Add parallel Print Page Options

146 Halleluja! Pris Herren, min Sjæl! Jeg vil prise Herren hele mit Liv, lovsynge min Gud, så længe jeg lever. Sæt ikke eders Lid til Fyrster, til et Menneskebarn, der ikke kan hjælpe! Hans Ånd går bort, han bliver til Jord igen, hans Råd er bristet samme Dag. Salig den, hvis Hjælp er Jakobs Gud, hvis Håb står til Herren hans Gud, som skabte Himmel og Jord, Havet og alf, hvad de rummer, som evigt bevarer sin Trofasthed og skaffer de undertrykte Ret, som giver de sultne Brød! Herren løser de fangne, Herren åbner de blindes Øjne, Herren rejser de bøjede, Herren elsker de retfærdige, Herren vogter de fremmede, opholder faderløse og Enker, men gudløses Vej gør han kroget. 10 Herren er Konge for evigt, din Gud, o Zion, fra Slægt til Slægt. Halleluja!

147 Halleluja! Ja, det er godt at lovsynge vor Gud, ja, det er lifligt, lovsang sømmer sig. Herren bygger Jerusalem, han samler de spredte af Israel, han læger dem, hvis Hjerte er sønderknust, og forbinder deres Sår; han fastsætter Stjemernes Tal og giver dem alle Navn. Vor Herre er stor og vældig, hans Indsigt er uden Mål; Herren holder de ydmyge oppe, til Jorden bøjer han gudløse. Syng for Herren med Tak, leg for vor Gud på Citer! Han dækker Himlen med Skyer, sørger for Regn til Jorden, lader Græs spire frem på Bjergene og Urter til Menneskers Brug; Føde giver han Kvæget og Ravneunger, som skriger; 10 hans Hu står ikke til stærke Heste, han har ikke Behag i rapfodet Mand; 11 Herren har Behag i dem, der frygter ham, dem, der bier på hans Miskundhed.

12 Lovpris Herren, Jerusalem, pris, o Zion, din Gud! 13 Thi han gør dine Portstænger stærke, velsigner dine Børn i din Midte; 14 dine Landemærker giver han Fred, mætter dig med Hvedens Fedme; 15 han sender sit Bud til Jorden, hastigt løber hans Ord, 16 han lader Sne falde ned som Uld, som Aske spreder han Rim, 17 som Brødsmuler sender han Hagl, Vandene stivner af Kulde fra ham; 18 han sender sit Ord og smelter dem, de strømmer, når han rejser sit Vejr. 19 Han kundgør sit Ord for Jakob, sine Vedtægter og Lovbud for Israel. 20 Så gjorde han ikke mod andre Folk, dem kundgør han ingen Lovbud. Halleluja!

148 Halleluja! Pris Herren i himlen, pris ham i det høje! Pris ham, alle hans engle, pris ham, alle hans hærskarer, pris ham, sol og måne, pris ham, hver lysende stjerne, pris ham, himlenes himle og vandene over himlene! De skal prise Herrens navn, thi han bød, og de blev skabt; han gav dem deres plads for evigt, han gav en lov, som de ej overtræder! Lad pris stige op til Herren fra jorden, I havdyr og alle dyb, Ild og hagl, sne og røg, storm, som gør hvad han siger, I bjerge og alle høje, frugttræer og alle cedre, 10 I vilde dyr og alt kvæg, krybdyr og vingede fugle, 11 I jordens konger og alle folkeslag, fyrster og alle jordens dommere, 12 ynglinge sammen med jomfruer, gamle sammen med unge! 13 De skal prise Herrens navn, thi ophøjet er hans navn alene, hans højhed omspender jord og himmel. 14 Han løfter et horn for sit folk, lovprist af alle sine fromme, af Israels børn, det folk, der står ham nær. Halleluja!

149 Halleluja! syng Herren en ny sang, hans Pris i de frommes Forsamling! Israel glæde sig over sin Skaber, over deres Konge fryde sig Zions Børn, de skal prise hans Navn under Dans, lovsynge ham med Pauke og Citer; thi Herren har Behag i sit Folk, han smykker de ydmyge med Frelse. De fromme skal juble med Ære, synge på deres Lejer med Fryd, med Lovsang til Gud i Mund og tveægget Sværd i Hånd for at tage Hævn over Folkene og revse Folkeslagene, for at binde deres Konger med Lænker, deres ædle med Kæder af Jern og fuldbyrde på dem den alt skrevne Dom til Ære for alle hans fromme! Halleluja! -

150 Halleluja! Pris Gud i hans Helligdom, pris ham i hans stærke Hvælving, pris ham for hans vældige Gerninger, pris ham for hans mægtige Storhed; pris ham med Hornets Klang, pris ham med Harpe og Citer, pris ham med Pauke og Dans, pris ham med Strengeleg og Fløjte, pris ham med klingre Cymbler, pris ham med gjaldende Cymbler; alt hvad der ånder, pris Herren! Halleluja!