Add parallel Print Page Options

58 (По слав. 57). За първия певец, по не разорявай. Давидова песен. Наистина с мълчание ли изказвате правда? Праведно ли съдите, човешки синове?

Не! в сърцето си вие вършите неправди. Размервате насилието на ръцете си по земята.

Още от раждането си нечестивите се отстраняват; Заблуждават, говорейки лъжи, щом се родят

Ядът им е като змийска отрова; Прилича на глухия аспид, който затиква ушите си,

И не ще да чуе гласа на омайвачите, Колкото изкусно и да омайват.

Боже, счупи зъбите им в устата им; Господи, строши челюстите на младите лъвове.

Нека се излеят като води що оттичат; Когато прицелва стрелите си, нека бъдат като разсечени.

Нека изчезнат като охлюв, който се разтопява; Като пометниче на жена, нека не видят слънцето.

Преди да усетят котлите ви огъня от тръните, Сурови или обгорели, Той ще ги помете с вихрушка.

10 Праведният ще се зарадва когато види възмездието; Ще измие нозете си в кръвта на нечестивия;

11 Тъй щото всеки ще казва: Наистина има награда за праведния; Наистина има Бог, Който съди земята.

59 (По слав. 58). За първия певец, по Не Разорявай. Песен на Давида, когато Саул прати стражи да пазят къщата, в която бе Давид, за да го убият*. Избави ме от неприятелите ми, Боже мой; Тури ме на високо от ония, които се повдигат против мене.

Избави ме от ония, които вършат беззаконие, И спаси ме от кръвопийци.

Защото, ето, причакват за да уловят душата ми; Силните се събират против мене, Не за мое престъпление, Господи, нито за мой грях.

Без да има в мене вина тичат и се готвят; Събуди се да ме посрещнеш и виж.

Ти, Господи Боже на силите, Боже Израилев, Стани за да посетиш всички народи; Да не покажеш милост към никого от нечестивите престъпници. (Села).

Вечер се връщат, Вият като кучета и обикалят града.

Ето, те бълват думи с устата си; Мечове има в устните им, Понеже, думат те: Кой слуша?

Но, Ти Господи, ще им се присмееш, Ще се поругаеш на всички тия народи.

О Сило моя, на Тебе ще се надея. Защото Бог ми е крепост.

10 Милостивият мой Бог ще ме предвари; Бог ще ме удостои да видя повалянето на ония, които ме причакват.

11 Да ги не убиеш, да не би да забравят това моите люде; Разпръсни ги със силата Си. И свели ги, Господи, защитниче наш.

12 Поради греха на устата си, поради думите на устните си, Нека бъдат уловени в гордостта си, Също и поради клетвата и лъжата що говорят.

13 Довърши го с гняв, довърши ги да ги няма вече, И нека се научат, че Бог господарува в Якова И до краищата на земята. (Села).

14 Нека се връщат вечер, Нека вият като кучета, и нека обикалят града;

15 Нека се скитат за храна; И ако не се настанят, нека прекарат нощта не наситени.

16 А аз ще пия за Твоята сила, Да! на ранина високо ще славословя Твоята милост; Защото Ти си ме станал крепост И прибежище в деня на бедствието ми.

17 О Сило моя, на Тебе ще пея хваление. Защото Ти, Боже, милостиви мой Бог, Си крепост моя.

60 (По слав. 59). За първия певец, по лалето на свидетелството. Песен на Давида за поучение, когато воюваше срещу средоречна Сирия и совска Сирия, Иоав се върна та порази дванадесетте хиляди едомци в долината на солта. Боже, отхвърлил си ни, смазал си ни; Разгневил си се; възвърни ни.

Потресъл си земята, разпукнал си я: Изцели проломите й, защото тя е разклатена.

Показал си на людете Си мъчителни неща: Напоил си ни с вино до омайване.

Дал си знаме на ония, които Ти се боят, За да се развява, защото е истината. (Села).

За да се избавят Твоите възлюбени Спаси с десницата Си, и послушай ни.

Бог говори със светостта Си; затова, аз ще тържествувам: Ще разделя Сихем, ще размеря долината Сокхот;

Мой е Галаад, мой е Манасия, Ефрем тоже е защита на главата ми, Юда е скиптър мой;

Моав е умивалникът ми, На Едома ще хвърля обувката си; Възклицавай за мене, филистимска земьо!

Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме заведе до Едом?

10 Ни Ти ли, Боже, Който си ни отхвърлил, И не излизаш вече, о Боже, с войските ни?

11 Помогни ни срещу противника, Защото суетно е човешкото избавление.

12 Чрез Бога ще вървим юнашки, Защото Той е, Който ще стъпче противниците ни.

61 (По слав. 60). За първия певец, върху струнни инструменти. Давидов псалом. Послушай вика ми, Боже, Внимавай на молбата ми.

