Add parallel Print Page Options

120 (По слав. 119). Песен на възкачванията. В бедствието си извиках към Господа; И Той ме послуша.

В бедствието си извиках към Господа; И той ме послуша.

Господи, избави душата ми от лъжливи устни. И от измамлив език -

Изострените стрели на силен мъж, Са въглища от смрика.

Горко ми, защото странствувам в Мосох, Живея в Кидарските шатри!

Дълго време живя душата ми С ония, които мразят мир.

Аз съм за мир; но когато говоря, Те са за бой.

121 (По слав. 120). Песен на възкачванията. Издигам очите си към хълмовете, От гдето иде помощта ми.

Помощта ми е от Господа, Който е направил небето и земята.

Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, който те пази, няма да задреме.

Ето, няма да задреме нито ще заспи. Оня, Който пази Израиля.

Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти.

Слънцето няма да те повреди денем, Нито луната нощем.

Господ ще те пази от всяко зло; Господ ще пази душата ти.

Господ ще пази излизането ти и влизането ти. От сега и до века.

122 (По слав. 121). Давидова песен на възкачванията. Зарадвах се, когато ми рекоха: Да отидем в дома Господен.

Ето, нозете ни стоят Отвътре портите ти Ерусалиме.

Ерусалиме, който си съграден, Като град сглобен в едно;

Гдето възлизат племената, Господните племена. Според надеждите на Израиля, За да славят името Господно.

Защото там са поставени престоли за съд, Престолите на Давидовия дом.

Молитствувайте за мира на Ерусалим; Нека благоденствуват ония, които те обичат!

Мир да бъде отвътре стените ти, Благоденствие в палатите ти!

Заради братята и другарите си Ще кажа сега: Мир да е в тебе!

Заради дома на Господа нашия Бог Ще търся доброто ти.

123 (По слав. 122). Песен на възкачванията. Издигам очите си към Тебе, Който обитаваш на небесата.

Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, Както очите на слугинята към ръката на господарката й. Така гледат нашите очи към Господа нашия Бог, Докле се смили за нас.

Смили се за нас, Господи, смили се за нас, Защото се преситихме от презрение.

Пресити се душата ни От надуването на охолните, И от презрението на горделивите.

124 (По слав. 123). Давидова песен на възкачванията. Ако не беше Господ с нас, (Нека рече сега Израил),

Ако не беше Господ с нас, Когато се надигнаха човеци против нас,

Тогава те биха ни погълнали живи, Когато яростта им пламтеше против нас, -

Тогава водите биха ни потопили, Пороят би преминал върху душата ни, -

Тогава надигнатите води Биха преминали върху душата ни.

Благословен да е Господ, Който не ни предаде в зъбите им като лов!

Душата ни се избави като птица от примката на ловците; Примката се строши, и ние се избавихме.

Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето и земята.

125 (По слав. 124). Песен на възкачванията. Ония, които уповават на Господа, Са като хълма Сион, който не може да се поклати, А до века остава.

Както хълмовете окръжават Ерусалим, Така Господ окръжава людете Си От сега и до века.

Защото нечестието няма да налага скиптъра си върху участта на праведните, Да не би праведните да простират ръце към беззаконието.

Стори добро, Господи, на добрите И на праведните в сърце.

А на ония, които се отклоняват в кривите си пътища, Тях ще отведе Господ заедно с ония, които вършат беззаконие. Мир на Израиля!

126 (По слав. 125). Песен на възкачванията. Когато Господ възвръщаше сионовите пленници, Ние бяхме като ония, които сънуват.

Тогава се изпълниха устата ни със смях, И езикът ни с пеене; Това казаха между народите; Велики неща извърши за тях Господ.

Господ извърши велики неща за нас. От които се изпълниха със радост.

Върни, Господи, пленниците ни Като потоци в южните страни.

Ония, които сеят със сълзи, С радост ще пожънат.

Оня, който излиза с плач, Когато носи мярата семе, Той непременно с радост ще се върне. Носейки снопите си.

127 (По слав. 126). Соломонова песен на възкачванията. Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.

Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкоз късно, И да ядете хляба на труда, Тъй като с в сън Господ дава на Възлюбения Си.

Ето, наследство от Господа са чадата, И награда от него е плодът на утробата.

Както са стрелите в ръката на силния, Така са чадата на младостта.

Блазе на оня човек, Който е напълнил тула си с тях! Такива няма да се посрамят, Когато говорят с неприятелите си в градската порта.

128 (По слав. 127). Песен на възкачванията. Блажен всеки, който се бои от Господа, И ходи в Неговите пътища;

Защото ще ядеш плода от труда на ръцете си; Блажен ще бъдеш и ще благоденствуваш.

Жена ти ще бъде като плодовита лоза всред дома ти, Чадата ти като маслинени младоци около трапезата ти,

Ето, така ще се благослови човекът, Който се бои от Господа.

Господ да те благослови от Сион, И да видиш доброто на Ерусалим през всичките дни на живота си,

Дори да видиш чада от чадата си! Мир на Израиля!

129 (По слав. 128). Песен на възкачванията. Много пъти са ме наскърбявали от младостта ми до сега, (Нека рече сега Израил),

Много пъти са ме наскърбявали от младостта си до сега, Но не ми надвиха.

Орачите ораха по гърба ми, Проточиха дълги браздите си.

Но Господ е праведен; Той разсече въжетата на нечестивите.

Ще се посрамят и ще се обърнат назад Всички, които мразят Сиона.

Ще станат като тревата на къщния покрив, Която изсъхва преди да се оскубе, -

С която жетварят не напълня ръката си, Нито оня, който връзва снопите, обятията си,

Нито казват минувачите: Благословение Господно ще бъде на вас! Та да им отговарят: И ние ви благославяме в името Господно!

130 (По слав. 129). Песен на възкачванията. Из дълбочините виках към Тебе, Господи.

Господи, послушай гласа ми; Нека бъдат ушите Ти внимателни на гласа на молбата ми.

Ако би забелязал беззаконията, Господи, То кой, Господи, би могъл да устои?

При тебе обаче няма прощение За да ти се боят.

Чакам Господа, душата ми чака, И на словото Му уповавам.

Душата ми очаква Господа Повече от ония, които очакват зората, Да! повече от очакващите зората.

Нека се надява Израил на Господа; Защото Господ е милостта, И у Него е пълното изкупление;

И Той ще изкупи Израиля От всичките му беззакония.

131 (По слав. 130). Давидова песен на възкачванията. Господи, сърцето ми не се гордее, Нито се надигат очите ми, Нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене.

Наистина аз укротих и успокоих душата си; Като отбито дете при майка си, Така душата ми е при мене като отбито дете.

Израилю, надей се на Господа От сега и до века.

132 (По слав. 131). Песен на възкачванията. Помни, Господи, заради Давида, Всичките му скърби, -

Как се кле на Господа, И се обрече на Силния Яковов, като каза:

Непременно няма да вляза в шатъра на къщата си, Нито ще се кача на постланото си легло, -

Няма да дам сън на очите си, Или дрямка на клепачите си,

Докато не намеря място за Господа, Обиталище за Силния Яковов.

Ето, ние чухме, че той бил в Ефрата; Намерихме го в полетата на Яара.

Нека влезем в скинията Му, Нека се поклоним при подножието Му.

Стани, Господи, и влез в покоя Си. Ти и ковчега на Твоята сила;

Свещениците Ти да бъдат облечени с правда, И светиите Ти нека викат радостно.

10 Заради слугата Си Давида Недей отблъсква лицето на помазаника Си.

11 Господ се кле с вярност на Давида, - И няма да пристъпи думата Си, - Казвайки: От рожбата на тялото ти Ще сложа на престола ти.

12 Ако чадата ти опазят Моя завет И Моите свидетелства, на които ще ги науча, То и техните чада ще седят за винаги на престола ти.

13 Защото Господ избра Сиона, Благоволи да обитава в него.

14 Това, каза Той, Ми е покой до века: Тук ще обитавам, защото го пожелах.

15 Ще благоволя изобилно храната му! Сиромасите му ще наситя с хляб.

16 Ще облека и свещениците му със спасение; И светиите му ще възклицават от радост.

17 Там ще направя да изникне рог от Давида; Приготвих светилник за помазаника Си.

18 Неприятелят му ще облека със срам; А на него ще блещи короната.