A A A A A
Bible Book List

Псалми 25 Bulgarian Bible (BULG)

25 (По слав. 22). Давидов псалом. По Еврейски, азбучен псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си.

Боже мой, на Тебе съм уповал; Да се не посрамя, Да не тържествуват неприятелите ми над мене.

Наистина, никой, който чака Тебе, няма да се посрами; Ония ще се посрамят, които, без причина, постъпват коварно.

Направи ме, Господи, да позная пътищата Ти, Научи ме на пътеките Си.

Води ме в истината Си и учи ме; Защото Ти си Бог на Спасението ми; Тебе чакам цял ден.

Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века.

Недей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми; Помни ме, Господи, според милосърдието Си и заради благостта Си.

Господ е благ и праведен. Затова ще научи грешните на пътя Си.

Ще води кротките с правда. И ще научи кротките на пътя Си.

10 Всичките пътеки на Господа са милосърдие и вярност Към ония, които пазят завета Му и избавлението Му.

11 Заради името Си, Господи, Прости моето беззаконие, защото е голямо.

12 Бои ли се човек от Господа?- Него Той ще настави кой път да избере.

13 Душата ме ще живее в спокойствие, И потомството му ще наследи земята.

14 Интимното благоволение на Господа е с ония, които Му се боят, И ще им покаже завета Си.

15 Моите очи са винаги към Господа, Защото Той ще измъкне им мрежата нозете ми.

16 Обърни се към мене и смили се за мене, Защото съм усамотен и наскърбен.

17 Облекчи скърбите на сърцето ми, Изведи ме из утесненията ми.

18 Вгледай се в угнетението ми и тегобата ми. И прости всичките ми грехове.

19 Виж неприятелите ми, защото са много, И с люта ненавист ме мразят.

20 Пази душата ми и избави ме; Да се не посрамя, защото на тебе уповавам.

21 Незлобие и правота нека ме пазят, Защото Тебе чакам.

22 Боже избави Израиля От всичките му беди.

Псалми 29 Bulgarian Bible (BULG)

29 (По слав. 28). Давидов псалом. Отдайте Господу, вие синове на силните, Отдайте Господу слава и могъщество.

Отдайте Господу дължимата на името Му слава; Поклонете се Господу в света премяна.

Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми: Господ гърми над големите води,

Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен.

Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри,

И прави да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си.

Гласът Господен разцепва огнените пламъци.

Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис.

Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява Слава!

10 Господ седна Цар над Потопа; Да! Господ седна Цар до века.

11 Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.

Псалми 33 Bulgarian Bible (BULG)

33 (По слав. 32). Радвайте се праведници, в Господа; Прилично е за праведните да въздават хваление.

Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десето струнен псалтир.

Пейте му нова песен, Свирете изкусно с възклицание.

Защото словото на Господа е право, И всичките Му дела са извършени с вярност.

Той обича правда и правосъдие; Земята е пълна с милосърдието Господно.

Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество.

Той събра като куп морските води, Тури бездните в съкровищници.

Нека се бои от Господа цялата земя; Нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената.

Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се.

10 Господ осуетява намеренията на народите; Прави безполезни мислите на племената.

11 Намеренията на Господа стоят твърди до века, Мислите на сърцето Му из род в род.

12 Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство.

13 Господ наднича от небето, Наблюдава всичките човешки чада;

14 От местообиталището Си Гледа на всичките земни жители, -

15 Онзи, Който създаде сърцата на всички тях, Който позна всичките им работи.

16 Никой цар не се избавя чрез многочислена войска Силен мъж не се отървава с голямо юначество.

17 Безполезен е конят за избавление, И чрез голямата си сила не може да избави никого.

18 Ето, окото на Господа е върху ония, които Ме се боят, Върху ония, които се надяват на Неговата милост,

19 За да избави от смърт душата им, И в глад да ги опази живи.

20 Душата ни чака Господа; Той е помощ наша и щит наш.

21 Защото в Него ще се весели сърцето ни, Понеже на Неговото свето име уповаваме.

22 Дано да бъде милостта Ти, Господи върху нас Според както сме се надявали на Тебе.

Псалми 36 Bulgarian Bible (BULG)

36 (По слав. 35). За първия певец. Псалом на Господния слуга Давида. Беззаконието на нечестивия свидетелствува* на вътрешното ми сърце, Че чрез очите ми няма страх от Бога.

Защото той се лъже в своите очи. Че беззаконието му няма да се открие и да се намрази,

Думите на устата му са беззаконие и измама; Той не иска да бъде разумен за да прави добро.

Беззаконие измислюва на леглото си; Застава на недобър път; злото не мрази.

Господи, Твоето милосърдие стига до небето, Верността Ти до облаците;

Правдата Ти е като великолепните планини; Съдбите Ти са бездна голяма; Ти, Господи, запазваш човеци и животни.

Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрива на крилата Ти.

Ще се напояват от най-доброто+ на дома Ти. И от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият.

Защото у Тебе е изворът на живота, В Твоята светлина ще видим светлина.

10 Простирай милосърдието Си към ония, които Те познават, И правдата Си към ония, които са с право сърце.

11 Нека не дойде против мене ногата на горделивите, Нито ръката на нечестивите да ме поклати.

12 Там паднаха ония, които вършат беззаконие; Повалиха си и не ще могат да станат.

Псалми 39 Bulgarian Bible (BULG)

39 (По слав. 38). За първия певец Едутун*. Давидов псалом. Рекох: Ще внимавам в пътищата си За да не съгреша с езика си. Ще имам юзда за устата си. Докато е пред мене нечестивият.

Станах ням и мълчалив, Въздържах се от да говоря, и нямах спокойствие; И скръбта ми се раздвижваше.

Сгорещи се сърцето ми дълбоко в мене; Докато размишлявах пламна огън. Тогава проговорих с езика си, казвайки:

Научи ме, Господи, за кончината ми, И за числото на дните ми, какво е; Дай ми да зная колко съм кратковременен.

Ето направили си дните като педя. И възрастта ми е като нищо пред Тебе;

Наистина всеки човек, колкото и яко да стои е само лъх, (Села). Наистина всеки човек ходи като сянка; Наистина всяка нищожност го смущава; Трупа съкровища, но не знае кой ще ги придобие.

И сега, Господи, що чакам? Надеждата ми е на Тебе.

Избави ме от всичките ми беззакония.

Онемях, не си отворих устата; Понеже Ти стори това.

10 Отдалечи от мене удара Си; От поражението на ръката Ти изчезвам.

11 Когато с изобличения наказваш човека за беззаконието му, Ти разваляш като молец красотата му. Наистина всеки човек е само лъх; (Села).

12 Послушай, Господи, молитвата ми, и дай ухо на вика ми; Не премълчавай при сълзите ми, Защото съм странен при Тебе И пришълец, както всичките мои бащи.

13 Остави ме да отдъхна, за да се съвзема Преди да си отида и да ме няма вече.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes