Add parallel Print Page Options

86 (По слав. 85). Давидова молитва. Господи, приклони ухото Си; Послушай ме, защото съм сиромах и немощен.

Опази душата ми, защото съм посветен; Ти, Боже мой, спаси слугата Си, който уповава на Тебе.

Смили се за мене, Господи, Защото към Тебе, Господи, издигам душата си.

Развесели душата на слугата Си, Защото към Тебе, Господи, издигам душата си.

Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, И многомилостив към всички, които Те призовават,

Послушай, Господи, молитвата ми. И внимавай на гласа на молбите ми,

В деня на неволята си ще призова Тебе, Защото ще ме послушаш.

Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, Нито има дела подобни на Твоите.

Всичките народи, които си направил; ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, И ще прославят името Ти.

10 Защото си велик и вършиш чудесни неща; Само Ти си Бог.

11 Научи ме, Господи, пътя Си, и ще ходя в истината Ти; Дай ми да се страхувам от името Ти с неразделено сърце.

12 Ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, И ще славя името Ти до века.

13 Защото голяма е Твоята милост към мене; И Ти си избавил душата Ми от най-дълбоката преизподня.

14 Боже, горделивите се издигнаха против мене, И тълпата на насилниците поиска душата ми;

15 Но, Господи, Ти си Бог многомилостив и благодатен, Дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност.

16 Обърни се към мене и смили се се за мене; Да силата Си на слугата Си, И избави сина на слугинята Си.

17 Покажи ми знак на благоволението Си, За да го видят ония, които ме мразят и да се посрамят За гдето Ти, Господи, си ми помогнал и си ме утешил.

87 (По слав. 86). Псалом, песен за Кореевите потомци. Основания Си на светите хълмове град,

Да! портите на Сиона, Господ обича Повече от всичките Яковови заселища.

Славни неща се говорят за тебе Граде Божий (Села).

Ще спомена Египет и Вавилон. Като от ония, които ме познават. Ето филистимската земя и Тир, с Етиопия: Тоя народ, ще кажа, се е родил там;

Да! за Сион ще се рече: Тоя и оня са се родили в него, И сам Вавилон ще го утвърди.

Когато Господ запише племената, ще счете, Че това и онова племе се е родило там. (Села).

Както певците тъй и свирачите ще казват: Всичките ми извори са в Тебе.

88 (По слав. 87). Песен, псалом за Кореевите потомци. За първия певец, по наскърбително боледуване. Поучение на Емана Езраева*. Господи Боже Спасителю мой, И денем и нощем съм викал пред Тебе

Нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие; Приклони ухото Си към вика ми.

Защото се насити душата ми на бедствия, И животът ми се приближи до преизподнята.

Считан съм с ония, които слизат в рова; Станах като човек, който няма помощ,

Изхвърлен между мъртвите, Като убитите, които лежат в гроба, За които Ти не се сещаш вече, И които са отсечени от ръката Ти.

Положил си ме в най-дълбокия ров, В тъмни места, в бездните.

Натегна на мене Твоят гняв, И с всичките Си вълни Ти си ме притиснал. (Села).

Отдалечил си от мене познатите ми; Направил си ме гнусен на тях; Затворен съм, и не мога да изляза.

Окото ми чезне от скръб; Господи, Тебе съм призовавал всеки ден, Простирал съм към Тебе ръцете си.

10 На мъртвите ли ще покажеш чудеса? Или умрелите+ ще станат и ще Те хвалят? (Села).

11 В гроба ли ще се прогласява Твоето милосърдие, Или в мястото на погибелта 12 Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела, И правдата Ти в земята на забравените?

13 Но аз към Тебе, Господи, извиках; И на ранина молитвата ми ще Те предвари.

14 Господи, защо отхвърли душата ми? Защо криеш лицето Си от мене?

15 От младини съм угнетен и бера душа; Търпя твоите ужаси, и в изумление съм.

16 Гневът Ти мина върху мене; Страхотиите Ти ме отсякоха.

17 Като води ме обикалят цял ден, Купно ме окръжават.

18 Отдалечил си от мене любим и приятел; Познатите ми са мрак.