От краищата на земята ще викам към Тебе, когато премира сърцето ми; Заведи ме на канарата, която е много висока за мене.

Защото Ти ми стана прибежище, Яка кула за закрила от неприятеля.

В шатъра Ти ще обитавам винаги; Ще прибягна под покрива на Твоите крила; (Села).

Защото Ти, Боже, си чул обреците ми, Дал си ми наследство каквото даваш на ония, които се боят от името Ти.

Ще притуриш дни върху дните на царя, И годините му като род върху род.

Той ще пребъдва пред Бога до века; Заповядай да го пазят милосърдието и верността.

Така ще славословя винаги Твоето име, Като изпълнявам обреците си всеки ден.

62 (По слав. 61). За първия певец, по Едутуна*. Давидов псалом. Душата ми тихо уповава само на Бога, От Когото е избавлението ми.

Само Той е канара моя и избавление мое, И прибежище мое; няма много да се поклатя.

До кога, всички вие, ще нападате човека За да го съборите* като наведена стена и разклатен плет?

Съветват се само да го тласкат от висотата му; Обичат лъжата; С устата си благославят, а в сърцето си кълнат. (Села).

Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, Защото от Него очаквам помощ.

Само Той е канара моя, и избавление мое, И прибежище мое; няма да се поклатя.

У Бога е избавлението ми и славата ми; Моята силна канара и прибежището ми е в Бога.

Уповавайте на Него, люде, на всяко време, Изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище. (Села).

Наистина ниско поставените човеци са лъх, а високопоставените лъжа. Турени на везни те се издигат нагоре; Те всички са по-леки от суетата.

10 Не уповавайте на насилие, И не се надявайте суетно на грабителство; Богатство ако изникне, не прилепявайте към него сърцето си.

11 Едно нещо каза Бог, да! две неща чух, - Че силата принадлежи на Бога,

12 И че на Тебе, Господи, принадлежи и милостта; Защото Ти даваш на всекиго според делото му.

63 (По слав. 62). Псалом на Давида, когато се намираше в Юдовата пустиня+. Боже, Ти си мой Бог; от ранина те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

Така съм се взирал в Тебе в светилището, За да видя Твоята сила и Твоята слава.

Понеже Твоето милосърдие е по-желателно от живота, Устните ми ще Те хвалят.

Така ще те благославям, докато съм жив; В Твоето име ще издигам ръцете си.

Като от тлъстина и мас ще се насити душата ми; И с радостни устни ще Те славословят устата ми.

Когато си спомням за Тебе на постелката си Размишлявам за Тебе в нощните стражи;

Понеже Ти си бил немощ на мене, И под сянката на твоите крила ще се радвам.

Душата ми се прилепва към Тебе; Твоята десница ме подпира.

А ония, които търсят душата ми, ще бъдат погубени, Ще слязат в дълбочините на земята.

10 Ще бъдат съсипани от силата на меча, Ще бъдат дял на чакали.

11 А царят ще се весели в Бога; Всеки, който се кълне в Неговото име, ще се хвали; Но устата на ония, които говорят лъжи, ще се затворят.

64 (По слав. 63). За първия певец. Давидов псалом. Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля.

Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците,

Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели,

За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят.

Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види?

Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.

Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени.

Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава.

И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му.

10 Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце.

65 (По слав. 64). За първия певец, Давидов псалом. Песен. Тебе чака хваление, Боже, в Сион; И пред Тебе ще се изпълни обрекът.

Ти, Който слушаш молитва, При Тебе ще дохожда всяка твар.

Беззакония ми надвиха; Но престъпленията ни, - Ти ще ги очистиш.

Блажен човекът, когото избираш И приемаш, за да живее в Твоите дворове; Ще се наситим от благата на Твоя дом На светия Ти храм.

С ужасни неща ще ни отговаряш в правда, Боже, Избавителю наш, Надеждо на всичките земни краища, И на ония, които са далеч по море, -

Ти Който със силата Си утвърждаваш планините, Препасан с могъщество,

Който правиш да утихва шума на морето, Бученето на вълните му и размирието на племената.

Така и тия, които живеят по краищата на земята, се боят от Твоите знания. Развеселяваш излиянията на зората и на вечерта:

Като посещаваш земята и я напояваш Ти я преобогатяваш; Ръката Божия като е пълна с вода. Ти промишляваш жито за тях, Когато така си приготвил земята:

10 Като напояваш нейните бразди Изравняваш буците й; Като я размекваш с капките на дъжда Благославяш поникналото от нея;

11 Върху годината на благостта Си туряш венец, И от следите Ти капе тлъстина;

12 Пасбищата на пустинята капят от изобилията си, И хълмовете се опасват с радост;

13 Ливадите се обличат със стада, И долините се покриват с жито; Възклицават, още и пеят.