har bygget sitt hus, hun har hugget til sine syv stolper.

Hun har slaktet sitt slaktefe, blandet sin vin og dekket sitt bord;

hun har sendt ut sine piker, hun roper oppe fra byens høider:

Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:

Kom, et av mitt brød og drikk av den vin jeg har blandet!

Opgi eders uforstand, så skal I leve, og gå bent frem på forstandens vei!

Den som refser en spotter, henter sig selv vanære, og den som viser en ugudelig til rette, får skam av det.

Vis ikke spotteren til rette, forat han ikke skal hate dig! Vis den vise til rette, så skal han elske dig.

Lær den vise, så blir han ennu visere, lær den rettferdige, så går han frem i lærdom.

10 Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.

11 For ved mig skal dine dager bli mange, og leveår skal gis dig i rikt mål.

12 Er du vis, så er du vis til ditt eget gagn, og er du en spotter, skal du alene lide for det.

13 Dårskapen er en kåt kvinne, bare uforstand og uvitenhet.

14 Hun sitter foran døren til sitt hus på en trone på en høide i byen

15 for å rope til dem som går forbi på veien, som vandrer bent frem på sine stier:

16 Den som er enfoldig, han vende sig hit! Til den som er uten forstand, sier hun:

17 Stjålet vann er søtt, og brød som etes i lønndom, smaker herlig.

18 Men han vet ikke at der bor dødningene, at hennes gjester er i dødsrikets dyp.