Add parallel Print Page Options

140 (По слав. 139). За първия певец. Давидов псалом. Избави ме, Господи, от нечестивия човек, Опази ме от насилник човек,

Които измислюват зло в сърцето си, И всеки ден възбуждат боеве.

Изострюват езика си като на змия; Аспидова отрова има под устните им. (Села).

Опази ме, Господи, от ръцете на нечестивия, Защити ме от насилник човек, Които възнамериха да ме направят да падна.

Горделивите скриха клопка за мене. Поставиха примка за мене. (Села).

Рекох Господу: Ти си мой Бог; Послушай, Господи, гласа на молбите ми.

Господи Боже, силний ми спасителю, Ти си покрил главата ми в ден на бой.

Господи, не удовлетворявай желанията на нечестивия; Не оставяй да успее злият му помисъл, Да не би да се надигат. (Села).

Нечестието на собствените им устни нека покрие главата На ония, които ме окръжават.

10 Разпалени въглища нека паднат върху тях; Нека бъдат хвърлени в огъня. В дълбоки води, за да не станат вече.

11 Злоезичен човек няма да се утвърди на земята; Зло ще преследва насилника човек догдето го погуби.

12 Зная, че Господ ще защити делото на угнетения И правото на немотните.

13 Наистина праведните ще славят името Ти; Правдивите ще обитават пред лицето Ти.

141 (По слав. 140). Давидов псалом. Господи, викам към Тебе; побързай да дойдеш при мене; Послушай гласа ми, когато викам към Тебе.

Молитвата ми нека влезе пред Тебе като темян; Подигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва.

Господи, постави стража на устата ми, Пази вратата на устните ми.

Да не наклониш сърцето ми към какво да е лошо нещо, Та да върша нечестиви дела С човеци, които беззаконствуват: И не ме оставяй да ям от вкусните им ястия.

Нека ме удари праведният; това ще ми бъде благост; И нека ме изобличава; това ще бъде миро на главата ми; Главата ми нека се не откаже то него; Защото още и всред злобата им аз ще се моля.

Когато началниците им бъдат хвърлени из канарите, Те ще чуят думите ми, защото са сладки.

Костите ни са разпръснати при устието на гроба, Както кога някой оре и цепи земята,

Понеже очите ми са обърнати към Тебе, Господи Иеова Понеже на Тебе уповавам, не съсипвай живота ми.

Опази ме от клопката, която ми поставиха. И от примките на беззаконниците.

10 Нека паднат нечестивите в своите си мрежи, Докато аз да премина неповреден.

142 (По слав. 141). Давидово поучение*. Молитва когато беше в пещерата+. С гласа си викам към Господа; С гласа си към Господа се моля.

Изливам пред Него оплакването си, Скръбта си изповядвам пред Него.

Когато духът ми изнемогваше в мене, тогава Ти знаеше пътя ми. Примка скриха за мене на пътя, по който ходят.

Погледни надясно ми и виж, че никой не иска да знае за мене; Избавление няма вече за мене; никой не се грижи за живота ми.

Към Тебе, Господи, извиках; Рекох: Ти си мое прибежище, Дял мой в земята на живите.

Внимавай на вика ми, защото съм много унижен; Избави ме от гонителите ми, защото са по-силни от мене.

Изведи из тъмница душата ми, за да слави името Ти; Праведните ще се съберат около мене, Защото ще постъпваш щедро към мене.

143 (По слав. 142). Давидов псалом. Господи, послушай молитвата ми, дай ухо на молбите ми; Отговори ми според верността Си и според правдата Си.

И не влизай в съд със слугата Си; Защото пред Тебе няма да се оправдае ни един жив човек.

Защото неприятелят подгони душата ми, Удари о земята живота ми, Турил ме е да живея в тъмни места, Както ония, които са отдавна умрели.

Защото духът ми до ден изнемогва в мене, Сърцето ми е съвсем усамотено.

Спомням си древните дни, Размишлявам за всичките Твои дела, Поучавам се в творенията на ръцете Ти.

Простирам ръцете си към Тебе; Душата ми жадува за Тебе като безводна земя. (Села).

