Add parallel Print Page Options

Блажен оня човек, Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните на стои, И в събранието на присмивателите не седи;

Но се наслаждава в закона на Господа, И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

Ще бъде като дърво посадено при потоци води Което дава плода си на времето си, и чиито лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоденствува.

Не е така с нечестивите; Но те са като плявата, която вятърът отвява.

Затова, нечестивите няма да устоят в съда, Нито грешните в събора на праведните;

Защото Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Защо се разоряват народите, И племената намислюват суета?

Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия помазаник, като казват:

Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.

Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.

Това ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки:

Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.

Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.

Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.

Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.

10 Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се земни съдии.

11 Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет.

12 Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.

Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене.

Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села).

Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми.

С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия си хълм. (Села).

И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа.

Няма да се боя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене.

Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите.

От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде спасението Ти. (Села).

За първия певец на струнни инструменти. Давидов псалом. Когато викам, послушай ме, Боже на правдата ми; Когато бях в утеснение, Ти ми даде простор; Смили се за мене и послушай молитвата ми.

Човешки синове, до кога ще обръщате славата ми в беззаконие? До кога ще обичате суета и ще търсите лъжа? (Села).

Но знайте, че Господ е отделил за Себе Си своя угодник; Господ ще слуша, когато викам към Него.

Треперете и не съгрешавайте; Размишлявайте в сърцата си на леглата си и мълчете. (Села).

Принасяйте жертви на правда, И надявайте се на Господа.

Мнозина думат: Кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлостта на лицето Си.

Турил си в сърцето ми радост. По-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното.

Спокойно ще легна и ще спя, Защото Ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност.

На първия певец на духови инструменти. Давидов псалом. Послушай, Господи думите ми; Внимавай на размишлението ми,

Слушай гласа на викането ми, Царю мой и Боже мой; Защото на Тебе се моля.

Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще очаквам.

Защото Ти не си Бог, Който се удоволствуваш в беззаконие; Нечистият няма да живее при Тебе,

Нито ще устоят горделивите пред Твоите очи. Ти мразиш всички, които вършат беззаконие;

Ще изтребиш ония, които говорят лъжа; Господ се гнуси от човек кръвопиец и коварен.

Но чрез Твоето изобилно милосърдие аз ще вляза в дома Ти; С благоговение към Тебе ще се покланям към светия твой храм.

Господи, води ме в правдата Си, поради неприятелите ми, Направи пътя Си ясен пред мене.

Защото непоколебимост няма в устата ни на един от тях, Сърцето им е същинско нечестие. Гроб отворен е гърлото им; С езика се ласкаят.

10 Имай ги за виновни, Боже; Нека паднат в това, което сами са скроили; Изтрий ги поради многото им престъпления, Защото са се повдигали против Тебе.

11 Така ще се веселят всички, които се надяват на Тебе; Винаги ще се радват, защото Ти им Си покровител; И ще ликуват в Тебе ония, които любят твоето име.

12 Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния, Ще го покриеш с благословение кат с щит.

За първия певец на струнни инструменти, на осемструнна арфа. Давидов псалом. Господи, не ме изобличавай в гнева Си, Нито ме наказвай в лютото Си негодувание.

Смили се за мене, Господи, защото изнемощях; Изцели ме, Господи, защото ме болят костите ми.

Също и душата ми е твърде смутена; Но Ти, Господи, до кога?

Върни се, Господи, избави душата ми; Спаси ме заради милосърдието Си;

Защото в смъртта не се споменава за Тебе; В преизподнята* кой ще те славослови?

Уморих се от въздишането си; Всяка нощ обливам леглото си, Със сълзите си измокрям постелката си.

Окото ми вехне от скръб, Старея поради всичките ми противници.

Махнете се от мене, всички, които вършите беззаконие, Защото Господ е чул гласа на плача ми;

Господ е послушал молбата ми. Господ ще приеме молитвата ми.

10 Ще се посрамят и много ще се смутят всичките ми неприятели; Ще се върнат назад, ще се посрамят внезапно.

Оплакване на Давида, което той пя Господу поради думите на вениаминеца Хус. Господи Боже мой, на Тебе уповавам; Спаси ме от всичките ми гонители, и избави ме;

Да не би да скъса като лъв душата ми И я раздере без да се намери избавител.

Господи Боже мой, ако съм сторил аз това,- Ако има в ръцете ми беззаконие,

Ако съм въздал зло на онзи, който бе в мир с мене, Или съм обрал онзи, който ми е без причина гонител,

То нека подгони неприятелят душата ми и я стигне, Нека стъпче в земята живота ми. И нека повали в пръстта славата ми. (Села).

Стани, Господи, в гнева Си; Подигни се срещу яростта на противниците ми, И събуди се заради мене, Ти, Който се отредил съда.

И нека събраните племена те обикалят; И Ти се върни да седнеш на високо над тях.

Господ съди племената; Съди и мене, Господи, според правдата ми; И според моето незлобие нека ми бъде.

Нека се спре вече беззаконието на нечестивите; А праведният утвърди Ти, Боже праведни, Който изпитваш сърцата и вътрешностите.

10 Моята защита е в Бога, Който избавя ония, които са с право сърце.

11 Бог е праведен съдия, Да! Бог Който се гневи всеки ден на нечестивия.

12 Ако се не обърне нечестивия, Той ще изостри меча Си; Запънал и приготвил е лъка Си.

13 Приготвил е против него и смъртоносни оръжия; Прави стрелите си огнени стрели.

14 Ето, нечестивият е в мъки да роди беззаконие, Зачена нечестие и роди лъжа.

15 Изкопал е ров и направил го дълбок; Но той сам ще падне в ямата, която направи.

16 Нечестието му ще се върна на самата негова глава, И насилието му ще слезе на самото негово теме.

17 Аз ще хваля Господа за Неговата правда, И ще възпявам името на Всевишния Господ.

За първия певец на гетския инструмент. Давидов псалом. Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя; Ти си поставил славата Си над небесата.

Из устата на младенците и сучещите Укрепил си сила поради противниците Си, За да накараш да млъкне врагът и отмъстителят.

Като гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил,

Казвам си: Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?

А Ти си го направил само малко по-долен от ангелите*, И със слава и чест си го увенчал.

Поставил си го господар над делата на ръцете Си; Всичко си подчинил под нозете му,

Всичките овци и говеда, Още и животните на полето,

Въздушните птици, морските риби, И всичко що минава през морските пътища.

Иеова, Господи наш, Колко е превъзходно Твоето име по цялата земя!