Add parallel Print Page Options

30 Men når alt dette kommer over dig, både Velsignelser og Forbandelsen, som jeg har forelagt dig, og du lægger dig det på Sinde ude blandt alle de Folkeslag, Herren din Gud forstøder dig hen iblandt, og tillige med dine Børn af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til Herren din Gud og adlyder hans Røst i alt, hvad jeg i. Dag byder dig, så vil Herren din Gud vende din Skæbne og forbarme sig over dig og samle dig fra alle de Folk, Herren din Gud, spreder dig iblandt. Om så dine forstødte befinder sig ved Himmelens Ende, vil Herren din Gud samle dig sammen og hente dig derfra. Og Herren din Gud vil føre dig ind i det Land, dine Fædre havde i Eje, og du skal få det i Eje, og han vil gøre dig endnu lykkeligere og talrigere end dine Fædre. Og Herren din Gud vil omskære dit Hjerte og dit Afkoms Hjerte, så du elsker Herren din Gud" af hele dit Hjerte og hele din Sjæl, for at du må leve. Og Herren din Gud vil bringe alle dine Forbandelser over dine Fjender og Avindsmænd, der har forfulgt dig. Da skal du omvende dig og adlyde Herren din Guds Røst og handle efter alle hans Bud, som jeg i Dag pålægger dig. Og Herren din Gud vil give dig Overflod i alt, hvad du tager dig for, Overflod af dit Livs, dit Kvægs og din Jords Frugt; thi Herren skal atter komme til at glæde sig over dig til dit Bedste, som han glædede sig over dine Fædre, 10 fordi du adlyder Herren din Guds Røst og holder hans Bud og Anordninger, der er optegnet i denne Lovbog, fordi du af hele dit Hjerte og hele din Sjæl omvender dig til Herren din Gud.

11 Thi Budet, som jeg i Dag pålægger dig, er dig ikke ufatteligt og er heller ikke langt borte. 12 Det er ikke i Himmelen, så du måtte sige: "Hvem skal stige op til Himmelen for os og hente det ned til os og kundgøre os det, så vi kan handle derefter?" 13 Ikke heller er det hinsides Havet, så du måtte sige: "Hvem skal drage over Havet for os og hente det til os og kundgøre os det, så vi kan handle derefter?" 14 Nej, Ordet er dig ganske nær, i din Mund og i dit Hjerte, så du kan handle derefter.

15 Se, jeg forelægger dig i Dag Livet og Lykken, Døden og Ulykken! 16 Hvis du lyder Herren din Guds Bud, som jeg i Dag pålægger dig, så at du elsker Herren din Gud og vandrer på hans Veje og holder hans Bud, Anordninger og Lovbud, så skal du leve og blive mangfoldig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse. 17 Men hvis dit Hjerte vender sig bort, og:du ikke er lydig, men lader dig forføre til at tilbede fremmede Guder og dyrke dem, 18 så kundgør jeg eder i Dag, at I visselig skal gå til Grunde; I skal ikke komme til at leve længe i det Land, du skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan. 19 Jeg tager i Dag Himmelen og Jorden til Vidne mod eder på, at jeg har forelagt eder Livet og Døden, Velsignelsen og Forbandelsen. Så vælg da Livet, for at du og dit Afkom må leve, 20 idet du elsker Herren din Gud og adlyder hans Røst og hænger ved ham; thi deraf afhænger dit Liv og Tallet på de Dage, du kommer til at bo i det Land, Herren svor at ville give dine Fædre, Abraham, Isak og Jakob.

31 Da Moses var færdig med at tale disse Ord til hele Israel, sagde han til dem: "Jeg er nu 12O År gammel og kan ikke mere færdes som før; og Herren har sagt til mig: Du skal ikke komme over Jordan der! Men Herren din Gud vil selv drage over i Spidsen for dig, han vil udrydde disse Folkeslag for dig, så du kan tage deres Land i Besiddelse. Og Josua skal drage over i Spidsen for dig, som Herren har sagt. Og Herren skal handle med dem, som han handlede med Amoriterkongerne Sibon Og, og med deres Land, som han ødelagde; og Herren skal give dem i eders Magt, og l skal handle med dem i Overensstemmelse med alle de Bud, jeg gav eder. Vær frimodige og stærke, frygt ikke og forfærdes ikke for dem; thi Herren din Gud vil selv drage med dig; han vil ikke slippe og ikke forlade dig!"

