A A A A A
Bible Book List

Salomos Ordsprog 24-26 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

24 Vær ikke misunnelig på onde mennesker, og ha ikke lyst til å være med dem!

For deres hjerte tenker bare på å ødelegge, og deres leber taler ulykke.

Ved visdom bygges et hus, og ved forstand blir det trygget,

og ved kunnskap fylles kammerne med all slags kostelig og herlig gods.

En vis mann er sterk, og en kyndig mann øker sin kraft.

Du skal søke veiledning når du fører krig; hvor det er mange rådgivere, er det frelse.

Visdom er for høi for dåren; i byporten lukker han ikke sin munn op.

Den som tenker ut onde råd, blir kalt en renkesmed.

Dårskaps råd er synd, og en spotter er en vederstyggelighet blandt folk.

10 Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.

11 Frels dem som hentes til døden, og hold tilbake dem som føres skjelvende bort til retterstedet!

12 Når du sier: Se, vi visste ikke noget om det, mon da ikke han skjønner det, han som veier hjertene, og han som gir akt på din sjel, mon ikke han vet det og gjengjelder enhver efter hans gjerninger?

13 Et honning, min sønn, for den er god, og fin honning er søt for din gane!

14 Akt visdommen like så gagnlig for din sjel! Har du funnet den, så er det en fremtid for dig, og ditt håp skal ikke bli til intet.

15 Lur ikke som en ugudelig på den rettferdiges bolig, ødelegg ikke hans hjem!

16 For syv ganger faller den rettferdige og står op igjen, men de ugudelige kastes over ende når ulykken kommer.

17 Når din fiende faller, må du ikke glede dig, og når han snubler, må ikke ditt hjerte fryde sig,

18 forat ikke Herren skal se det og mislike det, så han vender sin vrede fra ham[a].

19 La ikke din vrede optendes over de onde, bli ikke harm over de ugudelige!

20 For de onde har ingen fremtid, de ugudeliges lampe slukner.

21 Frykt Herren, min sønn, og kongen! Med folk som setter sig op mot dem, må du ikke ha noget å gjøre;

22 for ulykken kommer brått over dem, og ødeleggelsen fra dem begge[b] - hvem kjenner den?

23 Også disse ordsprog er av vismenn: Dommeren bør ikke gjøre forskjell på folk.

24 Den som sier til den skyldige: Du er uskyldig, ham vil folkeslagene forbanne, ham vil folkene ønske ondt over;

25 men dem som straffer ham, skal det gå vel, og lykke og velsignelse skal komme over dem.

26 Kyss på leber gir den som svarer med rette ord.

27 Fullfør din gjerning der ute og gjør den ferdig på marken! Siden kan du bygge ditt hus.

28 Vær ikke vidne mot din næste uten årsak! Eller skulde du gjøre svik med dine leber?

29 Si ikke: Som han har gjort mot mig, således vil jeg gjøre mot ham; jeg vil gjengjelde enhver efter hans gjerninger.

30 Jeg kom gående forbi en lat manns mark, et uforstandig menneskes vingård,

31 og se, den var helt overgrodd med tistler; nesler skjulte dens bunn, og stengjerdet om den var revet ned.

32 Og jeg, jeg blev det var, jeg gav akt på det; jeg så det og tok lærdom av det:

33 [Sier du:] La mig ennu sove litt, blunde litt, folde mine hender litt og hvile -

34 så kommer armoden over dig som en landstryker, og nøden som en mann med skjold.

25 Også dette er Salomos ordsprog, som Judas konge Esekias' menn har samlet:

Det er Guds ære å skjule en sak[c] , men kongers ære å granske en sak.

Himmelens høide, jordens dybde og kongers hjerter er uransakelige.

Skill slagget fra sølvet, så får gullsmeden et kar ut av det.

Før den ugudelige bort fra kongens åsyn, så blir hans trone trygget ved rettferdighet.

Bryst dig ikke for kongens åsyn og still dig ikke på de stores plass!

For det er bedre de sier til dig: Kom her op, enn at du blir flyttet ned for en stormann, som du hadde sett.

Gi dig ikke for hastig i strid med nogen, forat det ikke skal sies: Hvad vil du gjøre til slutt når motparten vinner saken til din skam?

Før din sak mot din motpart, men åpenbar ikke annen manns hemmelighet,

10 forat ikke den som hører det, skal skjelle dig ut, og ditt dårlige rykte vare ved!

