Add parallel Print Page Options

119 (По слав. 118). По еврейски азбучен псалом. Алеф Блажени ония, които са правдиви в пътя, Които ходят в закона на Господа.

Блажени които пазят изявленията Му, И Го търсят от все сърце;

Които и не вършат беззаконие, Ходят в пътищата Му.

Ти си ни заповядал за правилата си, Да ги пазим грижливо.

Дано се оправят пътищата ми Така щото да пазя Твоите повеления!

Няма да се посрамя тогава Когато почитам всичките Твои заповеди.

Ще Те славя с праведно сърце, Когато науча справедливите Ти съдби.

Повеленията Ти ще пазя; Недей ме оставя съвсем.

Бет. Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово.

10 От все сърце Те потърсих; Недей ме оставя да заблудя от заповедите Ти.

11 В сърцето си опазих Твоето слово За да не ти съгрешавам.

12 Благословен си, Господи; Научи ме на повеленията Си.

13 С устните си разказах Всичките съдби на устата Ти.

14 В пътя на Твоите изявления се радваха толкова, Колкото във всичкото богатство.

15 За правилата Ти ще размишлявам, И Твоите пътища ще зачитам.

16 В повеленията Ти ще се наслаждавам; Не ще забавя Твоето слово.

17 Гимел Показвай щедростта на слугата Си, за да живея; Така ще пазя словото Ти.

18 Отвори очите ми За да гледам чудесните неща в Твоя закон.

19 Пришелец съм аз на земята; Не скривай от мене заповедите Си.

20 Душата ми се изнурява от копнежа, Който искам винаги към Твоите съдби.

21 Ти си изобличил горделивите; Проклети да са ония, които се отклоняват от Твоите заповеди.

22 Отдаличи от мене укор и презрение, Защото опазих Твоите повеления.

23 Даже първенци седнаха и говориха против мене; Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.

24 Твоите свидетелства наистина са моя наслада И мои съветници.

25 Делет. Душата ми прилепва за пръстта; Съживи ме според словото Си.

26 Изявих пътищата си, и Ти си ме послушал; Научи ме на повеленията Си.

27 Направи ме да разбирам пътя на Твоите правила, Така да размишлявам за Твоите чудесни дела.

28 Душата ми се топи от тъга; Укрепи ме според словото Ти.

29 Отдалечи от мене пътя на лъжата, И благоволи да ми дадеш да съблюдавам закона Ти.

30 Пътят на истината избрах; Трите съдби поставих пред себе си;

31 Прилепих се към Твоите свидетелства; Господи, да ме не посрамиш.

32 Ще тичам по пътя на Твоите заповеди, Когато разшириш сърцето ми.

33 Хе. Господи, научи ме пътя на Твоите повеления, И аз ще го пазя до край.

34 Вразуми ме, и ще държа закона Ти. Да! ще го пазя от все сърце.

35 Управяй ме в пътя на Твоите заповеди, Защото в него се наслаждавам.

36 Приклони сърцето ми към Твоите свидетелства, А не към сребролюбие.

37 Отвърни очите ми да не гледат суета, И съживи ме в пътищата Си.

38 Потвърди словото Си към слугата Си, Което ще води към страх от Тебе.

39 Отвърни от мене укора, от който се боя, Защото Твоите съдби са добри.

40 Ето, копнея за Твоите правила; Съживи ме чрез правдата Си.

41 Вав. Нека дойдат върху мене и Твоите милости, Господи, Твоето спасение, според словото Ти.

42 Ще имам какво да отговоря на онзи, който ме укорява, Защото уповавам на Твоето слово.

43 И не отнемай съвсем словото на истината от устата ми, Защото се надявах на Твоите съдби.

44 Така ще пазя Твоя закон постоянно На вечни векове:

45 И ще ходя на широко, Защото потърсих Твоите правила.

46 Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, И няма да се посрамя;

47 И ще се наслаждавам в Твоите заповеди, Които възлюбих;

48 Също и ще повдигам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, И ще размишлявам за повеленията Ти.

49 Заин. Помни словото към слугата Си, На което си ме направил да уповавам.

50 Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.

51 Горделивите ми се подсмиваха много; Но аз не се отклоних от Твоя закон.

52 Спомних си, Господи, за Твоите от старо време съдби, И се утеших.

53 Горещо негодувание ме обзе по причина на нечестивите, Които оставят Твоя закон.

54 Твоите повеления ми станаха песен В дома гдето странствувам.

55 Нощем си спомням Твоето име, Господи, И опазих закона Ти.

56 Това е моето хваление, Че опазих твоите правила.

57 Хат. Господи, Ти си мой дял: Обещах се, че ще пазя Твоите думи.

58 Потърсих благоволението Ти от все сърце; Смили се за мене според словото Си.

59 Размислих върху пътищата си, И обърнах нозете си към Твоите свидетелства.

60 Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди.

61 Връзките на нечестивите ме обвиха; Но аз не забравих Твоя закон.

62 По среднощ ставам за да Те славя За Твоите справедливи съдби.

63 Аз съм другар на всички, които Ти се боят, И на ония, които пазят Твоите правила.

64 Господи, земята е пълна с Твоята милост; Научи ме на Твоите повеления.

65 Тет. Господи, Ти си сторил добро на слугата Си Според словото Си.

66 Научи ме на добро разсъждение и знание, Защото аз повярвах Твоите заповеди.

67 Преди да бях наскърбен аз заблуждавах; Но сега държа Твоето слово.

68 Ти си благ и правиш добро; Научи ме на Твоите повеления.

69 Горделивите изковаха лъжа против мене; Но аз от все сърце ще пазя Твоите правила.

70 Тяхното сърце надебеля, като лой; Но аз се наслаждавам в закона Ти.

71 Добре ми стана, че бях наскърбен, За да науча Твоите повеления.

72 Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро.

73 Твоите ръце ме направиха и утвърдиха; Вразуми ме за да науча Твоите заповеди.

74 Ония, които Ти се боят, ще се зарадват като ме видят, Защото на словото Ти уповах.

75 Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, И по справедливост си ме наказал.

76 Моля Ти се, нека ми бъде Твоето милосърдие за утеха Според словото Ти към Твоя слуга.

77 Нека дойдат върху мене Твоите благи милости, за да живея; Защото Твоят закон е моя наслада.

78 Нека се посрамят горделивите, защото са ме повалили с лъжи; Но аз ще размишлявам за Твоите правила.

79 Нека се обърнат към мене ония, които Ти се боят, А именно ония, които познават Твоите свидетелства.

80 Сърцето ми нека бъде непорочно относно Твоите повеления, За да се не посрамя.

81 Каф. Душата ми примира за Твоето спасение; Но аз се надявам, на Твоето слово.

82 Очите ми чезнат за изпълнение на словото Ти, Като казвам: Кога ще ме утешиш?

83 Защото станах като мех в дим; Но пак не забравям Твоите повеления.

84 Колко са дните на Твоя слуга? Кога ще извършиш съдба против гонителите ми:

85 Горделивите изкопаха ями за мене, Като се противят на Твоя закон.

86 Всичките Твои заповеди са верни; Понеже човеците ме гонят с лъжи, Ти ми помогни.

87 Без малко щяха да ме погубят на земята; Но аз не оставих Твоите правила.

88 Съживи ме според милосърдието Си; Така ще пазя свидетелството на Твоите уста.

Read full chapter