Add parallel Print Page Options

32 (По слав. 31). Давидов псалом. Поучение. Блажен оня, чието престъпление е простено, Чиито грях е покрит.

Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие, И в чиито дух няма измама.

Когато мълчах, овехтяха костите ми От охкането ми всеки ден;

Понеже денем и нощем ръката Ти тежеше върху мене, Влагата ми се обърна на лятна суша. (Села).

Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих; Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; И ти прости вината на греха ми. (Села).

За това нещо нека ти се моли всеки благочестив На време, когато може да се намери то; Наистина, когато големите води преливат Те няма да стигнат до него.

Ти си прибежище мое; Ти ще ме пазиш от скръб; С песни на избавление ще ме окръжаваш. (Села).

Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе ще бъде окото Ми.

Не бивайте като кон или като мъска, Които нямат разум; За чиито челюсти трябва оглавник и юзда, за да ги държат, Иначе, не биха се приближавали при Тебе.

10 Много ще бъдат скърбите на нечестивия; Но онзи, който уповава на Господа, Милост ще го окръжи.

11 Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, И викайте с радост всички, които сте с право сърце.

33 (По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.

Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десето струнен псалтир.

Пейте му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.

Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са извършени с вярност.

Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.

Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество.

Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници.

Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената.

Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.

10 Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената.

11 Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род.

12 Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.

13 Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада;

14 От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, -

15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който позна всичките им работи.

16 Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен мъж не се отървава с голямо юначество.

17 Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави никого.

18 Ето, окото на Господа е върху ония, които Ме се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост,

19 За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи.

20 Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.

21 Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповаваме.

22 Дано да бъде милостта Ти, Господи върху нас Според както сме се надявали на Тебе.

34 (По слав. 33). Псалом на Давида, когато се престори на луд пред Авимелеха*, който го пусна та си отиде. По еврейски азбучен псалом. Ще благославям Господа на всяко време Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми.

С Господа ще се хвали душата ми; Смирените ще чуят това и ще се зарадват.

Величайте Господа с мене, И заедно нека възвеличим името Му.

Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.

Погледнах към Него; и светнаха очите им, И лицата им никога няма да се посрамят.

Тоя сиромах извика; и Господ го послуша, И от всичките му неволи го избави.

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, И ги избавя.

Вкусете и вижте, че Господ е благ; Блажен оня човек, който уповава на Него.

Бойте се от Господа, вие Негови светии; Защото за боящите се от Него няма оскъдност.

10 Лъвчетата търпят нужда и глад; Но ония, които търпят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро.

11 Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа.

12 Желае ли човек живот, Обича ли благоденствие, за да види добрини? -

13 Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене.

14 Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.

15 Очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към техния вик.

16 Лицето на Господа е против ония, които вършат зло, За да изтреби помена им от земята.

17 Праведните извикаха, и Господ послуша, И от всичките им беди ги избави.

18 Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

19 Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях;

20 Той пази всичките му кости; Ни една от тях не се строшава.

21 Злощастието ще затрие грешния; И ония, които мразят праведния, ще бъдат осъдени.

22 Господ изкупва душата на слугите Си; И от ония, които уповават на Него, ни един няма да бъде осъден.

35 (По слав. 34). Давидов псалом. Бори се, Господи, с ония, които се борят с мене; Воювай против ония, които воюват против мене.

Вземи оръжие и щит, И стани да ми помогнеш.

Изтръгни и копие, та затвори пътя на гонителите ми; Кажи на душата ми: Аз съм избавител Твой.

Нека се посрамят и се опозорят Ония, които искат да погубят душата ми; Нека се върнат назад и се смутят Ония, които ми мислят зло.

Нека бъдат като плява пред вятъра, И ангел Господен да ги гони.

Нека бъде пътят им тъмен и плъзгав, И ангел Господен да ги гони.

Защото без причина скриха за мене мрежата си в трап; Без причина изкопаха яма за душата ми.

Да дойде върху всеки един от тях неочаквана погибел; И мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същата погибел.

А моята душа ще се весели в Господа, Ще се радва в избавлението Му:

10 Всичките ми кости ще рекат; Господи, кой е подобен на Тебе, Който избавяш сиромаха от по-силния от него, Да! сиромаха и немощния от грабителя му?

11 Несправедливи свидетели въстават И питат ме за неща, за които аз не зная нищо

12 Въздават ми зло за добро, За да бъде в оскъдност душата ми.

13 А аз, когато те боледуваха, Аз се обличах във вретище, Смирявах с пост душата си, И молитвата ми се връщаше в пазухата ми и се повтаряше;

14 Обхождах се като с приятел, като с мой брат, Ходех наведен и нажален както кога жалее някой майка си.

15 Но когато накуцвах в пътя си, те се зарадваха и се събраха. Побойници се събраха против мене, - човеци, които аз не знаех; Късаха ме без да престават.

16 Като нечестивите смешкари в пиршества Скърцаха на мене със зъби.

17 Господи до кога ще гледаш? Избави душата ми от погубленията им, Живота ми* от тия лъвове.

18 Аз ще те славословя в голямо събрание, Ще Те хваля между многочислени люде.

19 Да не тържествуват над мене Ония, които несправедливо враждуват против мене; Нито да помигват с очи Ония, които ме мразят без причина.

20 Защото не говорят за мир, Но измислюват лъжливи думи против тихите на земята.

21 Да! те отвориха широко срещу мене устата си; Казваха: О, хохо! очите ни видяха!

22 Ти си видял, Господи, да не премълчаваш; Господи, да се не отдалечиш от мене,

23 Стани и събуди се за съда ми; За делото ми, Боже мой и Господи мой.

24 Съди ме, Господи Боже мой, според правдата Си, И да не тържествуват над мене.

25 Да не кажат в сърцето си: Ето желанието ни се изпълни. Нито да кажат: Погълнахме го.

26 Да се посрамят и се опозорят заедно всички Ония, които се радват на злощастието ми; Да се облекат със срам и с позор Ония, които се големеят против мене.

27 Да възклицават и да се зарадват Ония, които благоприятствуват на правото ми дело, И винаги нека казват: Да се възвеличи Господ, Който желае благоденствие на слугата Си.

28 И езикът ми ще разказва Твоята правда И твоята хвала всеки ден.