Add parallel Print Page Options

106 (По слав. 105). Алилуя. Славете Господа, защото е благ. Защото неговата милост трае до века.

Кой може да изкаже мощните дела на Господа, Или да разгласи всичките Негови хвали?

Блажени ония, които пазят правосъдие; Блажен оня, който върши правда на всяко време.

Помни ме, Господи, с благоволението, което питаеш към Людете Си; Посети ме със спасението Си;

За да видя благоденствието на Твоите избрани, За да се радвам във веселието на народа Ти, За да се хваля заедно с Твоето наследство.

Съгрешихме ние и бащите ни, Беззаконие и нечестие сторихме.

Бащите ни не разсъждаваха за Твоите чудесни дела в Египет, Не си спомняха многото Твои милости, Но се възпротивиха при морето, при Червеното море.

При все това Бог ги избави заради името Си, За да направи познато могъществото Си.

Смъмра Червеното море, и то изсъхна; И така ги преведе през дълбочините като през пасбище,

10 И ги спаси от ръката на ненавистника им, И ги изкупи от ръката на неприятеля.

11 Водите покриха противниците им; Не остана ни един от тях.

12 Тогава повярваха думите Му, Пееха хвалата Му.

13 Но скоро забравиха делата Му, Не чакаха изпълнението на намерението Му,

14 Но се полакомиха твърде много в пустинята, И изпитаха Бога в безводната страна;

15 И Той им даде това, което искаха; Прати, обаче, мършавост на душите им.

16 Също и на Моисея те завидяха в стана. И на Господния светия Аарон.

17 Земята се затвори та погълна Датана, И покри Авироновата дружина;

18 И огън се запали в дружината им; Пламък изгори нечестивите.

19 Те направиха теле в Хорив, И поклониха се на излеян идол;

20 Така размениха Славата си Срещу подобие на вол, който яде трева!

21 Забравиха своя избавител Бог, Който беше извършил велики дела в Египет,

22 Чудесни дела в Хамовата земя, Страшни неща около Червеното море.

23 Затова Той каза, че ще ги изтреби; Само че избраният му Моисей застана пред Него в пролома За да отвърне гнева Му, да не би да ги погуби.

24 Дори те презряха желаната земя, Не повярваха Неговото слово,

25 А пороптаха в шатрите си, И не послушаха гласа на Господа.

26 Затова Той им се закле*, Че ще ги повали в пустинята,

27 И че ще повали потомството им между народите, И ще ги разпръсне по разни страни,

28 Тоже те се прилепиха към Ваалфегора, И ядоха жертви принесени на мъртви богове.

29 И тъй, предизвикаха Бога с делата си До толкова щото язвата направи пролом между тях.

30 Но стана Финеес и извърши посредничество, Та язвата престана;

31 И това му се вмени за правда Из род в род до века.

32 Също и при водите на Мерива те Го разгневиха, Така щото стана зле с Моисея поради тях;

33 Защото се възбунтуваха против Духа Му, Та Моисей говори несмислено с устните си.

34 При това, те не изтребиха племената Според както Господ им бе заповядал,

35 Но се смесиха с тия народи, И се научиха на техните дела;

36 Тъй щото служиха на идолите им, Които станаха примка за тях.

37 Да! Синовете и дъщерите си Принесоха в жертва на бесовете,

38 И проляха невинна кръв, кръвта на синовете си и на дъщерите си, Които пожертвуваха на ханаанските идоли; И земята се оскверни от кръвопролития.

39 Така те се оскверниха от делата си, И блудствуваха в деянията си.

40 Затова гневът на Господа пламна против людете Му И Той се погнуси от наследството Си.

41 Предаде ги в ръцете на народите; И завладяха ги ненавистниците им.

42 Неприятелите им още ги притесняваха; И те останаха подчинени под ръката им.

43 Много пъти Той ги избавя; Но, понеже намеренията им бяха бунтовнически, Затова се и унищожиха поради беззаконието си.

44 Въпреки това, обаче, Той погледна на утеснението им, Когато чу вика им;

45 Спомни си за тях Своя завет, И разкая се според голямата Си милост;

46 Тоже стори да ги съжаляват Всички, които ги бяха пленили.

47 Избави ни, Господи Боже наш, И събери ни измежду народите, За да славословим Твоето свето име, И да тържествуваме с Твоята хвала.

48 Благословен да е Господ Израилевият Бог от века до века; И всичките люде да рекат: Амин. Алилуя.

107 (По слав. 106). Славете Господа, защото е благ, Защото неговата милост трае до века.

Така нека говорят изкупените от Господа, Които Той изкупи от ръката на противника,

Като ги събра от страните, От изток и от запад, от север и от юг*

Едни се скитат по пустинята, по усамотен път, Без да намират населен град

Гладни и жадни, Душата им примираше в тях.

Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утеснениеята им,

И заведе ги през прав път, За да отидат в населен град

Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

Защото насища жадна душа, И гладна душа изпълня с блага.

10 Други седяха в тъмнина и в мрачна сянка, Вързани със скръб и и с желязо,

11 Защото се разбунтуваха против Божиите слова. И презряха съвета на Всевишния.

12 Затова смири сърцето им с труд; Те паднаха и нямаше кой да им помогне.

13 Тогава извикаха към Господа в бедствието си; И Той ги избави от утесненията им;

14 Изведе ги из тъмнината и мрачната сянка. И разкъса оковите им.

15 Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

16 Защото разби медните порти, И железните лостове сломи.

17 А пък безумните са в скръб поради беззаконните си пътища И поради неправдите си.

18 Душата им се гнуси от всяко ястие, А те се приближават до портите на смъртта.

19 Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги избавя от утесненията им.

20 Изпраща словото Си та ги изцелява, И ги отървава от ямите, в които лежат.

21 Да славословят Господа за Неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

22 И нека принасят жертви на хвала, И радостно възвестяват делата Му.

23 Ония пък, които слизат на морето в кораби, И вършат работи в големи води,

24 Те виждат делата на Господа, И чудесата Му в дълбочините,

25 Защото, когато заповядва и дига бурния вятър, Който повдига морските вълни,

26 Те се издигат до небесата, и пак се спущат до дълбочините Душата им се топи от бедствие.

27 Люлеят се и политат като пияни, И целият им разсъдък ги напуща.

28 Тогава викат към Господа в бедствието си; И Той ги извежда от утесненията им;

29 Превръща бурята в тишина, И вълните й утихват.

30 Тогава те се веселят защото са утихнали; Така Той ги завежда на желаното от тях пристанище.

31 Да славословят Господа за неговата благост, И за чудесните Му дела към човешките чада;

32 Нека Го и възвисяват в събранието на людете, И нека Го хвалят в заседанието на старейшините.

33 Той превръща реки в пустиня, И водни извори в суша,

34 Плодородна земя в солена пустота, Поради нечестието на жителите й.

35 Превръща пустиня във водни езера, И суха земя във водни извори;

36 И там заселва гладните, За да си основават градове за живеене,

37 И сеят ниви и садят лозя, И си добиват плодове и рожба.

38 Той ги и благославя, тъй щото те много се умножават, И не дава да се намалява добитъкът им.

39 Но пак, те се намаляват и се смиряват От угнетение, бедствие и тъга.

40 Той излива презрение върху князете, И ги правят да се скитат в пустиня, гдето няма път;

41 А немотният поставя на високо от неволя, И му дава челяд като стадо.

42 Праведните виждат това и се радват; А всяко беззаконие си затваря устата.

43 Който е мъдър нека внимава на това; И нека размишляват човеците за Господните милости.