A A A A A
Bible Book List

Jobs 8-10 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

Da tok Bildad fra Suah til orde og sa:

Hvor lenge vil du tale så? Hvor lenge skal din munns ord være som et veldig vær?

Skulde vel Gud forvende retten, eller den Allmektige forvende rettferdigheten?

Har dine sønner syndet mot ham, så har han gitt dem deres brøde i vold.

Hvis du vender dig til Gud og beder den Allmektige om nåde,

hvis du er ren og opriktig, da vil han våke over dig og gjenreise din rettferds bolig,

og din forrige lykke vil bli ringe mot din senere lykke, for den skal være overmåte stor.

For spør bare fremfarne slekter og akt på det som deres fedre har gransket ut

- for vi er fra igår og vet intet; for en skygge er våre dager på jorden -

10 de skal lære dig og si dig det og bære frem ord fra sitt hjerte.

11 Vokser sivet op hvor det ikke er myrlendt? Blir starrgresset stort uten vann?

12 Ennu står det friskt og grønt og blir ikke skåret; da visner det før alt annet gress.

13 Således går det alle dem som glemmer Gud, og den gudløses håp går til grunne;

14 hans tillit avskjæres, og det han trøster sig til, er spindelvev.

15 Han støtter sig på sitt hus, men det står ikke; han holder sig fast i det, men det står ikke fast.

16 Frodig står han der i solens skinn, og hans skudd breder sig ut over hans have;

17 om en stenrøs slynger sig hans røtter, mellem stener trenger han sig frem.

18 Ryddes han bort fra sitt sted, så kjennes det ikke ved ham, men sier: Jeg har aldri sett dig.

19 Se, det er gleden på hans vei, og av mulden spirer andre frem.

20 Nei, Gud forkaster ikke en som er ulastelig, og han holder ikke ugudelige ved hånden.

21 Ennu vil han fylle din munn med latter og dine leber med jubel.

22 De som hater dig, skal klædes med skam, og de ugudeliges telt skal ikke mere finnes.

Da tok Job til orde og sa:

Ja visst, jeg vet at det er så; hvorledes skulde en mann kunne ha rett mot Gud?

Om han hadde lyst til å gå i rette med Gud, kunde han ikke svare ham ett til tusen.

Vis som han er av hjerte og veldig i styrke - hvem trosset ham og kom vel fra det,

han som flytter fjell før de vet av det, som velter dem i sin vrede,

som ryster jorden, så den viker fra sitt sted, og dens støtter bever,

som byder solen, så den ikke går op, og som setter segl for stjernene,

som alene utspenner himmelen og skrider frem over havets høider,

som har skapt Bjørnen[a], Orion[b] og Syvstjernen[c] og Sydens stjernekammere,

10 som gjør store, uransakelige ting og under uten tall?

11 Han går forbi mig, og jeg ser ham ikke; han farer forbi, og jeg merker ham ikke.

12 Han griper sitt rov - hvem vil hindre ham, hvem vil si til ham: Hvad gjør du?

13 Gud holder ikke sin vrede tilbake; under ham måtte Rahabs hjelpere bøie sig.

14 Hvorledes skulde da jeg kunne svare ham og velge mine ord imot ham,

15 jeg som ikke kunde svare om jeg enn hadde rett, men måtte be min dommer om nåde!

16 Om jeg ropte, og han svarte mig, kunde jeg ikke tro at han hørte min røst,

17 han som vilde knuse mig i storm og uten årsak ramme mig med sår på sår,

18 som ikke vilde tillate mig å dra ånde, men vilde mette mig med lidelser.

19 Gjelder det styrke, så sier han: Se, her er jeg! Gjelder det rett: Hvem vil stevne mig?

20 Hadde jeg enn rett, skulde dog min egen munn dømme mig skyldig; var jeg enn uskyldig, vilde han dog si at jeg hadde urett.

21 Skyldløs er jeg; jeg bryr mig ikke om å leve - jeg forakter mitt liv.

22 Det kommer ut på ett; derfor sier jeg: Skyldløs eller ugudelig - han gjør dem begge til intet.

23 Når svepen brått rammer med død, spotter han de uskyldiges lidelse.

24 Jorden er gitt i den ugudeliges hånd; han tilhyller dens dommeres åsyn[d]. Er det ikke han som gjør det, hvem er det da?

25 Mine dager har vært hastigere enn en løper; de er bortflyktet uten å ha sett noget godt;

26 de har faret avsted som båter av rør, som en ørn som slår ned på sitt bytte.

27 Om jeg sier: Jeg vil glemme min sorg, jeg vil la min mørke mine fare og se glad ut,

28 da gruer jeg for alle mine plager; jeg vet jo at du ikke frikjenner mig.

29 Jeg skal jo være ugudelig - hvorfor gjør jeg mig da forgjeves møie?

30 Om jeg tvettet mig med sne og renset mine hender med lut,

31 da skulde du dyppe mig i en grøft, så mine klær vemmedes ved mig.

