Add parallel Print Page Options

133 (По слав. 132). Давидова песен на възкачванията. Ето колко е добро и колко е угодно Да живеят братя в единодушие!

Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, Което слизаше по брадата, Аароновата брада, Което слизаше по яката на одеждите му,

Угодно е като ермонската роса, Която слиза на сионските хълмове; Защото Господ там е заръчал Благословението, - Живота до века.

134 (По слав. 133). Песен на възкачванията. Ето, благославяйте Господа, всички слуги Господни, Които престояват нощем в дома Господен.

Издигай ръцете си към светилището И благославяй Господа.

Нека те благослови от Сиона Господ, Който направи небето и земята.

135 (По слав. 134). Алилуя. Хвалете името Господно. Хвалете Го, вие слуги Господни,

Които престоявате в дома Господен, В дворовете на дома на нашия Бог.

Хвалете Господа, защото е благ Господ, Пейте хваления на името Му, защото това е угодно.

Защото Господ избра Якова за Себе Си, Израиля за Свое собствено притежание.

Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове

Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.

Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.

Той е Който порази египетските първородни И на човек и на животно.

Изпрати знамения и чудеса всред тебе, Египте, Върху Фараона и върху всичките му слуги.

10 Той е. Който порази големите народи И изби силни царе.

11 Аморейския цар Сион, И васанския цар Ог, И всичките ханаански царства -

12 И даде земята им в наследство, Наследство на людете Си Израил.

13 Името Ти, Господи, пребъдва до века, Споменът Ти, Господи, из род в род.

14 Защото Господ ще съди людете Си, И ще се покае за скърбите на слугите Си.

15 Идолите на народите са сребро и злато, Направа на човешки ръце.

16 Уста имат, но не говорят; Очи имат, но не виждат;

17 Уши имат, но не чуват; Нито има дишане в устата им.

18 Подобни на тях ще станат ония, които ги правят, Както и всеки, който уповава на тях.

19 Доме Израилев, благославяйте Господа; Доме Ааронов, благославяйте Господа;

20 Доме Левиев, благославяйте Господа; Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа;

21 Благословен да бъде от Сион Господ, Който обитава в Ерусалим. Алилуя.

136 (По слав. 135). Славете Господа, защото е благ, Защото милостта Му трае до века;

Славете Бога на боговете, Защото милостта Му трае до века;

Славете Господа на господарите, Защото милостта Му трае до века.

Който Един върши велики чудеса, Защото милостта Му трае до века;

Който с мъдрост направи небесата, Защото милостта Му трае до века;

Който простря земята върху водите, Защото милостта Му трае до века;

Който направи големи светила, Защото милостта Му трае до века;

Слънцето за да владее деня, Защото милостта Му трае до века;

Луната и звездите за да владеят нощта, Защото милостта Му трае до века;

10 Който порази египтяните в първородните им, Защото милостта Му трае до века;

11 И изведе Израиля изсред тях, Защото милостта Му трае до века;

12 С мощна ръка и с издигната мишца, Защото милостта Му трае до века;

13 Който раздели Червеното море на две части, Защото милостта Му трае до века;

14 И преведе Израиля презсред него, Защото милостта Му трае до века;

15 Който повали Фараона и множеството му в Червеното море, Защото милостта Му трае до века;

16 Който преведе людете Си през пустинята, Защото милостта Му трае до века;

17 Който порази велики царе, Защото милостта Му трае до века;

18 И изби прочути царе, Защото милостта Му трае до века;

19 Аморейския цар Сион, Защото милостта Му трае до века;

20 И васанския цар Ог, Защото милостта Му трае до века

21 И даде земята им в наследство, Защото милостта Му трае до века.

22 В наследство на слугата Си Израил, Защото милостта Му трае до века.

23 Който си спомни за нас в унижението ни, Защото милостта Му трае до века;

24 И ни избави от противниците ни, Защото милостта Му трае до века;

25 Който дава храна на всяка твар, Защото милостта Му трае до века;

26 Славете небесния Бог, Защото милостта Му трае до века.

137 (По слав. 136) При реките на Вавилона, там седнахме, Да! плакахме, когато си спомняхме за Сиона;

На върбите всред него Окачихме арфите си.

Защото там ония, които ни бяха пленили, Поискаха от нас да пеем думи; И ония, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки: Попейте ни от сионските песни.

Как да пеем песента Господна В чужда земя?

Ако те забравя, Ерусалиме, Нека забрави десницата ми изкуството си!

Нека се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня, Ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие.

Помни, Господи, против едомците Деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: Съсипете, съсипете го до основата му!

Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена, Блазе на онзи, който ти въздаде За всичко що си сторила нам!

Блазе на онзи, който хване и разбие о камък Малките ти деца!

138 (По слав. 137) Давидов псалом. Ще Те славя от все сърце, Ще Ти пея хваления пред боговете,

Ще ти се поклоня към светия Твой хълм, И ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за милостта Ти, Защото си възвестил думата Си повече от цялото Си име.

В деня, когато извиках, Ти ме послуша; Ободрил си ме със силата в душата ми.

Ще Те прославят, Господи, всичките земни царе, Когато чуят думите на Твоите уста;

Да! ще възпяват пътищата Господни, Че голяма е славата Господна.

Защото, ако и да е възвишен Господ, пак гледа на смирения; А високоумния познава от далеч.

Даже ако премина всред утеснение, Ти ще ме съживиш; Ще простреш ръката Си против гнева на неприятелите ми; И десницата Ти ще ме избави.

Господ ще извърши това, което е потребно за мене. Господи, понеже милостта Ти трае до века, Не оставяй делата на Своите ръце.

139 (По слав. 138). За първия певец. Давидов псалом. Господи, опитал си ме и познал си ме.

Ти познаваш сядянето ми и ставането ми; Разбираш помислите ми от далеч,

Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища.

Защото докато думата не е още на езика ми, Ето, Господи, Ти я знаеш цяла.

Ти си пред мен и зад мен, И турил си върху мене ръката Си.

Това знание е прочуто за мене; Високо е; не мога да го стигна.

Къде да отида от твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побягна?

Ако възляза на небето, Ти си там; Ако си постеля в преизподнята и там си Ти.

Ако взема крилата на зората И се заселя в най-далечните краища на морето,

10 Там ще ме води ръката Ти, И Твоята десница не ме държи.

11 Ако река: Поне тъмнината ще ме покрие, И светлината около мене ще стане на нощ,

12 То и самата тъмнина не укрива нищо от Тебе, А нощта свети като деня; За Тебе тъмнината и светлината са безразлични.

13 Защото Ти си образувал чреслата ми, Обвил си ме в утробата на майка ми.

14 Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.

15 Костникът ми не се укри от Тебе, Когато в тайна се работех, И в дълбочина на земята ми се даваше разнообразната ми форма.

16 Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.

17 И колко скъпоценни за мене са тия Твои помисли, Боже! Колко голямо е числото им!

18 Ако бях поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка; Събуждам ли, се още съм с Тебе.

19 Непременно ще поразиш нечестивите Боже; Отдалечете се, прочее, от мене, мъже кръвопийци.

20 Защото говорят против Тебе нечестиво, И враговете Ти се подигат против Тебе заради суета.

21 Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе?

22 Със съвършена образа ги мразя, За неприятели ги имам.

23 Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми;

24 И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечен път.