Add parallel Print Page Options

96 (По слав. 95). Пейте Господу нова песен, Пейте Господу, всички земи.

Пейте, Господу благославяйте името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление.

Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена чудесните Му дела.

Защото велик е Господ и твърде достохвален, Достопочитаем е повече от всичките богове.

Защото всичките богове на племената са нищожества; А Иеова е направил небесата.

Пред Него са блясък и величие, Сила и красота в светилището Му.

Отдайте Господу, всички родове на племената, Отдайте Господу слава и сила;

Отдайте Господу славата дължима на името Му; Принесете приноси и влезте в дворовете Му;

Поклонете се Господу в света премяна; Треперете пред Него всички земи.

10 Кажете между народите: Господ царува; А при това вселената е утвърдена та да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота.

11 Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бучи морето и всичко що има в него.

12 Нека се развеселят полетата и всичко, което е на тях: Тогава ще пеят с радост всичките дървета и гората

13 Пред Господа, защото Той иде. Защото иде да съди земята; Ще съди света с правда. И племената във верността Си.

97 (По слав. 96). Господ царува, нека се радва земята; Нека се веселят множеството острови.

Облак и мрак са около Него; Правда и съд са основа на престола Му.

Огън отива пред Него. И изгаря противниците Му отвред.

Светкавиците Му осветляват вселената; Земята вижда и трепери.

Планините се топят като восък от присъствието Господно; От присъствието на Господа на цялата земя.

Небесата възвестяват правдата Му; И всичките племена виждат славата Му

Нека се посрамят всички, които служат на изваяните идоли, Които се хвалят с кумирите; Поклонете се, Нему всички богове.

Чу Сион и се развесели, И Юдовите дъщери се зарадваха, Поради Твоите съдби, Господи.

Защото Ти, Господи, си височайши над цялата земя, Превъзвишен си над всичките богове.

10 Вие, които любите Господа мразите злото; Той пази душите на светиите Си, Избавя ги от ръката на нечестивите.

11 Виделина се сее за праведния, И веселие за ония, които са с прави сърца.

12 Веселете се в Господа вие праведни, И възхвалявайте спомена на Неговата светост.

98 (По слав. 97). Пейте Господу нова песен, защото Той извърши чудесни дела: Неговата десница и Неговата света мишца Му спечелиха победа.

Господ изяви победата Си, Откри правдата Си пред народите.

Спомни милостта Си и верността Си към Израилевия дом; Всичките земни краища видяха спасението извършено от нашия Бог.

Възкликнете Господу, всички земи, Запейте и радвайте се, да! пейте хваления.

Славословете Господа с арфа, С арфа и с глас на псалмопеене.

С тръби и с глас на рог Радостно викайте пред Царя Господа.

Нека бучи морето и всичко що има в него, Вселената и ония, които живеят в нея;

Реките нека ръкопляскат, Нека се радват заедно и хълмовете,

Пред Господа; защото иде да съди земята; Ще съди вселената с правда, И племената с правота.

99 (По слав. 98). Господ царува; нека треперят племената; Той обитава между херувимите; нека се потресе земята.

Господ е велик в Сион, И високо е издигнат над всичките племена.

Нека славословят Твоето велико и страшно име; Бог е свет.

И силата на царя обича правосъдието; Ти утвърждаваш правота; Ти извършваш правосъдие и правда в Якова.

Възвишавайте Господа нашия Бог. И кланяйте се пред подножието Му; Той е свет.

Моисей и Аарон бяха между свещениците Му, И Самуил между призоваващите името Му; Те призоваваха Господа, и Той ги слушаше.

В облачния стълб Той им говореше; Те опазиха сведетелствата Му И повеленията, които им даде.

Господи Боже наш, Ти си ги слушал; Ти си им бил Бог опростител, Макар и мъздовъздател за делата им.

Възвишавайте Господа нашия Бог, И кланяйте се в светия Му хълм, Защото Господ нашият Бог е свет.

100 (По слав. 99). Хвалебен псалом. Възкликнете на Господа, всички земи.

Служете Господу с веселие; Дойдете пред Него с радост.

Познайте, че Господ е Бог; Той ни е направил, и ние сме Негови; Негови люде сме и овце на пасбището Му.

Влезте в портите Му със славословие. И в дворовете Му с хваление; Славословете Го и благославяйте името Му.

Защото Господ е благ; милостта Му трае до века. И верността Му из род в род.

101 (По слав. 100). Давидов псалом. Милост и правосъдие ще възпея; На Тебе, Господи, ще пея хваления.

Ще вниквам в пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобиво сърце всред дома си.

Няма да положа пред очите си нещо подло; Мразя работата на изневерниците; Тя няма да се прилепи до мене.

Развратено сърце ще бъде отхвърлено от мене; Нищо нечестиво не ще познавам.

Който клевети скришно съседа си, него ще погубя; Който има горделиво око и надигнато сърце, него ще да търпя.

Очите ми ще бъдат над верните на земята, за да живеят с мене; Който ходи непорочен в пътя, той ще ми бъде служител.

Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; Който говори лъжа, няма да се утвърди пред очите ми.

Всяка заран ще погубвам всичките нечестиви на земята, За да изтребя от града Господен всички, които вършат беззаконие.

102 (По слав. 101). Молитва на скърбящия, когато тъжи и излива жалбата си пред Господа. Господи, послушай молитвата ми, И викът ми нека стигне до Тебе.

Не скривай лицето Си от мене; В деня на утеснението ми приклони ухото Си към мене; В деня, когато Те призова, послушай ме незабавно.

Защото дните ми изчезват като дим, И костите ми изгарят като огнище.

Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, Защото забравям да ям хляба си.

Поради гласа на охкането ми Костите ми се прилепват за кожата ми.

Приличам на пеликан в пустиня, Станал съм като бухал в развалини.

Лишен от сън станал съм като врабче Усамотено на къщния покрив.

Всеки ден ме укоряват неприятелите ми; Ония, които свирепеят против мене проклинат с името ми.

Защото ядох пепел като хляб, И смесих питието си със сълзи,

10 Поради негодуванието Ти и гнева Ти; Защото, като си ме дигнал, си ме отхвърлил

11 Дните ми са като уклонила се сянка по слънчев часовник, И аз изсъхвам като трева.

12 Но Ти, Господи, до века седиш Цар, И споменът Ти из род в род.

13 Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион; Защото е време да му покажеш милост. Да! определеното време дойде.

14 Защото слугите Ти копнеят за камъните му, И милеят за пръстта му.

15 И тъй, народите ще се боят от името Господно, И всичките земни царе от славата Ти.

16 Защото Господ е съградил Сион, Той се е явил в славата Си,

17 Той е погледнал благосклонно на молитвата на лишените, И не е презрял молбата им.

18 Това ще се напише на за бъдещето поколение; И люде, които ще се създадат, ще хвалят Господа.

19 Защото Той надникна от Своята света височина, От небето Господ погледна на земята,

20 За да чуе въздишките на затворените, Да освободи осъдените на смърт*;

21 За да възвестят името на Господа в Сион, И хвалата Му в Ерусалим,

22 Когато се съберат заедно племената и царствата За да слугуват на Господа.

23 Той намали силата ми всред пътя; Съкрати дните ми.

24 Аз рекох: Да ме не грабнеш, Боже мой, в половината на дните ми;

25 Отдавна Ти, Господи, си основал земята, И дело на твоите ръце са небесата.

26 Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! Те всички ще овехтеят като дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени.

27 Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.

28 Чадата на слугите Ти ще се установят, И потомството им ще се утвърди пред Тебе.