Add parallel Print Page Options

27 Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.

Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.

Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.

Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?

Явното изобличение е по-добро От оная любов, която не се проявява.

Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел - изобилни.

Наситената душа се отвръща и от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.

Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.

Както благоуханните места и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.

10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.

11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.

12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.

13 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужда жена.

14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.

15 Непрестанно капене в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;

16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хвърлил дървено масло с десницата си.

17 Желязо остри желязо; Така човек остри лицето си срещу приятеля си.

18 Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.

19 Както водата отразява лице срещу лице, Така сърцето - човек срещу човека.

20 Адът и погибелта не се насищат; Така и човешките очи не се насищат.

21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото. А човекът се изпитва чрез онова, с което се хвали.

22 Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.

23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;

24 Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.

25 Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.

26 Агнетата ти служат за облекло, И козлите за* купуване на нива.

27 Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.

28 Нечестивите бягат без да ги гони някой, А праведните се смели като млад лъв.

От бунтовете на страната началниците й биват мнозина, Но чрез умни и вещи човеци един неин управител продължава дълго време.

Беден човек, който насилва немотните, Е като пороен дъжд, който не оставя храна.

Които отстъпват от закона хвалят нечестивите, Но които пазят закона противят се на тях.

Злите човеци не разбират правосъдие, Но тия, които търсят Господа разбират всичко.

По-добър е сиромахът, който ходи в непорочността си, Нежели оня, който е опак между два пътя, макар и да е богат.

Който пази закона е разумен син, А който дружи с чревоугодниците засрамва баща си.

Който умножава имота си с лихварство и грабителство Събира го за този, който показва милост към сиромасите.

Който отклонява ухото си от слушане закона, На такъв самата му молитва е мерзост.

10 Който заблуждава праведните в лош път, Той сам ще падне в своята яма, А непорочните ще наследят добрини.

11 Богатият човек мисли себе си за мъдър! Но разумният сиромах го изучава.

12 Когато тържествуват първенците има голяма слава, А когато се издигнат нечестивите човек се крие.

13 Който крие престъпленията си няма да успее, А който ги изповяда и оставя ще намери милост.

14 Блажен оня човек, който се бои винаги, А който закоравява сърцето си ще падне в бедствие.

15 Като ревящ лъв и гладна мечка Е нечестив управител над беден народ.

16 О княже, лишен от разум, но велик да насилствуваш, Знай , че който мрази грабителство ще продължи дните си.

17 Човек, който е товарен с кръвта на друг човек, Ще побърза да отиде в ямата; никой да го не спира.

18 Който ходи непорочно, ще се избави, А който ходи опако между два пътя изведнъж ще падне.

19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне* сиромашия.

20 Верният човек ще има много благословения; Но който бърза да се обогати не ще остане ненаказан.

21 Не е добре да бъде човек лицеприятен, Защото за един залък хляб такъв човек ще извърши престъпление.

22 Който има лошо око, бърза да се обогати. А не знае, че немотия ще го постигне.

23 Който изобличава човека, той после ще намери по-голямо благоволение, Отколкото оня, който ласкае с езика си.

24 Който краде от баща си или от майка си и казва: Не е грях, Той е другар на разрушителя.

25 Човек с надменна душа подига крамоли, А който уповава на Господа ще затлъстее.

26 Който уповава на своето си сърце е безумен, А който ходи разумно, той ще се избави.

27 Който дава на сиромасите няма да изпадне в немотия, А който покрива очите си от тях ще има много клетви.

28 Когато се възвишат нечестивите, хората се крият, Но когато те загиват, праведните се умножават.

29 Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си. Внезапно ще се съкруши и то без поправление.

Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.

Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота му .

Чрез правосъдие царят утвърждава земята си . А който придобива подаръци я съсипва.

Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му.

В беззаконието на лош човек има примка. А праведният пее и се радва.

Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.

Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева.

Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.

10 Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат* за живота му.

11 Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява.

12 Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви.

13 Сиромах и притеснител се срещат: Господ просвещава очите на всички тях.

14 Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги.

15 Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си.

16 Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им.

17 Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наследство на душата ти.

18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.

19 Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание.

20 Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.

21 Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син*.

22 Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много.

23 Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.

24 Който е съдружник на крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда.

25 Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.

26 Мнозина търсят благословението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа.

27 Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.