Add parallel Print Page Options

146 (По слав. 145). Алилуя! Хвали Господа душе моя.

Ще хваля Господа докато съм жив, Ще пея хваление на моя Бог догдето съществувам.

Не уповавай на князе, Нито на човешки син, в когото няма помощ.

Излиза ли духът му, той се връща в земята си; В тоя същий ден загиват намеренията му.

Блажен оня, чиито помощник е Якововият Бог, Чиято надежда е на Господа неговия Бог,

Който направи небето и земята, Морето и всичко що е в тях, - Който пази вярност до века;

Който извършва правосъдие за угнетените, Който дава храна на гладните. Господ ръзвързва вързаните.

Господ отваря очите на слепите; Господ изправя сгърбените; Господ люби праведните,

Господ пази чужденците; Поддържа сирачето и вдовицата; А пътят на нечестивите превръща.

10 Господ ще царува до века, Твоят Бог, Сионе, из род в род. Алилуя!

147 (По слав. 146). Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, Защото е приятно, и хвалението е прилично.

Господ гради Ерусалим, Събира Израилевите заточеници.

Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им.

Изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име.

Велик е нашият Господ, и голяма и силата Му; Разумът Му е безпределен.

Господ укрепва кротките, А нечестивите унижава до земята.

Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.

Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините;

Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат.

10 Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете.

11 Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. (По слав. 147).

12 (1)Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;

13 (2)Защото Той закрепява лостовете на твоите порти, Благославя чадата ти всред тебе.

14 (3)Установява мир в твоите предели, Насища те с най изрядната пшеница.

15 (4)Изпраща заповедтта Си по земята; Словото Му тича много бърже;

16 (5)Дава сняг като вълна, Разпръсва сланата като пепел,

17 (6)Хвърля леда си като уломъци; Пред мраза Му кой може устоя?

18 (7)Пак изпраща словото Си и ги разтопява; Прави вятъра си да духа, и водите текат.

19 (8)Възвестява словото Си на Якова, Повеленията Си и съдбите Си на Израиля.

20 (9)Не е постъпил така с никой друг народ; И те не са познали съдбите Му. Алилуя!

148 Алилуя! Хвалете Господа от небесата; Хвалете Го във височините.

Хвалете Го, всички ангели Негови; Хвалете Го, всички войнства Негови.

Хвалете Го, слънце и луно; Хвалете Го, всички светли звезди.

Хвалете Го, вие висши небеса*, И води, които сте над небесата.

Нека хвалят името на Господа; Защото Той заповяда, и те се създадоха;

И утвърди го от века и до века, Като издаде постановление, което няма да премине.

Хвалете Господа от земята, Вие морски чудовища и всички бездни,

Огън и град, сняг и пара, Бурен вятър, който изпълнява словото Му,

Планини и всички хълмове, Плодовити дървета и всички кедри,

10 Зверове и всички животни, Животни и крилати птици,

11 Земни царе и всички племена, Князе и всички земни съдии,

12 Юноши и девици, Старци и младежи, -

13 Нека хвалят името на Господа; Защото само Неговото име е превъзнесено, Славата Му е над земята и небето.

14 И Той е възвисил рога на людете Си, Славата на всичките Си светии, На израилтяните, люде, които са близки Нему. Алилуя!

149 Алилуя! Пейте на Господа нова песен, И хвалете името Му в събранието на светиите.

Нека се весели Израил за Създателя си; Нека се радват сионовите чада за Царя си,

Нека хвалят името Му с хороиграние: С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.

Защото Господ има благоволение към людете Си; Ще украси кротките с победа.

Светиите ще тържествуват славно, Ще се радват на леглата си.

Славословия към Бога ще бъдат в устата им. И меч остър от двете страни на ръката им,

За да отдават възмездие на народите И наказание на племената,

За да вържат царете им с вериги, И благородните им с железни окови, -

За да извършат над тях написания съд! Тая част принадлежи на всички Негови светии. Алилуя.

150 Алилуя! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.

Хвалете Го за мощните му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.

Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.

Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,

Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.

Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа.*