32 For han er ikke en mann som jeg, så jeg kunde svare ham, så vi kunde gå sammen for retten;

33 det er ikke nogen voldgiftsmann mellem oss, som kunde legge sin hånd på oss begge.

34 Når han bare tok sitt ris bort fra mig, og hans redsler ikke skremte mig!

35 Da skulde jeg tale uten å reddes for ham; for slik[e] er jeg ikke, det vet jeg med mig selv.

10 Min sjel er lei av mitt liv, jeg vil la min klage ha fritt løp, jeg vil tale i min sjels bitre smerte.

Jeg vil si til Gud: Fordøm mig ikke, la mig vite hvorfor du strider mot mig!

Tykkes det dig godt at du undertrykker, at du forkaster det dine hender med omhu har dannet, og lar ditt lys skinne over ugudeliges råd?

Har du menneskeøine, eller ser du således som et menneske ser?

Er dine dager som et menneskes dager, eller dine år som en manns dager? -

siden du søker efter min misgjerning og leter efter min synd,

enda du vet at jeg ikke er ugudelig, og at det ingen er som redder av din hånd.

Dine hender har dannet mig og gjort mig, helt og i alle deler, og nu vil du ødelegge mig!

Kom i hu at du har dannet mig som leret, og nu lar du mig atter vende tilbake til støvet!

10 Helte du mig ikke ut som melk og lot mig størkne som ost?

11 Med hud og kjøtt klædde du mig, og med ben og sener gjennemvevde du mig.

12 Liv og miskunnhet har du gitt mig, og din varetekt har vernet om min ånd.

13 Og dette[f] gjemte du i ditt hjerte, jeg vet at dette hadde du i sinne:

14 Syndet jeg, så vilde du vokte på mig og ikke frikjenne mig for min misgjerning;

15 var jeg skyldig, da ve mig, men var jeg uskyldig, skulde jeg dog ikke kunne løfte mitt hode, mett av skam og med min elendighet for øie;

16 og hevet det sig dog, så vilde du jage efter mig som en løve, og atter vise dig forunderlig mot mig;

17 du vilde føre nye vidner mot mig og øke din harme mot mig, sende alltid nye hærflokker mot mig.

18 Hvorfor lot du mig utgå av mors liv? Jeg skulde ha opgitt ånden, og intet øie skulde ha sett mig;

19 jeg skulde ha vært som om jeg aldri hadde vært til; fra mors liv skulde jeg ha vært båret til graven.

20 Er ikke mine dager få? - Han holde op! Han la mig være, så jeg kan bli litt glad,

21 før jeg går bort for ikke å vende tilbake, bort til mørkets og dødsskyggens land,

22 et land så mørkt som den sorteste natt, hvor dødsskygge og forvirring råder, og hvor lyset er som den sorteste natt!

Footnotes:

  1. Jobs 9:9 forskjellige stjernebilleder, JBS 38, 31 fg. AMO 5, 8.
  2. Jobs 9:9 forskjellige stjernebilleder, JBS 38, 31 fg. AMO 5, 8.
  3. Jobs 9:9 forskjellige stjernebilleder, JBS 38, 31 fg. AMO 5, 8.
  4. Jobs 9:24 så de ikke kan skjelne rett fra urett.
  5. Jobs 9:35 d.e. slik at jeg skulde reddes for ham.
  6. Jobs 10:13 det som opregnes JBS 10, 14 fg.

Apostlenes-gjerninge 8:26-40 Det Norsk Bibelselskap 1930 (DNB1930)

26 Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Stå op og gå mot syd, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gasa! Denne vei er øde.

27 Han stod da op og gikk dit; og se, der var en etioper, en hoffmann, en høi embedsmann hos Kandake, etiopernes dronning, en som var satt over hele hennes skatt; han var kommet til Jerusalem for å tilbede,

28 og han var nu på hjemveien, og satt på sin vogn og leste profeten Esaias.

29 Og Ånden sa til Filip: Gå bort til denne vogn og hold dig nær ved den!

30 Filip løp da til, og hørte at han leste profeten Esaias, og sa: Skjønner du det du leser?

31 Han svarte: Hvorledes skulde jeg vel kunne det uten at nogen veileder mig? Og han bad Filip stige op og sette sig hos ham.

32 Men det stykke av Skriften som han leste, var dette: Som et får blev han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, således åpner han ikke sin munn;

33 i hans fornedrelse blev dommen over ham borttatt, og hvem kan fortelle om hans ætt? for hans liv blir tatt bort fra jorden.

34 Hoffmannen tok da til orde og sa til Filip: Jeg ber dig: om hvem sier profeten dette? om sig selv eller om nogen annen?

35 Da oplot Filip sin munn, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han ham evangeliet om Jesus.

36 Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt?

37 Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.

38 Og han bød vognen holde, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham.

39 Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede.

40 Men Filip blev funnet i Asdod, og han drog omkring og forkynte evangeliet i alle byene, inntil han kom til Cesarea.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes