Add parallel Print Page Options

143 (По слав. 142). Давидов псалом. Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми; Отговори ми според верността Си и според правдата Си.

И не влизай в съд със слугата Си; Защото пред Тебе няма да се оправдае ни един жив човек.

Защото неприятелят подгони душата ми, Удари о земята живота ми, Турил ме е да живея в тъмни места, Както ония, които са отдавна умрели.

Защото духът ми до ден изнемогва в мене, Сърцето ми е съвсем усамотено.

Спомням си древните дни, Размишлявам за всичките Твои дела, Поучавам се в творенията на ръцете Ти.

Простирам ръцете си към Тебе; Душата ми жадува за Тебе като безводна земя. (Села).

Скоро ме послушай, Господи; духът ми чезне; Не скривай лицето Си от мене, Да не би да се уподобя на ония, които слизат в рова.

Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.

Избави ме, Господи, от неприятелите ми; Към Тебе прибягвам, за да ме скриеш.

10 Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.

11 Господи, съживи ме заради името Си; Според правдата Си изведи душата ми из утеснение.

12 И според милосърдието Си отсечи неприятелите ми, И погуби всички, които притесняват душата ми, Защото аз съм Твой слуга.

144 (По слав. 143). Давидов псалом. Благословен да бъде Господ, моята канара. Който учи ръцете ми да воюват, Пръстите ми да се бият, -

Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост, Високата ми кула, и моят избавител, Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам, - Който покорява людете ми под мене.

Господи, що е човек та да обръщаш внимание на него! Син човешки та да го зачиташ!

Човек прилича на лъх; Дните му са като сянка, която преминава.

Господи, приклони небесата Си и слез, Допри се до планините, и те ще задимят.

Застрели със светкавица, за да ги разпръснеш,, Хвърли стрелите Си, за да ги поразиш.

Простри ръката Си от горе, Избави ме, и извлечи ме от големи води, От ръката на чужденците,

Чиито уста говорят суета, И чиято десница в клетва е десница на лъжа,

Боже, нова песен ще Ти възпея, С десетострунен псалтир ще пея хваление на Тебе,

10 Който даваш избавление на царете, И Който спасяваш слугата Си Давида от пагубен меч.

11 Избави ме, и изтръгни ме от ръката на чужденците, Чиито уста говорят суета, И чиято десница в клетва е десница на лъжа.

12 Когато нашите синове в младостта си Бъдат като пораснали младоки, И нашите дъщери като краеъгълни камъни Издялани за украшение на дворци;

13 Когато житниците ни бъдат пълни, Доставящи всякакъв вид храна, И овцете ни се умножават с хиляди И десетки хиляди по полетата ни;

14 Когато воловете ни бъдат добре натоварени; Когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане на вън, Нито вик по нашите улици;

15 Тогава блазе на оня народ, който е в такова състояние! Блажен оня народ, на когото Господ е Бог!

145 (По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски азбучен псалом. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, И ще благославям Твоето име от века до века.

Всеки ден ще Те благославям, И ща хваля Твоето име от века и до века.

Велик е Господ и твърде достохвален, И величието Му е неизследимо.

Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество,

Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство, И за Твоите чудесни дела;

И когато човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела, То и аз ще разказвам Твоето величие.

Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост, И ще възпяват Твоята правда.

Благодатен и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.

10 Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, И Твоите светии ще Те благославят;

11 Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество,

12 За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство.

13 Твоето царство е вечно, И владичеството Ти трае през всички родове.

14 Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.

15 Очите на всички гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.

16 Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.

17 Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела.

18 Господ е близо при всички, Които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.

19 Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им и ги избавя,

20 Господ пази всички, които Го любят; А ще изтреби всичките нечестиви.

21 Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.

21 В закона е писано: "Чрез другоезични човеци и чрез устните на чужденци ще говоря на тия люде; и нито така ще Ме послушат", казва Господ.

22 Прочее, езиците са белег не за вярващите, а за невярващите; а пророчеството е белег не за невярващите, а за вярващите.

23 И тъй, ако се събере цялата църква, и всички говорят на непознати езици, и влизат хора прости или невярващи, не ще ли кажат, че вие сте полудели?

24 Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ или прост, той се обвинява от всички, и се осъжда от всички;

25 тайните на сърцето му стават явни; и тъй, той ще падне на лицето си, ще се поклони Богу и ще изповядва, че наистина Бог е между вас.

26 Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате, всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.

27 Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама, или най-много по трима, и то по ред; а един да тълкува.

28 Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църква, и нека говори на себе си и на Бога.

29 От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават.

30 Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъква.

31 Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават;

32 и духовете на пророците се покоряват на самите пророци.

33 Защото Бог не е Бог на безредие, а на мир, както и поучавам по всичките църкви на светиите.

34 Жените нека мълчат в църквите, защото не им е позволено да говорят; а нека се подчиняват, както казва законът.

35 Ако искат да научат нещо, нека питат мъжете си у дома; защото е срамотно жена да говори в църква.

36 Що? Божието слово от вас ли излезе? Или само до вас ли е достигнало?

37 Ако някой мисли, че е пророк или духовеня, нека признае, че това, което ви пиша е заповед от Господа.

38 Но ако някой не иска да признае, нека не признае.

39 Затова, братя мои, копнейте за дарбата да пророкувате, и не забранявайте да се говорят и езици.

40 Обаче, всичко нека става с приличие и ред.

Read full chapter