Add parallel Print Page Options

80 (По слав. 79). За първия певец, по като кринове е заявлението+. Асафов псалом. Послушай, Пастирю Израилев, Който водиш като стадо Иосифа; Ти, който обитаваш между херувимите, възсияй.

Пред Ефрема Вениамина и Манасия раздвижи силата Си, И дойди да ни спасиш.

Възвърни ни, Боже, и осияй с лицато Си; И ще се спасим.

Господи Боже на Силите До кога ще пазиш гняв против молитвите на людете Си?

Даваш им да ядат хляб със сълзи. И поиш ги изобилно със сълзи.

Направил си ни предмет, на разпра между съседите ни; И неприятелите ни се смеят помежду си.

Възвърни ни Боже на Силите, Осияй с лицето Си и ще се спасим,

Пренесъл си лоза из Египет. И като си изгонил народите нея си насадил.

Приготвил си място пред нея; И тя е пуснала дълбоко корени, и е изпълнила земята.

10 Покриха се бърдата със сянката й; И клоновете й станаха като изящните* кедри,

11 Простря клончетата до морето. И ластарите си до Евфрат+.

12 Защо си съборил плетищата й, Та я берат всички, които минават през пътя?

13 Запустява я глиган от гората, И полските зверове я пояждат.

14 Обърни се, молим Ти се, Боже на Силите, Погледни от небето, и виж, и посети тая лоза,

15 И защити това, което е насадила Твоята десница, И отрасъла 16 Тя биде изгорена с огън; отсечена биде; Погиват при заплахата** на лицето Ти.

17 Нека бъде ръката Ти върху мъжа на Твоята десница Върху човешкия син, когото си направил силен за Себе Си.

18 Така ние не ще се отклоним от Тебе; Съживи ни и ще призовем Твоето име.

19 Възвърни ни, Господи Боже на Силите; Осияй с лицето Си, и ще се спасим.

81 (По слав. 80). За първия певец, на гетския инструмент*. Асафов псалом. Пейте радостно на Бога наша сила; Възкликнете към Якововия Бог.

Запейте псалом и звънете тъпанче. Благозвучна арфа и псалтир.

Засвирете с тръба на новолуние, На пълнолуние, в деня на нашия празник.

Защото това е закон за Израиля, Наредба от Якововия Бог.

Той го заповяда за заявление всред Иосифа. Когато излезе против Египетската земя, Гдето чух език, който не познавах.

Отстраних рамото му изпод товар; Ръцете му се отърваха от кош.

В скръбно време и ме призова, и Аз те избавих; Отговорих ти в скришно място на гръма Изпитах те при водите на Мерива. (Села).

Слушайте, люде Мои, и ще заявя пред вас, Израилю, ако би Ме послушал:

Да няма всред тебе чужди богове, И да се не поклониш на чужд бог,

10 Аз съм Господ твоят Бог. Който те възведох из Египетската земя; Отвори широко устата си, и ще ги изпълня.

11 Но людете Ми не послушаха гласа Ми; Израил не Ме искаше.

12 Затова ги оставих да вървят по упорството на сърцето си, За да ходят по своите си намерения.

13 Дано Ме бяха слушали людете Ми, Да беше ходил Израил по Моите пътища!

14 Скоро бих покорил неприятелите им, И срещу противниците им бих обърнал ръката Си,

15 Даже ненавистниците на Господа щяха да се преструват за покорни Нему; А благоденственото време на тия щеше да трае за винаги;

16 И Той щеше да ги храни с най-изрядната пшеница; И с мед от скала щях да те наситя.

82 (По слав. 81). Асафов псалом. Бог стои в Божия събор, Седи всред боговете.

До кога ще съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)

Съдете справедливо сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на оскърбения и бедния.

Избавяйте сиромаха и немотния, Отървавайте ги от ръката на нечестивите.

Те не знаят нито разбират, Ходят насам натам в тъмнина; Всичките основи на земята се разклащат.

Аз рекох: Богове сте вие; Всички сте синове на Всевишния.

