Add parallel Print Page Options

66 (По слав. 65). За първия певец, псаломска песен. Възкликнете към Бога, всички земи,

Възпейте славата на Неговото име, Като Го хвалите, хвалете Го славно.

Речете Богу: Колко са страшни делата Ти! Поради величието на Твоята сила Даже враговете Ти ще се преструват пред Тебе за покорни.

Цялата земя ще Ти се кланя и ще Те славослови, Ще славословят името Ти. (Села).

Дойдете та вижте делата на Бога, Който страшно действува към човешките чада.

Превърна морето в суша; Пеши преминаха през реката; Там се развеселиха в Него.

Със силата Си господарува до века: Очите Му наблюдават народите; Бунтовниците нека не превъзнасят себе си. (Села).

Вие племена благославяйте нашия Бог, И направете да се чуе гласът на хвалата Му,

Който поддържа в живот душата ни. И не оставя да се клатят нозете ни.

10 Защото Ти, Боже, си ни спасил, Изпитал си ни както се изпитва сребро.

11 Въвел си ни в мрежата, Турил си тежък товар на гърба ни.

12 Направил си да яздят човеци върху главите ни; Преминахме през огън и вода; Но Ти ни изведе на богато място.

13 Ще вляза в дома Ти с всеизгаряния, Ще изпълня пред Тебе обреците,

14 Които произнесоха устните ми И говориха устата ми в бедствието ми.

15 Всеизгаряния от тлъсти овни ще Ти принеса с темян, Ще принеса волове и кози. (Села).

16 Дойдете, слушайте, всички, които се боите от Бога, И ще разкажа онова, което е сторил на душата ми.

17 Към него извиках с устата си; И Той ще бъде възвисен чрез езика ми.

18 Ако в сърцето си бях гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал;

19 Но Бог наистина послуша, Обърна внимание на гласа на молбата ми.

20 Благословен да е Бог. Който не отстрани от мене ни молитвата, ни Своята милост.

67 (По слав. 66). За първия певец върху струнни инструменти. Псаломска песен. Бог да се смили за нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас! (Села.)

За да се познае на земята Твоя път, Във всичките народи спасението Ти.

Да Те славословят племената, Боже; Да Те славословят всички племена.

Да се веселят и да възклицават народите; Защото ще съдиш племената с правда, И ще управляваш народите на земята. (Села)

Да те славословят племената, Боже Да те славословят всичките племена.

Земята е дала плода си; Бог, нашият Бог, ще ни благослови;

Бог ще ни благослови, И от Него ще се боят всички земни краища.

68 (По слав. 67). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Нека стане Бог, Нека се разпръснат враговете Му. Нека бягат пред Него ония, които Го мразят.

Както се издухва дима, така и тях раздухай; Както се топи восък пред огъня, Така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.

А праведните нека се веселят, нека се радват пред Бога, да! нека тържествуват твърде много.

Пейте Богу, пейте хваление на името Му; Пригответе друм на Онзи, Който се вози през пустините: Иеова е името Му, и радвайте се пред Него.

Отец на сирачетата и съдия на вдовиците Е Бог в Своето обиталище.

Бог настанява в семейство усамотените; Извежда в благоденствие затворниците; А бунтовниците живеят в безводна земя.

Боже, когато излезе Ти пред людете Си, Когато ходеше през пустинята, (Села.)

Земята се потресе, Дори и небесата капнаха при божието присъствие, Самата оная Синайска планина се разтресе При присъствието на Бога, Израилевия Бог.

Боже Ти си изпращал изобилен дъжд за наследството Си, И в изтощението му Ти си го подкрепил.

10 Войската Ти се настани в него; Ти, Боже, си приготвил от благата Си за сиромаха.

11 Господ издава дума за победа; Известителките за нея са голямо множество.

12 Царе с войски бягат ли, бягат; А жените останали в къщи делят користите.

13 Щете ли да лежите всред кошарите, Когато крилата на гълъбицата са покрити със сребро, И перата й са жълто злато?

14 Когато Всесилният разпръсне царе в тая земя, Тя побеля като Салмон, когато вали сняг.

15 Божия планина е Васанската планина; Висока планина е Васанската планина.

16 Защо завиждате, високи върхати планини, На хълма, в който Бог благоволи да обитава? Да! Господ ще обитава там до века,

17 Божиите колесници са двадесет хиляди, дори хиляди по хиляди; Господ е всред тях във светилището, както бе в Синай.

18 Възлязъл си на високо; пленил си пленници; Взел си в дар човеци, даже и непокорните, За да обитаваш като Господ Иеова.

19 Благословен да е Господ, Който всеки ден носи бремето ни, Бог, Който е наш спасител. (Села.)

20 Бог е за нас Бог избавител, И на Господа Иеова принадлежи отърваването на смъртта.

21 Бог ще разцепи главите на враговете Си. И косматото теме на онези, които упорствува в престъпленията си.

22 Господ рече: Ще възвърна от Васан, Ще възвърна враговете Си от морските дълбини;

23 За да гази ногата ти кръв, И езикът на кучетата ти да има дял от неприятелите ти.

