Add parallel Print Page Options

70 (По слав. 69). За първия певец, Давидов псалом, за спомен*. Боже, побързай да ме избавиш; Господи, побързай да ми помогнеш.

Нека се посрамят и се смутят Ония, които търсят душата ми; Нека се обърнат назад и се опозорят Ония, които се наслаждават на злощастието ми.

Нека се обърнат назад поради срама си Ония, които думат: О, хохо!

Нека се радват и се веселят в Тебе Всички, които Те търсят; Ония, които обичат спасението Ти, Нека думат винаги: Да се величае Бог.

А аз съм сиромах и немощен: Боже, побързай да дойдеш при мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Господи, да се не забавиш.

71 (По слав. 70). На тебе, Господи, уповавам; Да се не посрамя никога.

Избави ме в правдата Си и освободи ме; Приклони към мене ухото Си и спаси ме.

Бъди ми канара за прибежище, към което винаги да се обръщам. Ти си разрешил спасението ми, Защото канара моя и крепост моя си Ти.

Боже мой избави ме от ръката на нечестивия, От ръката на законопрестъпника и насилника.

Защото Ти, Господи Иеова, си моя надежда; На Тебе съм уповавал от младостта си.

Ти си ми бил подпорка от рождението ми; От утробата на майка ми Ти си бил мой благодетел; За Тебе ще бъде винаги хвалението ми.

Като чудовище съм станал на мнозина; Но Ти си ми яко прибежище.

Устата ми ще се пълнят всеки ден С хваление и славене на Тебе.

Не ме отхвърляй във време на старостта ми; Не ме оставяй, когато отпада силата ми;

10 Защото неприятелите ми за мене говорят, И ония, които причакват душата ми, наговарят се помежду си

11 И казват: Бог го е оставил; Погнете и хванете го, защото няма кой да го избави.

12 Боже, не се отдалечавай от мене; Боже мой, побързай да ми помогнеш.

13 Нека се посрамят и се изтребят противниците на душата ми; Нека се покрият с укор и срам ония, които искат зло за мене.

14 Но аз винаги ще се надявам. И ще Те хваля все повече и повече.

15 Устата ми цял ден ще разказват правдата Ти и избавлението, което ми вършиш, Защото не мога да ги изброя.

16 Ще дойда и ще хваля мощните дела на Господа Иеова. Ще спомням Твоята правда, само Твоята.

17 Боже, Ти си ме научил от младостта ми; И до сега съм разгласявал Твоите чудесни дела.

18 Да! дори до старост и бели коси, Боже, не ме оставяй, Докато не разглася силата* Ти на идещия род, Твоята мощ на всички бъдещи поколения.

19 Също и правдата Ти, Боже, стигна на високо; Ти, Боже, Който си извършил велики дела, кой е подобен на Тебе?

20 Ти, Който си ми показал много и тежки притеснения, Пак ще ме съживиш, И от дълбочините на земята пак ще ме извадиш.

21 Ще уголемиш величието ми, И наново ще ме утешиш.

22 И аз, Боже мой, ще славословя с псалтир Тебе и Твоята вярност; На Тебе, Свети Израилев, ще пея хваление с арфа.

23 ще се радват много устните ми, когато Те славословя, Тоже и душата ми, която си изкупил.

24 Езикът ми, тъй също, ще приказва за правдата Ти всеки ден, Защото се посрамиха - защото се смутиха - ония, които искат зло за мене.

72 (По слав. 71). Псалом за Соломона+ Боже, дай твоето правосъдие на царя, И правдата си на царския син,

За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие.

Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете мир с правда.

Той ще съди справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на немотните, и ще смаже насилника

Ще Ти се боят догде трае слънцето, И догде съществува луната, из родове в родове.

Той ще слезе като дъжд на окосена ливада, Като ситен дъжд, който оросява земята.

В неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае луната.

Той ще владее от море до море, И от Евфрат* до краищата на земята.

Пред него ще коленичат жителите на пустинята: И неприятелите му ще лижат пръстта.

10 Царете на Тарсис и на островите ще донесат подаръци; Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.

11 Да! ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му слугуват.

12 Защото той ще избави сиромаха, когато вика, И угнетения и безпомощния,

13 Ще се смили за сиромаха и немотния, И ще спаси душите на немотните.

14 От угнетение и насилие ще изкупи душите им; И скъпоценна ще бъде кръвта им пред очите му.

15 И ще живее; и нему ще се даде от шевското злато; Винаги ще се възнася молитва за него, И цял ден ще го благославят.

16 Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на планините; Плодът му ще се люлее като ливанската планина; И жителите по градовете ще цъфтят като земната трева.

17 Името му ще пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават.

18 Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса;

19 И благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със славата Му цялата земя. Амин и амин.

20 Свършиха се молитвите на Иесевия син Давида.

73 (По слав. 72). Асафов псалом*. Благ е наистина Бог към Израиля, Към чистосърдечните.

А колкото за мене, нозете ми почти се отклониха. Без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми.

Защото завидях на надменните, Като гледах благоденствието на нечестивите.

Понеже не се притесняват при умирането си, Но тялото им е тлъсто.

Не са в общите човешки трудове Нито са измъчвани, като другите човеци.

Затова гордостта като верижка окръжава шията им, Насилието ги облича като дреха.

Очите им изпъкват от тлъстина; Мечтанията на сърцето им се превишават.

Присмиват се и говорят нечестиво за насилие: Говорят горделиво,

Издигат устата си до небето, И езикът им обхожда земята.

10 Затова отбиват се при тях+ людете му; И вода с пълна чаша се изпива от тях.

11 И казват: От где знае Бог? И: Има ли знание у Всевишния?

12 Ето, такива са нечестивите! винаги са благополучни! Умножават богатство!

13 Наистина аз съм напразно очистил сърцето си, И съм измил в невинност ръцете си,

14 Тъй като съм измъчван цял ден, И наказван всяка заран.

15 Ако речех да говоря така, Ето, изневерил бих на поколението на чадата Ти;

16 И мислех как да разбера това, Но ми се виждаше много мъчно,

17 До като влязох в Божието светилище И размишлявах върху сетнината им.

18 Ти наистина си ги турил на плъзгави места, Тръшнал си ги на разорение.

19 Как изведнъж стигат в запустение! Съвършено се довършват от ужаси.

20 Както се презира съновидение, когато се събуди някой, Така и Ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа им,

21 Но тогава моето сърце кипеше. И чреслата ми се измъчваха.

22 До толкова бях обезумял и не разбирах! Бях като скот пред Тебе.

23 Обаче аз винаги съм с Тебе, Ти ме хвана за дясната ми ръка.

24 Чрез съвета Си ще ме водиш, И подир това ще ме приемеш в слава.

25 Кого имам на небето освен Тебе? И на земята не желая другиго освен Тебе.

26 Чезне плътта ми и сърцето ми; Но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял.

27 Защото, ето, тия, които се отдалечават от Тебе ще погинат; Ти изтребваш всички, които като блудници Те оставят.

28 Но за мене е добре да се приближа при Бога; Тебе, Господи Иеова, направих прибежището си, За да възгласявам всичките Твои дела.