Derpå lod Moses Josua kalde og sagde til ham i hele Israels Nærværelse: "Vær frimodig og stærk; thi du skal føre dette folk ind i det Land, Herren svor at ville give deres Fædre, og give dem det i Eje. Herren selv vil gå foran dig, han vil være med dig og ikke slippe eller forlade dig; frygt derfor ikke og vær ikke bange!"

Derpå nedskrev Moses denne Lov og overgav den til Præsterne, Levis Sønner, der bar Herrens Pagts Ark, og til alle Israels Ældste. 10 Og Moses bød dem: "Hvergang der er gået syv År, i Friåret, på Løvhyttefesten, 11 når hele Israel kommer for at stedes for Herren din Guds Åsyn på det Sted, han udvælger, skal du læse denne Lov højt for hele Israel. 12 Kald da Folket sammen,Mænd, Kvinder og Børn og de fremmede, som bor inden dine Porte, for at de kan høre og lære at frygte Herren eders Gud og omhyggeligt handle efter alle denne Lovs Ord; 13 og deres Børn,som endnu ikke har lært den at kende, skal høre den og lære at frygte Herren eders Gud, alle de Dage I lever i det Land, som t skal ind og tage i Besiddelse efter at være gået over Jordan!"

14 Derpå sagde Herren til Moses: "Nu nærmer Tiden sig, da du skal dø. Kald derfor Josua bid og stil eder i Åbenbaringsteltet, for at jeg kan give ham mine Befalinger!" Og Moses og Josua gik hen og stillede sig i Åbenbaringsteltet. 15 Da åbenbarede Herren sig i teltet i en Skystøtte, og Skystøtten stillede sig ved Teltets Indgang.

16 Derpå sag,de Herren til Moses: "Når du har lagt dig til Hvile hos dine Fædre, vil dette Folk give sig til at bole med fremmede Guder, det Lands Guder, det kommer til, og det vil forlade mig og bryde min Pagt, som jeg har sluttet med det. 17 Men til den Tid skal min Vrede blusse op imod det, og jeg vil forlade dem og skjule mit Åsyn for dem; det skal ædes op, og mange Ulykker og Trængsler skal ramme det.Til den Tid skal det sige: Mon det ikke er, fordi min Gud ikke er i min Midte, at disse Ulykker har ramt mig? 18 Og jeg vil til den Tid helt skjule mit Åsyn for det for alt det ondes Skyld, det øvede, da det vendte sig til fremmede Guder. 19 Så skriv nu denne Sang op, lær Israelitterne den og læg den i deres Mund, for at denne Sang kan være mit Vidne mod Israelitterne. 20 Thi jeg vil føre dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre, et Land, der flyder med Mælk og Honning; men når det har spist sig mæt og mæsket sig, vil det vende sig til fremmede Guder og dyrke dem, og det vil ringeagte mig og bryde min Pagt. 21 Når da Ulykker og Trængsler i Mængde rammer det, skal denne Sang være det et Vidne; thi aldrig må den dø på dets Afkoms Læber. Jeg ved jo, hvad de pønser på allerede nu, før jeg har ført dem ind i det Land, jeg tilsvor deres Fædre." 22 Da skrev Moses på den Dag denne Sang op og lærte Israelitterne den.

23 Derpå bød han Josua, Nuns Søn, og sagde: "Vær frimodig og stærk; thi du skal føre Israelitterne ind i det Land, jeg tilsvor dem. Jeg vil være med dig!"

24 Da Moses var færdig med at nedskrive denne Lovs Ord fra Ende til anden i en Bog, 25 bød han Leviterne, der bar Herrens Pagts Ark: 26 "Tag denne Lovbog og læg den ved Siden af Herren eders Guds Pagts Ark, for at den der kan være Vidne imod dig; 27 thi jeg keder din Genstridighed og Halsstarrighed. Se, endnu i mit levende Live har I været genstridige mod Herren, hvor meget mere da ikke, når jeg er død! 28 Kald nu alle eders Stammers Ældste og eders Tilsynsmænd sammen hos mig, for at jeg kan fremsige disse Ord for dem og kalde Himmelen og Jorden til Vidne imod dem: 29 Thi jeg ved, at når jeg er død, vil t handle ilde og vige bort fra den Vej, jeg har anvist eder, og Ulykken skal ramme eder i de kommende Tider, fordi l gør, hvad der er ondt i Herrens Øjne, og krænker ham med eders Hænders Gerning."

30 Derpå fremsagde Moses denne Sang fra Ende til anden for hel Israels Forsamling: