Add parallel Print Page Options

148 Алилуя! Хвалете Господа от небесата; Хвалете Го във височините.

Хвалете Го, всички ангели Негови; Хвалете Го, всички войнства Негови.

Хвалете Го, слънце и луно; Хвалете Го, всички светли звезди.

Хвалете Го, вие висши небеса*, И води, които сте над небесата.

Нека хвалят името на Господа; Защото Той заповяда, и те се създадоха;

И утвърди го от века и до века, Като издаде постановление, което няма да премине.

Хвалете Господа от земята, Вие морски чудовища и всички бездни,

Огън и град, сняг и пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му,

Планини и всички хълмове, Плодовити дървета и всички кедри,

10 Зверове и всички животни, Животни и крилати птици,

11 Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии,

12 Юноши и девици, Старци и младежи, -

13 Нека хвалят името на Господа; Защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над земята и небето.

14 И Той е възвисил рога на людете Си, Славата на всичките Си светии, На израилтяните, люде, които са близки Нему. Алилуя!

149 Алилуя! Пейте на Господа нова песен, И хвалете името Му в събранието на светиите.

Нека се весели Израил за Създателя си; Нека се радват сионовите чада за Царя си,

Нека хвалят името Му с хороиграние: С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.

Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси кротките с победа.

Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата си.

Славословия към Бога ще бъдат в устата им. И меч остър от двете страни на ръката им,

За да отдават възмездие на народите И наказание на племената,

За да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови, -

За да извършат над тях написания съд! Тая част принадлежи на всички Негови светии. Алилуя.

150 Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.

Хвалете Го за мощните му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.

Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.

Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,

Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.

Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа.*

29 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо и ще се кръщават заради тях?

30 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час?

31 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.

32 Ако, по човешки казано, съм се борил с зверовете в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".

33 Не се мамете. "Лошите другари покваряват добрите нрави".

34 Отрезнявайте към правдата. и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.

35 Но някой ще рече; Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат?

36 Безумецо, това което ти сееш, не оживявя, ако не умира.

37 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;

38 но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.

39 Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите.

40 Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, друга на земните.

41 Друг е блясъкът на слънцето, друг на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.

42 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление;

43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;

44 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло.

45 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворещ дух.

46 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.

47 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

48 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните.

49 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

50 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението.

51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.

54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".

55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

57 но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос.

58 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празден.

Read full chapter