89 (По слав. 88). Поучение на Етана Езраева*. Господи, до века ще възпявам Твоите милости; С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.

Защото рекох: Милостта Ти ще се съгради за до века; На самите небеса ще утвърдиш верността Си.

Ти каза: Направил съм завет с избрания Си, Заклел съм се на слугата Си Давида, казвайки:

Ще утвърдя потомството ти за винаги, И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).

И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи, Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

Защото на небето кой може да се сравни с Господа? Между синовете на силните+ кой може да се уподоби Господу?

Бог е твърде ужасен в съвета на светиите, И достопочитаем повече от всички, които са около Него.

Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе? Твоята вярност Те окръжава.

Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.

10 Ти си съкрушил Египет* като някого смъртно ранен; С мощната си мишца си разпръснал враговете Си.

11 Твои са небесата, Твоя е земята; Вселената и всичко що има в нея - Ти си ги основал.

12 Север и юг - Ти си ги създал; Тавор и Ермон се радват в името Ти.

13 Ти имаш крепка мишца; Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.

14 Правда и правосъдие са основа на престола Ти; Милост и истина ходят пред Твоето лице.

15 Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Та ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

16 В Твоето име се радват всеки ден, И с правдата Ти се въздигат;

17 Защото Ти си славата на силата им; И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.

18 Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита, И на Светия Израилев да бъде наш Цар.

19 Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение, Като каза: Възложих на един силен да бъде помощ, Възвисих едного избран между людете.

20 Намерих слугата Си Давида; Със светото Си миро го помазах.

21 Ръката Ми ще го поддържа, И мишцата Ми ще го укрепява.

22 Неприятелят няма да го изнудва, Нито предадения+ на нечестие ще го наскърби.

23 Но Аз ще съкруша пред него противниците му, И ще поразя ония, които го мразят.

24 А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него; И с Моето име ще се издигне рогът му.

25 Тоже ще туря ръката му над морето, И десницата му над реките.

26 Той ще извика към Мене: Отец ми си, Бог мой и спасителната ми канара.

27 При това Аз ще го поставя в положение на първороден, По-горе от земните царе.

28 Вечно ще пазя милостта Си за него; И завета Ми ще бъде верен спрямо него.

29 Също и потомството му ще направя да продължава до века, И престолът му като дните на небето.

30 Чадата му ако оставят закона Ми, И не ходят в съдбите Ми,

31 Ако престъпят+ повеленията Ми. И не пазят заповедите Ми, -

32 Тогава ще накажа 33 Но милостта Си не ще оттегля от него, Нито ще изневеря на верността Си.

34 Няма да наруша+ завета Си, Нито ще променя това що е излязло из устните Ми.

35 За едно нещо се заклех в светостта Си. И няма да излъжа Давида,

36 Че потомството му ще трае до века, И престолът му като слънцето пред мене,

37 Като луната, която е утвърдена до века, И е вярна свидетелка на небето. (Села.)

38 Но Ти си отхвърлил помазаника Си, Отказал си се от него, и си му се разгневил.

39 Погнусил си се от завета със слугата Си; Унизил+ си короната му до земята.

40 Съсипал си всичките му огради; Превърнал си крепостта му в развалини. Да! делото на ръцете ни утвъждавай го.

41 Разграбват го всички, които минават по пътя; Стана за укор на съседите си.

42 Възвисил си десницата на противниците му; Зарадвал си всичките му неприятели.

43 Още си упътил острото на меча му, И не си го укрепил в боя.

44 Направил си да престане блясъкът му, И тръшнал си престола му на земята.

45 Съкратил си дните на младостта му; Покрил си го със срам. (Села.)

46 До кога, Господи? ще се криеш ли винаги? Ще гори ли като огън гневът Ти?

47 Помни колко е кратко времето ми; За каква суета си създал всичките човешки чада!

48 Кой човек ще живее без да види смърт, И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)

49 Где са предишните Твои милости, Господи, Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?

50 Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти, Как нося в пазухата си укор от толкова многочислени племена,

51 С който враговете Ти, Господи, укоряваха, С който укоряваха Постъпките на Твоя помезаник .

52 Благословен да бъде Господ до века. Ами и амин!