Add parallel Print Page Options

17 (По слав. 16). Давидова молитва. Послушай, Господи, правото; внимавай на вика ми; Дай ухо на молитвата ми, която принасям с искрени устни.

Нека излезе присъдата ми от присъствието Ти; Очите Ти нека гледат справедливо.

Изпитал си сърцето ми; посетил си ме нощно време; Опитал си ме; и не си намерил в мене никакво зло намерение. Мислите ми не надвишават устата ми.

Колкото за човешките дела, чрез думите на Твоята уста Аз опазих себе си от пътищата на насилниците.

Стъпките ми са се пазили здраво в Твоите пътища; Нозете ми не са се подхлъзнали.

Аз Те призовах, Боже, защото ще ми отговориш; Приклони към мене ухото Си и послушай думите ми.

Яви чудните Си милосърдия, Ти, Който с десницата Си избавяш уповаващите на Тебе. От ония, които въстават против тях.

Пази ме като зеница на око; Скрий ме под сянката на крилата Си

От нечестивите, които ме съсипват, От неприятелите на душата ми, които ме окръжават.

10 Обградени са от своята тлъстина; Устата им говорят горделиво.

11 Те обиколиха вече стъпките ми; Насочиха очите си, за да ни тръшнат на земята;

12 Всеки един от тях прилича на лъв, който желае да разкъса. И на лъвче, което седи в скришни места.

13 Стани, Господи, предвари го, повали го; С меча Си избави душата ми от нечестивия, -

14 От човеци, Господи, с ръката Си, От светските човеци, чиито дял е в тоя живот, И чиито корем пълниш със съкровищата Си; Които са наситени с чада, И останалия си имот оставят на внуците си.

15 А аз ще видя лицето Ти в правда; Когато се събудя ще се наситя от изгледа Ти.

18 (По слав. 17). За първия певец. Псалом на Господния слуга* Давид, който е говорил Господу думите на тая песен в деня, когато Господ го избавил от ръката на всичките му неприятели и от ръката на Саула. И рече: Любя Те, Господи, сило моя.

Господ е скала моя, крепост моя и избавител мой, Бог мой, канара моя, на Когото се надявам, Щит мой, рога на избавлението ми и високата ми кула

Ще призова Господа, Който е достохвален; Така ще бъда избавен от неприятелите си.

Връзките на смъртта ме окръжиха; Порои от беззаконие ме уплашиха.

Връзките на преизподнята ме обвиха; Примките на смъртта ме стигнаха.

В утеснението си призовах Господа. И към Бог мой викнах; От храма Си Той чу гласа ми, И викането ми пред Него стигна в ушите Му.

Тогава се поклати и потресе земята; Основите на планините се разлюляха И поклатиха се, защото се разгневи Той.

Дим се издигаше от ноздрите Му, И огън из устата му поглъщаше; Въглища се разпалиха от Него.

Той сведе небесата и слезе; И мрак бе под нозете Му.

10 Възседна на херувим и летя; Летя не ветрени крила.

11 Положи за Свое скривалище тъмнината, За покров около Си тъмните води, Гъстите въздушни облаци.

12 О святкането пред Него Преминаха през облаците Му Град и огнени въглища.

13 И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си, Град и огнени въглища.

14 И прати стрелите Си та ги разпръсна, Да! светкавици в изобилие та ги смути.

15 Тогава се явиха коритата на водите, Откриха се основите на вселената От твоето изобличение, Господи, От духането на дъха на ноздрите Ти.

16 Прати от височината, взе ме, Извлече ме из големи води.

17 Избави ме от силния ми неприятел, От ония, които ме мразеха; Защото бяха по-силни от мене.

18 Стигнаха ме в деня на бедствието ми; Но Господ ми стана подпорка.

19 И изведе ме на широко, Избави ме, защото имаше благоволение към мене.

20 Въздаде ми Господ според правдата ми; Според чистотата на ръцете ми възнагради ме,

21 Защото съм опазил пътищата Господни, И не съм се отклонил от Бога мой в нечестие.

22 Защото всичките Му съдби са били пред мене, И от повеленията Му не съм се отдалечил.

23 Непорочен бях пред Него, И опазих се от беззаконието си.

24 Затова Господ ми въздаде според правдата ми, Според чистотата на ръцете ми пред очите Му.

25 Към милостивия, Господи, милостив ще се явиш, Към непорочния, непорочен ще се явиш.