А при все това вие ще умрете като човеци, И ще паднете като един от князете.

Стани, Боже, съди земята; Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.

83 (По слав. 82). Асафова псаломска песен. Боже, недей мълча; Не премълчавай, нито бивай безмълвен, Боже;

Защото, ето, враговете Ти правят размирие, И ненавистниците Ти са издигнали глава.

Коварен съвет правят против Твоите люде, И се наговарят против скритите Твои.

Рекох: Елате да ги изтребим, за да не са народ, И да се не споменава вече името на Израиля.

Защото единодушно се съгласиха заедно, Направиха съюз против Тебе, -

Шатрите на Едом и исмаилите; Моав и агаряните.

Гевал, Амон и Амалик, Филистимците с тирските жители;

Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци. (Села.)

Стори им като на мадиамците, Като на Сисара, като на Якова при потока Кисон,

10 Които загинаха в Ендор, Ставайки тор на земята.

11 Направи благородните им като Орива и Зива, Дори всичките им първенци като Зевея и Салмана,

12 Които рекоха: Да усвоим за себе си Божиите заселища.

13 Боже мой, направи ги като въртящия се прах, Като плява пред вятъра.

14 Както огънят изгаря лесовете, И както пламъкът запалва горите.

15 Така ги прогони с урагана Си, И смути ги с бурята Си.

16 Покрий лицата им с позор, За да потърсят Твоето име, Господи.

17 Нека се посрамят и ужасят за винаги, Да! нека се смутят и погинат,

18 За да познаят, че Ти, Чието име е Иеова, Един си Всевишен над цялата земя.

84 (По слав. 83). За първия певец, на гетския инструмент*, псалом на Кореевите потомци. Колко са мили Твоите обиталища Господи на силите!

Копнее и даже примира душата ми за дворовете Господни; Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог.

Дори врабчето си намира жилище, И лястовицата гнездо за себе си гдето туря пилетата си,

Блажени ония, които живеят в Твоя дом; Те всякога ще Те хвалят. (Села).

Блажени ония човеци, чиято сила е в Тебе. В чието сърце са пътищата към Твоя дом.

Минаващи през долината на плача, Те я преобръщат на място на извори; И есенният дъжд я покрива с благословения.

Те отиват от сила в сила; Всеки от тях се явява пред Бога в Сион.

Господи Боже на Силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковов. (Села).

Боже, щите наш, виж, И погледни в лицето на Твоя помазаник.

10 Защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от хиляда други дни; Предпочел бих да стоя на прага в дома на своя Бог, Отколкото да живея в шатрите на начестието.

11 Защото Господ Бог е слънце и щит; Господ ще даде благодат и слава; Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие.

12 Господи на Силите, Блажен оня човек, който уповава на Тебе.

85 (По слав. 84). За първия певец, псалом за Кореевите потомци*. Господи, Ти си се показал благосклонен към земята Си, Върнал си Якова от плен.

Простил си беззаконията на людете Си, Покрил си целия им грях. (Села).

Отмахнал си всичкото Си негодувание, Върнал си се от разпаления Си гняв.

Върни ни, Боже спасителю наш, И прекрати негодуванието Си против нас.

Винаги ли ще бъдеш разгневен на нас? Ще продължаваш ли да се гневиш из род в род?

Не ще ли пак да ни съживиш, За да се радват Твоите люде в Тебе?

Господи, покажи ми милостта Си, И дай ни спасението Си.

Ще слушам какво ще говори Господ Бог; Защото ще говори мир на людете Си и на светиите Си; Но нека се не връщат пак в безумие.

Наистина Неговото спасение е близо при ония, които Му се боят, За да обитава слава в нашата земя.

10 Милост и вярност се срещнаха, Правда и мир се целунаха.

11 Вярност пониква от земята, И правда е надникнала от небето.

12 Господ тоже ще даде това, което е добро; И земята ще ни даде плода си.

13 Правдата ще върви пред Него, И ще направи стъпките Му път, в който да ходим,