11 Som epler av gull i skåler av sølv er et ord talt i rette tid.

12 Som en ring av gull, som et smykke av fint gull er en vismann som taler refsende ord for et hørende øre.

13 Som kjølende sne[d] i høstens tid er et pålitelig sendebud for den som sender ham; han vederkveger sin herres sjel.

14 Som skyer og vind uten regn er den mann som skryter av at han vil gi, men ikke holder ord.

15 Ved saktmodighet blir en fyrste overtalt, og en mild tunge knuser ben.

16 Har du funnet honning, så et av den det du trenger, forat du ikke skal bli lei av den og spy den ut!

17 Sett sjelden din fot i din venns hus, forat han ikke skal bli lei av dig og hate dig!

18 Som en hammer, et sverd, en hvass pil er en mann som fører falskt vidnesbyrd mot sin næste.

19 Som en skjør tann og en vaklende fot er tillit til den troløse på nødens dag.

20 Lik den som legger av sine klær på en vinterdag, lik eddik på pottaske er den som synger viser for et sorgfullt hjerte.

21 Hungrer din fiende, så gi ham brød å ete, og tørster han, så gi ham vann å drikke!

22 For da sanker du gloende kull på hans hode, og Herren skal gjengjelde dig det.

23 Nordenvind føder regn, og en tunge som hvisker i lønndom, volder sure miner.

24 Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus.

25 Som friskt vann for den trette er en god tidende fra et fjernt land.

26 Som en grumset kilde og en utskjemt brønn er en rettferdig som gir efter for en ugudelig.

27 Å ete for meget honning er ikke godt, og grubleres ære er tung.

28 Som en by hvis murer er brutt ned og borte, er en mann som ikke kan styre sitt sinn.

26 Som sne om sommeren og som regn i høsttiden, slik høver ære for en dåre.

Som spurven i fart, som svalen i flukt, slik er det med en uforskyldt forbannelse - den rammer ikke.

Svepe for hesten, tømme for asenet, og kjepp for dårers rygg!

Svar ikke dåren efter hans dårskap, forat du ikke selv skal bli ham lik!

Svar dåren efter hans dårskap, forat han ikke skal bli vis i egne øine!

Den som sender bud med en dåre, han hugger føttene av sig, han må tåle slem medfart.

Visne henger benene på den lamme og likeså ordsprog i munnen på dårer.

Lik den som legger sten i slyngen, er den som gir en dåre ære.

Som en torn i en drukken manns hånd, slik er et ordsprog i dårers munn.

10 En mester får alt i stand, men den som leier en dåre, er lik den som leier en som går forbi[e].

11 Lik hunden som vender tilbake til sitt eget spy, er en dåre som kommer igjen med sin dårskap.

12 Ser du en mann som er vis i egne øine - det er mere håp for dåren enn for ham.

13 Den late sier: Det er en løve på veien, en løve i gatene.

14 Døren dreier sig på sitt hengsel, og den late snur sig på sitt leie.

15 Den late stikker sin hånd fatet; han gider ikke føre den tilbake til sin munn.

16 Den late er visere i egne øine enn syv som svarer med forstand.

17 Lik den som tar fatt i øret på en hund som løper forbi, er den som lar sig egge til vrede over en trette som ikke kommer ham ved.

18 Lik en gal mann som kaster ut brandpiler og skyter og dreper,

19 er en mann som har sveket sin venn og så sier: Jeg spøker jo bare!

20 Når det er forbi med veden, slukner ilden, og når det ingen øretuter er, stilles trette.

21 Som kull blir til glør, og som ved nærer ild, slik voldes kiv av en trettekjær mann.

22 En øretuters ord er som velsmakende retter, og de trenger ned i hjertets indre.

23 Lik et lerkar som er overdratt med bly-glette, er brennende leber sammen med et ondt hjerte.

24 Med sine leber skaper den hatefulle sig til, men i sitt indre gjemmer han svik.

25 Når han gjør sin røst blid, så tro ham ikke! For der er syv vederstyggeligheter i hans hjerte.

26 Den hatefulle skjuler sig i svik, men hans ondskap blir åpenbar i forsamlingen.

27 Den som graver en grav, skal falle i den, og den som velter en sten op, på ham skal den rulle tilbake.

28 En løgnaktig tunge hater dem som den har knust, og en falsk munn volder fall.

Footnotes:

  1. Salomos Ordsprog 24:18 og til dig.
  2. Salomos Ordsprog 24:22 Gud og kongen.
  3. Salomos Ordsprog 25:2 JES 45, 15.
  4. Salomos Ordsprog 25:13 d.e. en ved sne avkjølt drikk.
  5. Salomos Ordsprog 26:10 d.e. den første den beste.
  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes