Add parallel Print Page Options

Og Herren talte til Moses i Sinai ørken i sammenkomstens telt på den første dag i den annen måned i det annet år efterat de var gått ut av Egyptens land, og sa:

Ta op manntall over hele Israels barns menighet efter deres ætter og familier og skriv op deres navn - alle som er av mannkjønn, en for en,

fra tyveårsalderen og opover; alle dem i Israel som kan dra ut i krig, skal I mønstre, hær efter hær, du og Aron.

I skal ha med eder en mann for hver stamme, den som er overhode for stammens familier.

Dette er navnene på de menn som I skal ha til hjelp: For Ruben: Elisur, Sede'urs sønn,

for Simeon: Selumiel, Surisaddais sønn,

for Juda: Nahson, Amminadabs sønn,

for Issakar: Netanel, Suars sønn,

for Sebulon: Eliab, Helons sønn,

10 for Josefs sønner, for Efra'im: Elisama, Ammihuds sønn, for Manasse: Gamliel, Pedasurs sønn,

11 for Benjamin: Abidan, Gideonis sønn,

12 for Dan: Akieser, Ammisaddais sønn,

13 for Aser: Pagiel, Okrans sønn,

14 for Gad: Eljasaf, De'uels sønn,

15 for Naftali: Akira, Enans sønn.

16 Dette var menighetens utkårne, høvdingene for sine fedrenestammer, overhodene for Israels tusener.

17 Da lot Moses og Aron disse menn, som var nevnt ved navn, komme,

18 og de samlet hele menigheten på den første dag i den annen måned; og de lot sig innføre i ættelistene med sine navn, efter sine ætter og familier, fra tyveårsalderen og opover, en for en,

19 således som Herren hadde befalt Moses; og han mønstret dem i Sinai ørken.

20 Efterkommerne av Rubens sønner - han som var Israels førstefødte - opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, en for en, alt mannkjønn fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

21 så mange som blev mønstret av Rubens stamme, var seks og firti tusen og fem hundre.

22 Efterkommerne av Simeons sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, så mange av dem som blev mønstret, en for en, alt mannkjønn fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

23 så mange som blev mønstret av Simeons stamme, var ni og femti tusen og tre hundre.

24 Efterkommerne av Gads sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

25 så mange som blev mønstret av Gads stamme, var fem og firti tusen, seks hundre og femti.

26 Efterkommerne av Judas sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

27 så mange som blev mønstret av Juda stamme, var fire og sytti tusen og seks hundre.

28 Efterkommerne av Issakars sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

29 så mange som blev mønstret av Issakars stamme, var fire og femti tusen og fire hundre.

30 Efterkommerne av Sebulons sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

31 så mange som blev mønstret av Sebulons stamme, var syv og femti tusen og fire hundre.

32 Josefs barn: Efterkommerne av Efra'ims sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

33 så mange som blev mønstret av Efra'ims stamme, var firti tusen og fem hundre;

34 efterkommerne av Manasses sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

35 så mange som blev mønstret av Manasse stamme, var to og tretti tusen og to hundre.

36 Efterkommerne av Benjamins sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

37 så mange som blev mønstret av Benjamins stamme, var fem og tretti tusen og fire hundre.

38 Efterkommerne av Dans sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

39 så mange som blev mønstret av Dans stamme, var to og seksti tusen og syv hundre.

40 Efterkommerne av Asers sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

41 så mange som blev mønstret av Asers stamme, var en og firti tusen og fem hundre.

42 Efterkommerne av Naftalis sønner, opskrevet efter sine ætter og familier, med sine navn, fra tyveårsalderen og opover, alle som kunde dra ut i krig,

43 så mange som blev mønstret av Naftali stamme, var tre og femti tusen og fire hundre.

44 Dette var de som blev mønstret, de som Moses og Aron og Israels høvdinger mønstret, og høvdingene var tolv i tallet, en for hver stamme.

45 Og alle de av Israels barn som blev mønstret efter sine familier, fra tyveårsalderen og opover, alle i Israel som kunde dra ut i krig,

46 så mange som blev mønstret, var seks hundre og tre tusen, fem hundre og femti;

47 Men levittene efter sin fedrenestamme blev ikke mønstret sammen med dem.

48 For Herren talte til Moses og sa:

49 Bare Levi stamme skal du ikke mønstre, og over dem skal du ikke opta manntall sammen med de andre Israels barn.

50 Men du skal sette levittene over vidnesbyrdets tabernakel og over alle dets redskaper og over alt som hører til; de skal bære tabernaklet og alle dets redskaper, og de skal tjene ved tabernaklet og leire sig rundt omkring det.

