Add parallel Print Page Options

24 Не завиждай на злите хора, Нито пожелавай да си с тях,

Защото сърцето им размишлява насилие, И устните им говорят за пакост

С мъдрост се гради къща, И с разум се утвърждава,

И чрез знание стаите се напълват С всякакви скъпоценни и приятни богатства.

Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,

Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.

Мъдростта е непостижима за безумния, Той не отваря устата си в портата.

Който намисля да прави зло, Ще се нарече пакостен човек;

Помислянето на такова безумие е грях, И присмивателят е мерзост на човеците.

10 Ако покажеш малодушие в усилно време, Силата ти е малка.

11 Избавяй ония, които се влачат на смърт, И гледай да задържиш ония, които политат към клане.

12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли? Оня, Който пази душата ти, на знае ли, И не ще ли въздаде на всеки според делата му?

13 Сине мой, яж мед, защото е добър, И медена пита, защото е сладка на вкуса ти.

14 И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, Ако си я намерил; и има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.

15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, Не разваляй мястото му за почивка.

16 Защото праведният ако седем пъти пада, пак става, Докато нечестивите се препъват в злото.

17 Не се радвай когато падне неприятелят ти, И да се не весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.

18 Да не би да съгледа Господ, и това да Му се види зло, И Той да оттегли гнева Си от него.

19 Не се раздразвай, поради злодейците, Нито завиждай на нечестивите,

20 Защото злите не ще имат бъдеще; Светилникът на нечестивите ще изгасне.

21 Сине мой, бой се от Господа и от царя, И не се сношавай с непостоянните,

22 Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, И кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?

23 И тия са изречения на мъдрите: - Лицеприятие в съд не е добро.

24 Който казва на нечестивия: Праведен си, Него народи ще кълнат, него племена ще мразят;

25 Но който го изобличават, към тях ще се показва благоволение, И върху тях ще дойде добро благословение.

26 Който дава прав отговор, Той целува в устни.

27 Нареди си работата навън, И приготви си я на нивата, И после съгради къщата си.

28 Не бивай свидетел против ближния си без причина, Нито мами с устните си.

29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, Ще въздам на човека според делата му.

30 Минах край нивата на ленивия И край лозето на нехайния човек,

31 И всичко бе обрасло с тръни, Коприва беше покрила повърхността му, И каменната му ограда беше съборена

32 Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си, Видях и взех поука.

33 Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, -

34 И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията - като въоръжен мъж,

25 И тия са Соломонови притчи, които събраха човеците на Юдовия цар Езекия.

Слава за Бога е да скрива всяко нещо, А слава е на царете да издирват работите.

Височината на небето и дълбочината на земята И сърцата на царете са неизследими.

Отмахни нечистото от среброто, И ще излезе съд за златаря.

Отмахни нечестивите от царя, И престолът му ще се утвъди в правда.

Не се надигай пред царя, И не стой на мястото на големците,

Защото по-добре е да ти кажат: Мини тук по-горе, Нежели да те турят по-долу в присъствието на началника, когото са видели очите ти.

Не бързай да излезеш, за да се караш. Да не би най-сетне да не знаеш що да правиш; Когато те засрами противникът* ти.

Разисквай делото си с противника* си сам . Но не откривай чужди тайни,

10 Да не би да те укори оня, който те слуша, И твоето безчестие да остане незаличимо.

11 Дума казана на място е Като златни ябълки в сребърни съдове.

12 Както е обица и украшение от чисто злато за човек , Така е мъдрият изобличител за внимателното ухо.

13 Както е снежната прохлада в жетвено време, Така е верният посланик на тия, които го изпращат, Защото освежава душата на господаря си.

14 Който лъжливо се хвали за подаръци що дава, Прилича на облаци и вятър без дъжд.

15 Чрез въздържаност се склонява управител, И мек език троши кости.

16 Намерил ли си мед? Яж само колкото ти е нужно, Да не би да се преситиш от него и да го повърнеш.

17 Рядко туряй ногата си в къщата на съседа си, Да не би да му досадиш и той да те намрази.

18 Човек, който лъжесвидетелствува против ближния си, Е като чук, нож и остра стрела.

19 Доверие към неверен човек, в усилно време, Е като счупен зъб и изкълчена нога.

20 Както един, който съблича дрехата си в студено време, И както оцет на сода, Така и оня, който пее песни на оскърбено сърце.

21 Ако е гладен ненавистникът ти, дай му хляб да яде, И ако е жаден, напой го с вода,

22 Защото така ще натрупаш жар на главата му И Господ ще те възнагради.

23 Както северният вятър произвежда дъжд, Така и тайно одумващият език - разгневено лице.

24 По-добре е да живее някой в ъгъл на покрива, Нежели в широка къща със свадлива жена.

25 Както е студената вода за жадна душа, Така е добра вест от далечна земя.

26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.

27 Не е добре да яде някой много мед. Така също не е славно да търсят хората своята си слава.

28 Който не владее духа си Е като съборен град без стени.

26 Както сняг лятно време, И както дъжда в жетва, Така и чест не прилича на безумния.

Както врабче в скитането си, както ластовица в летенето си, Така и проклетия не постига без причина.

Бич за коня, юзда за осела И тояга за гърба на безумните.

Не отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да станеш и ти подобен нему.

Отговаряй на безумния според безумието му, Да не би да се има мъдър в своите си очи.

Който праща известие чрез безумния Отсича своите си нозе и докарва* на себе си вреда.

Както безполезни висят краката на куция, Така е притча в устата на безумния.

Както оня, който хвърли възел със скъпоценни камъни в грамада, Така е тоя, който отдава чест на безумния.

Като трън, който боде ръката на пияницата, Така е притча в устата на безумните.

10 Както стрелец, който безогледно наранява всички, Така е оня, който условя безумен, или оня, който условя скитници.

11 Както кучето се връща в бълвоча си, Така безумният повтаря своята глупост.

12 Видял ли си човек който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, нежели за него.

13 Ленивият казва: Лъв има на пътя! Лъв има по улиците!

14 Както вратата се завърта на резетата си, Така и ленивият на постелката си.

15 Ленивият потопява ръката си в паницата, А го мързи да я върне в устата си.

16 Ленивият има себе си за по-мъдър От седмина души, които могат да дадат умен отговор.

17 Минувачът, който се дразни с чужда разпра, Е като оня, който хваща куче за ушите.

18 Както лудият, който хвърля главни, стрели и смърт.

19 Така е човекът, който измамя ближния си, И казва: Не сторих ли това на шега?

20 Дето няма дърва огънят изгасва; И дето няма шепотник раздорът престава.

21 Както са въглищата за жарта и дърва за огъня, Така е и крамолникът, за да разпаля препирня.

22 Думите на шепотника са като сладки залъци И влизат вътре в корема.

23 Усърдните устни с нечестиво сърце Са като сребърна глеч намазана на пръстен съд.

24 Ненавистникът лицемерствува с устните си, Но крои коварство в сърцето си;

25 Когато говори сладко не го вярвай, Защото има седем мерзости в сърцето му;

26 Макар омразата му да се покрива с измама, Нечестието му ще се издаде всред събранието.

27 Който копае ров ще падне в него, И който търкаля камък, върху него ще се обърне.

28 Лъжливият език мрази наранените от него, И ласкателните уста докарват съсипня.