26 Към чистия, час ще се явиш, И към развратния, противен ще се явиш.

27 Защото оскърбени люде Ти ще спасиш; А очи горделиви ще смириш.

28 Защото Ти ще запалиш светилото ми; Господ Бог мой ще озари тъмнината ми;

29 Защото чрез Тебе разбивам полк; Чрез Бога мой прескачам стена.

30 Колкото за Бога, Неговият път е съвършен; Словото на Господа е опитано; Той е щит на всички, които уповават на Него.

31 Защото кой е Бог освен Господа? И кой е канара, освен нашия Бог?

32 Бог, Който ме препасва със сила, И прави съвършен пътя ми,

33 Той прави нозете ми като нозете на елените, И ме поставя на високите ми места.

34 Учи ръцете ми да воюват, Тъй щото мишците ми запъват меден лък.

35 Ти си ми дал и щит на избавлението Си; Твоята десница ме е поддържала И Твоята благодат ме е направила велик.

36 Ти си разширил стъпките ми под мене; И нозете ми не се подхлъзнаха.

37 Гоних неприятелите си и ги стигнах, И не се върнах, докато ги не довърших.

38 Стрих ги, те не можаха да се подигнат; Паднаха под нозете ми.

39 Защото си ме препасал със сила за бой; Повалил си под мене въставащите против мене.

40 Сторил си да обърнат гръб към мене неприятелите ми, За да изтребя ония, които ме мразят.

41 Извикаха, но нямаше избавител, Към Господа, но не ги послуша.

42 Тогава ги стрих като прах пред вятъра; Изхвърлих ги като калта на пътищата.

43 Ти си ме избавил и от съпротивленията на людете; Поставил си ме глава на народите: Народ, когото не познавах, слугува на мене,

44 Щом чуха за мене, те ме и послушаха; Даже чужденците се преструваха, че ми се покоряват.

45 Чужденците отслабнаха, И разтреперани излязоха из яките си скривалища.

46 Жив е Господ, и благословена да бъде Канарата ми, И да се възвиси Бог на избавлението ми,

47 Бог, Който мъздовъздава за мене, И покорява под мене племена,

48 Който ме избавя от неприятелите ми. Да! Ти ме възвишаваш над въставащите против мене, Избавяш ме от насилника.

49 Затова ще Те хваля, Господи, между народите, И на името Ти ще пея.

50 Ти си, който даваш велико избавление на царя Си, И показваш милосърдие към помазаника Си, Към Давида и към потомството му до века.

19 (По слав. 18). За първия певец. Давидов псалом. Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.

Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява знание.

Без говорене, без думи, Без да чуе гласът им,

Тяхната вест е излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях Той постави шатъра за слънцето,

Което, излизащо като младоженец из стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището.

То излиза от единия край на небето, И обикаля до другия ме край; От топлината му нищо не се укрива.

Законът Господен е съвършен, възвръща душата; Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия;

Повеленията Господни са прави, веселят сърцето; Заповедта Господна е светла, просвещава очите;

Страхът от Господа е чист, пребъдва до века; Съдбите Господни са истинни и, без изключение, справедливи.

10 Желателни са повече от злато, Повече от изобилие чисто злато, И по-сладки от мед и от капките на медена пита.

11 Слугата Ти още се и предупреждава чрез тях; В опазването им има голяма награда.

12 Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения.

13 Още и от гордост предпази слугата Си: Да ме не завладее; тогава ще бъда непорочен, И ще бъда чист от много престъпления.

14 Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи канаро моя и избавителю мой.

20 (По слав. 19). За първия певец. Давидов псалом. Господ да те послуша в скръбен ден; Името на Бога Яковов да те постави на високо!

Да ти прати помощ от светилището, И да те подкрепи от Сион!

Да си спомни всичките твои приноси, И да приеме всеизгарянето ти! (Села).

Да ти даде според желанието на сърцето ти, И да изпълни всяко твое намерение!

В спасението Ти ще се зарадваме, И в името на нашия Бог ще издигнем знамена. Господ да изпълни всичките твои прошения!

Сега зная, че Господ избави помазаника Си; Що го слуша от своето Си небе Със спасителна сила на десницата Си.

Едни споменават колесници, а други коне; Но ние ще споменем името на Господа нашия Бог.

Те се спънаха и паднаха; А ние станахме и се изправихме.

Господи пази! Нека ни послуша Царят, когато Го призовем.