51 Når tabernaklet skal bryte op, skal levittene ta det ned, og når tabernaklet skal leire sig, skal levittene reise det op; kommer nogen fremmed[a];

52 Israels barn skal leire sig, hver i sin leir og hver ved sitt banner, hær for hær.

53 Men levittene skal leire sig rundt omkring vidnesbyrdets tabernakel, forat det ikke skal komme vrede over Israels barns menighet; og levittene skal ta vare på det som er å vareta ved vidnesbyrdets tabernakel.

54 Og Israels barn gjorde så; de gjorde i ett og alt således som Herren hadde befalt Moses.

Og Herren talte til Moses og Aron og sa:

Israels barn skal leire sig, hver ved sitt banner, ved sin families hærmerke; de skal leire sig midt imot sammenkomstens telt, rundt omkring det.

På fremsiden, mot øst, skal Juda leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Judas barn er Nahson, Amminadabs sønn,

og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fire og sytti tusen og seks hundre.

Ved siden av ham skal Issakars stamme leire sig; og høvdingen for Issakars barn er Netanel, Suars sønn,

og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fire og femti tusen og fire hundre.

Likeså Sebulons stamme; og høvdingen for Sebulons barn er Eliab, Helons sønn,

og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er syv og femti tusen og fire hundre.

Alle som er mønstret av Judas leir, hær for hær, er hundre og seks og åtti tusen og fire hundre; de skal være den første fylking som bryter op.

10 Mot syd skal Ruben leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Rubens barn er Elisur, Sede'urs sønn,

11 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er seks og firti tusen og fem hundre.

12 Ved siden av ham skal Simeons stamme leire sig; og høvdingen for Simeons barn er Selumiel, Surisaddais sønn,

13 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er ni og femti tusen og tre hundre.

14 Likeså Gads stamme; og høvdingen for Gads barn er Eljasaf, Re'uels sønn,

15 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fem og firti tusen, seks hundre og femti.

16 Alle som er mønstret av Rubens leir, hær for hær, er hundre og en og femti tusen, fire hundre og femti; de skal være den annen fylking som bryter op.

17 Så skal sammenkomstens telt bryte op, levittenes leir i midten av leirene; de skal bryte op efter som de har leiret sig, hver på sin plass under sine banner.

18 Mot vest skal Efra'im leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Efra'ims barn er Elisama, Ammihuds sønn,

19 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er firti tusen og fem hundre.

20 Ved siden av ham Manasse stamme; og høvdingen for Manasses barn er Gamliel, Pedasurs sønn,

21 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er to og tretti tusen og to hundre.

22 Likeså Benjamins stamme; og høvdingen for Benjamins barn er Abidan, Gideonis sønn,

23 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er fem og tretti tusen og fire hundre.

24 Alle som er mønstret av Efra'ims leir, hær for hær, er hundre og åtte tusen og et hundre; de skal være den tredje fylking som bryter op.

25 Mot nord skal Dan leire sig under sitt banner, hær for hær; og høvdingen for Dans barn er Akieser, Ammisaddais sønn,

26 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er to og seksti tusen og syv hundre.

27 Ved siden av ham skal Asers stamme leire sig; og høvdingen for Asers barn er Pagiel, Okrans sønn,

28 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er en og firti tusen og fem hundre.

29 Likeså Naftali stamme; og høvdingen for Naftalis barn er Akira, Enans sønn,

30 og hans hær, så mange av dem som er mønstret, er tre og femti tusen og fire hundre.

31 Alle som er mønstret av Dans leir, er hundre og syv og femti tusen og seks hundre; de skal være den siste fylking som bryter op under sine banner.

32 Dette var de av Israels barn som blev mønstret, efter sine familier; i alt var det seks hundre og tre tusen, fem hundre og femti mann som blev mønstret i leirene, hær for hær.

33 Men levittene blev ikke mønstret sammen med de andre Israels barn, således som Herren hadde befalt Moses.

34 Og Israels barn gjorde så; de leiret sig under sine banner og brøt op, enhver efter sin ætt og sin familie, i alle deler således som Herren hadde befalt Moses.

Footnotes

  1. 4 Mosebok 1:51 d.e. en som ikke er levitt.