24 Видя се шествието Ти, Боже, Шествието на моя Бог, на моя Цар, за светилището.

25 Напред вървяха певците. Подир тях свирещите на инструменти Всред девици биещи тъпанчета

26 В събранията благославяйте Бога; Благославяйте Господа, вие които сте от Израилевия източник.

27 Там бе малкият Вениамин, началникът им, Юдовите първенци и дружината им, Завулоновите първенци, и Нефталимовите първенци.

28 Бог твой ти е отредил сила; Укрепи, Боже, това, което си извършил за нас

29 От храма Си. В Ерусалим Царете ще ти принасят дарове.

30 Смъмри зверовете в тръстиката. Много бикове, с юнаците на племената, И ония, които се явяват украсени със сребърни плочици; Разпръсни народите, които обичат война.

31 Ще дойдат големци от Египет; Етиопия ще побърза да простре ръцете си към Бога.

32 Земни царства, пейте Богу, Пейте, хвалете Господа, (Села.)

33 Който язди на небесата на небесата, които са от века; Ето, издава гласа Си, мощния Си глас.

34 Признайте, че силата принадлежи на Бога; Превъзходството Му е защита над Израиля, И силата Му стига до облаците.

35 Боже, от светилищата Си се явяваш страшен; Израилевият Бог е, Който дава сила и мощ на людете Си. Благословен да е Бог.

69 (По слав. 68). За първия певец, по криновете*, Давидов псалом Избави ме, Боже; Защото водите стигнаха до душата ми.

Потъвам в дълбока тиня, гдето няма твърдо място да застана; Стигнах в дълбоки води, гдето потопът ме покрива.

Изнемогвам от викане; гърлото ми е изсъхнало; Очите ми чезнат, докато чакам моя Бог.

Тия, които ме мразят без причина, се умножиха повече от космите на главата ми; Укрепиха се моите погубители, които неправедно са мои неприятели; Тогава ме заставиха да върна онова, което не бях грабнал.

Боже, Ти знаеш безумието ми; И прегрешенията ми не са скрити от Тебе.

Господи Иеова на Силите, да се не посрамят покрай мене ония, които Те чакат; Боже Израилев, да се на опозорят покрай мене ония, които Те търсят.

Защото заради Тебе претърпях поругание. Срам покри лицето ми.

Чужда станах на братята си, И странен на чадата на майка ми.

Защото ревността за Твоя дом ме изяде, И укорите на ония, които укоряват Тебе, паднаха върху мене.

10 Когато плачех в душата си с пост, Това ми стана за укор;

11 Когато облякох вретище за дреха, Станах им за поговорка.

12 За мене приказват седящите в портата; И аз станах песен на пияниците.

13 Но аз към Тебе отправям молитвата си, Господи, в благоприятно време; Боже, послушай ме според голямата Твоя милост, Според верността на Твоето спасение.

14 Избави ме от тинята, за да не потъна; Нека бъда избавен от ония, които ме мразят, и от дълбоките води.

15 Не дай да ме завлече устрема на водите, Нито да ме погълне дълбочината; И не дай да затвори ямата устието си над мене.

16 Послушай ме, Господи, защото е благо Твоето милосърдие; Според много Твои благи милости погледни на мене;

17 И не скривай лицето Си от слугата Си, Понеже съм в утеснение; бърже ме послушай.

18 Приближи се при душата ми и я изкупи; Изкупи ме поради неприятелите ми.

19 Ти знаеш как ме укоряват, Как ме посрамват и ме опозоряват; Пред тебе са всичките мои противници.

20 Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, - И утешители, но не намерих.

21 И дадоха ми жлъчка за ядене, И в жаждата ми ме напоиха с оцет.

22 Трапезата им пред тях нека им стане примка, И когато са на мира нека стане клопка.

23 Да се помрачат очите им та да не видят; И чреслата им направи непрестанно да се тресат.

24 Излей на тях негодуванието Си; И пламъкът на гнева Ти нека ги постигне.

25 Жилището им да запустее, И в шатрите им да няма кой да живее.

26 Защото те гонят онзи, когото Ти си поразил, И говорят за болката на ония, които Ти си наранил.

27 Приложи беззаконие на беззаконието им; И да не участвуват* в Твоята правда.

28 Да се изличат от книгата на живота, И с праведните да се не запишат.

29 А мене, който съм сиромах и скръбен, Да ме възвиши, Боже, Твоето спасение.

30 Ще хваля името на Бога с песен, И ще Го възвелича с хваления;

31 И това ще угоди Господу Повече от вол, - от юнец имащ рога и копита.

32 Смирените ще видят и ще се зарадват; И вие, които търсите Бога, вашето сърце ще се съживи.

33 Защото Господ слуша немощните, И запрените Си не презира.

34 Нека Го хвалят небето и земята, Моретата, и всичко, което се движи в тях.

35 Защото Бог ще избави Сиона, и ще съгради Юдовите градове; И людете Му ще се заселят там, и ще го владеят.

36 Още и потомството на слугите Му ще го наследи, И ония, които обичат името Му, ще живеят в него.