Add parallel Print Page Options

90 (По слав. 89). Молитва на Божия човек Моисей*. Господи, Ти си бил нам обиталище из род в род,

Преди да се родят планините, И да си дал съществувание на земята и вселената, От века и до века Ти си Бог.

Обръщаш човека на пръст, И казваш: Върнете се човешки чада.

Защото хиляда години са пред Тебе Като вчерашния ден, който е преминал, И като нощна стража.

Като с порой ги завличаш; те стават като сън; Заран са като трева, която пораства;

Заран цъфти и пораства; Вечер се окосява и изсъхва.

Защото довършваме се от Твоя гняв, И от негодуванието Ти сме смутени.

Положил си беззаконията ни, пред Себе Си, Скришните ни грехове в светлината на лицето Си

Понеже всичките ни дни преминават с гнева Ти. Свършваме годините си като въздишка.

10 Дните на живота ни са естествено* седемдесет години Или даже, гдето има сила, осемдесет години, Но най-добрите от тях са труд и скръб, Защото скоро прехождат и ние отлитаме.

11 Кой знае силата на гнева Ти И на негодуванието Ти според дължимия на Тебе страх?

12 Научи ни така да броим дните си Щото да си придобием мъдро сърце.

13 Върни се, Господи; до кога? И дано се разкаеш за скърбите на слугите Си.

14 Насити ни рано с милостта Си, За да се радваме и веселим през всичките си дни.

15 Развесели ни съразмерно с дните, в които си ни наскърбявал. И с годините, в които сме виждали зло.

16 Нека се яви Твоето дело на слугата Ти, И Твоята слава върху чадата им.

17 И нека бъде върху нас благоволението на Господа нашия Бог, да ни ръководи; И утвърждавай за нас делото на ръцете ни; Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.

91 (По слав. 90). Псалом. Песен за съботния ден. Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия.

Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.

Защото Той ще те избавя от примката на ловеца И от гибелен мор.

С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила.

Няма да се боиш от нощен страх, От стрелата, която лети денем,

От мор, който ходи в тъмнина, От погибел, която опустошава всред пладне.

Хиляда души ще падат от страната ти, И десет хиляди от десницата ти, Но до тебе няма да се приближи.

Само с очите си ще гледаш, И ще видиш възмездието на нечестивите

Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, И си направил Всевишния обиталището си,

10 Затова няма да те сполети никакво зло, Нито ще се приближи язва до шатъра ти.

11 Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища.

12 На ръце ще те дигат, Да не би да удариш о камък ногата си.

13 Ще настъпиш лъв и аспид; Ще стъпчеш млад лъв и змия.

14 Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова ще го избавя; Ще го поставя в безопасност*, защото е познал името Ми.

15 Той ще Ме призове, и Аз ще го послушам; С него ще съм, когато е в бедствие; ще го избавя и ще го прославя.

16 Ще го наситя с дългоденствие, И ще му покажа спасението, което върша.

92 (По слав. 91). Псалом. Песен за съботния ден. Добро е да славословим Господа И да пеем хваление на Твоето име, Всевишни,

Да възвестяваме на ранина милосърдието Ти, И верността Ти всяка нощ,

С десетострунен инструмент и с псалтир, С тържествена мелодия на арфа;

Защото си ме развеселил, Господи, с деянията Си; С тържествена мелодия на арфа;

Колко са велики Твоите дала, Господи! Твърде дълбоки са мислите Ти.

Скотски човек не знае това, Нито го разбира безумен,

Че нечестивите изникват като тревата, И всички, които вършат беззаконие, цъфтят, Само за да се изтребят вечно.

Но Ти, Господи, до века си на високо,

Защото, ето, враговете Ти ще погинат; Ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие.

10 Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на дивия вол; Аз ще бъда помазан с прясно миро;

11 И окото ми ще види повалянето на ония, които ме причакват; Ушите ми ще чуят за възмездието на злодейците, които се дигат против мене.

12 Праведният ще цъфти като палма, Ще расте като кедър в Ливан;

13 Насадени в дома Господен Ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.

14 Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, Ще бъдат сочни и зелени;

15 За да възвестят, че е праведен Господ, Моята канара, у Когото няма неправда.

93 (По слав. 92). Господ царува; облечен е с величие; Облечен е Господ и опасан с мощ; Още и вселената е утвърдена така щото да не може да се поклати.

От векове е утвърден Твоят престол; Ти си от вечността.

Господи, пороите издигнаха, Пороите издигнаха гласа си; Пороите издигнаха бученето си.

Господ, Който е на високо. Е по-силен от гласовете на големи води, От силните морски вълни.

Твоите свидетелства са твърде верни; На Твоя дом, Господи, подобава светост за винаги.

94 (По слав. 93). Господи Боже, Кому принадлежи отмъщението, Господи, кому принадлежи отмъщението, възсияй.

Издигни се, Ти Съдия на земята, Отдай на горделивите това, което им се пада.

Господи, до кога нечестивите, До кога нечестивите ще тържествуват?

Те бъбрят, говорят надменно; Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.

Те съкрушават людете Ти, Господи, И притесняват наследството Ти;

Убиват вдовицата и чужденеца, И умъртвяват сирачетата.

И казват: Господ няма да види, Нито ще обърне внимание Якововият Бог.

Разсъдете, вие безумни между людете! Вие глупави, кога ще поумнеете? -

Оня, Който е поставил* ухото не чува ли? Който е създал окото, не вижда ли?

10 Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание, Не изобличава ли?

11 Господ знае, че човешките мисли са лъх.

12 Блажен оня човек, когото Ти, Господи вразумяваш, И когото учиш от закона Си,

13 За да го успокояваш през дните на злочестието, Докато се изкопае ров за нечестивия.

14 Защото Господ не ще отхвърли людете Си, Нито ще остави наследството Си;

15 Понеже съдбата пак ще се съобразява с* правдата, И всички, които са с прави сърца, ще я последват.

16 Кой ще стане за мене против злодейците Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?

17 Ако не беше ми помогнал Господ, Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.

18 Когато казах: Подхлъзва се ногата ми, Тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.

19 Всред множеството грижи на сърцето ми Твоите утешения веселят душата ми.

20 Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

21 Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.

22 Но Господ е високата моя кула, И Бог мой е канара, при която прибягвам.

23 Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.

95 (По слав. 94). Дойдете, да запеем на Господа, Да възкликнем към спасителната ни Канара.

Да застанем пред Него със славословие. С псалми да възкликнем на Него,

Защото Господ е велик Бог, И велик цар над всички богове.

В неговата ръка са земните дълбочини; И височините на планините са Негови.

Негово е морето, дори Той го е направил; И ръцете Му създадоха сушата.

Дойдете да се поклоним и да припаднем, Да коленичим пред Господа нашия Създател;

Защото Той е наш Бог. И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му, Днес, ако искате да слушате гласа Му,

Не закоравявайте сърцата си както в Мерива. Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,

Когато бащите ви Ме изпитаха, Опитаха Ме и видяха каквото сторих.

10 Четиридесет години негодувах против това поколение, И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце, И не са познали Моите пътища;

11 Затова се заклех в гнева Си, Че няма да влязат в Моята почивка.