Скоро ме послушай, Господи; духът ми чезне; Не скривай лицето Си от мене, Да не би да се уподобя на ония, които слизат в рова.

Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.

Избави ме, Господи, от неприятелите ми; Към Тебе прибягвам, за да ме скриеш.

10 Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата.

11 Господи, съживи ме заради името Си; Според правдата Си изведи душата ми из утеснение.

12 И според милосърдието Си отсечи неприятелите ми, И погуби всички, които притесняват душата ми, Защото аз съм Твой слуга.

144 (По слав. 143). Давидов псалом. Благословен да бъде Господ, моята канара. Който учи ръцете ми да воюват, Пръстите ми да се бият, -

Който ми показва милосърдие, Който е моята крепост, Високата ми кула, и моят избавител, Щитът мой, и Онзи на Когото уповавам, - Който покорява людете ми под мене.

Господи, що е човек та да обръщаш внимание на него! Син човешки та да го зачиташ!

Човек прилича на лъх; Дните му са като сянка, която преминава.

Господи, приклони небесата Си и слез, Допри се до планините, и те ще задимят.

Застрели със светкавица, за да ги разпръснеш,, Хвърли стрелите Си, за да ги поразиш.

Простри ръката Си от горе, Избави ме, и извлечи ме от големи води, От ръката на чужденците,

Чиито уста говорят суета, И чиято десница в клетва е десница на лъжа,

Боже, нова песен ще Ти възпея, С десетострунен псалтир ще пея хваление на Тебе,

10 Който даваш избавление на царете, И Който спасяваш слугата Си Давида от пагубен меч.

11 Избави ме, и изтръгни ме от ръката на чужденците, Чиито уста говорят суета, И чиято десница в клетва е десница на лъжа.

12 Когато нашите синове в младостта си Бъдат като пораснали младоки, И нашите дъщери като краеъгълни камъни Издялани за украшение на дворци;

13 Когато житниците ни бъдат пълни, Доставящи всякакъв вид храна, И овцете ни се умножават с хиляди И десетки хиляди по полетата ни;

14 Когато воловете ни бъдат добре натоварени; Когато няма нито нахлуване навътре, нито налитане на вън, Нито вик по нашите улици;

15 Тогава блазе на оня народ, който е в такова състояние! Блажен оня народ, на когото Господ е Бог!

145 (По слав. 144). Давидово хваление. По еврейски азбучен псалом. Ще Те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, И ще благославям Твоето име от века до века.

Всеки ден ще Те благославям, И ща хваля Твоето име от века и до века.

Велик е Господ и твърде достохвален, И величието Му е неизследимо.

Едно поколение ще хвали делата Ти на друго, И ще разказват Твоето могъщество,

Ще размишлявам за славното величие на Твоето достойнство, И за Твоите чудесни дела;

И когато човеците говорят за мощта на Твоите страшни дела, То и аз ще разказвам Твоето величие.

Ще разгласяват спомена на Твоята голяма благост, И ще възпяват Твоята правда.

Благодатен и жалостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив.

Благ е Господ към всички; И благите Му милости са върху всичките Му творения.

10 Всичките Твои творения ще Те хвалят, Господи, И Твоите светии ще Те благославят;

11 Ще говорят за славата на царството Ти, И ще разказват Твоето могъщество,

12 За да изявят на човешките чада мощните Му дела, И славното величие на Неговото царство.

13 Твоето царство е вечно, И владичеството Ти трае през всички родове.

14 Господ подкрепя всичките падащи, И изправя всичките сгърбени.

15 Очите на всички гледат към Тебе; И Ти им даваш храна на време.

16 Отваряш ръката Си И удовлетворяваш желанието на всичко живо.

17 Праведен е Господ във всичките Си пътища, И благодатен във всичките Свои дела.

18 Господ е близо при всички, Които Го призовават, При всички, които с истина Го призовават.

19 Изпълнява желанието на тия, които Му се боят, Слуша викането им и ги избавя,

20 Господ пази всички, които Го любят; А ще изтреби всичките нечестиви.

21 Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свето име от века и до века.