Add parallel Print Page Options

10 Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.

Съкровища придобити с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.

Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Не отхвърля злобното желание на нечестивите.

Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.

Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.

Благословения почиват на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.

Паметта на праведния е благословена, А името на нечестивите ще изгние.

Мъдрият по сърце приема заповеди; А безумен бъбрица пада.

Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.

10 Който намигва с око докарва скръб, А безумен бъбрица пада.

11 Устата на праведния са извор на живот, А устата на нечестивите покриват насилие.

12 Омразата повдига раздори, А любовта покрива всички погрешки.

13 В устните на разумния се намира мъдрост, А тоягата е за гърба на безумния.

14 Мъдрите запазват знанието, А устата на безумния близка погибел.

15 Имотът на богатия е неговият укрепен град, А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

16 Заплатата на праведния е живот. А благоуспяването на нечестивия е за грях.

17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот. А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.

18 Който скришно мрази има лъжливи устни; И който възгласява клевета е безумен.

19 В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен.

20 Езикът на праведния е избрано сребро; Сърцето на нечестивите малко струва.

21 Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане на разум.

22 Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.

23 Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.

24 Това, от, което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.

25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.

26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите, Така е ленивият за ония, които го пращат.

27 Страхът от Господа придава дни, А годините на нечестивите се съкратяват.

28 Надеждата на праведните е радост, А очакването на нечестивите е напразно*.

29 Пътят Господен е крепост за непорочния И съсипване за ония, които вършат беззаконие.

30 Праведният никога няма да се поклати, А нечестивите няма да населят земята,

31 Из устата на праведния блика мъдрост, А лъжливият език ще се отреже.

32 Устните на праведния знаят приятното за слушане ; А устата на нечестивите говорят извратеното.

11 Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.

Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.

Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.

В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.

Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.

Като умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.

Праведният се отървава от беда, А вместо него изпада в нея нечестивият.

Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.

10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.

11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.

12 Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.

13 Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.

14 Дето няма мъдро ръководене народът пропада, А в многото съветници има безопасност.

15 Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.

16 Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.

17 Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.

18 Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда има сигурна награда.

19 Който е утвърден в правдата, ще стане живот, А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.

20 Развратените в сърце са мерзост Господу, А непорочните в пътя си са угодни Нему,

21 Даже ръка с ръка да се съедини пак * нечестивият няма да остане ненаказан., А потомството на праведните ще се избави.

22 Както е златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.

23 Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.

24 Един разпръсва щедро , но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,

25 Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.

26 Който задържа жито ще бъде прокълнат от народа, А който продава, благословение ще почива на главата му.

27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.

28 Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.

29 Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.

30 Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.

31 Ето, и на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!

12 Който обича поправление, обича знание, Но който мрази изобличения е невеж.

Добрият човек намира благоволение пред Господа; А зломилсеника Той осъди.

Човек няма да се утвърди чрез беззаконие, А коренът на праведните не ще се поклати.

Добродетелната жена е венец на мъжа си; А оная, който докарва срам, е като гнилота в костите му.

Мислите на праведните са справедливи, А намеренията на нечестивите са коварство.

Думите на нечестивите са засада за кръвопролитие; А устата на праведните ще ги избавят.

Нечестивите се съсипват и няма ги, А домът на праведните ще стои.

Човек бива похвален според разума си, А опакият в сърце ще бъде поругаван.

По-щастлив е скромният, който слугува на себе си, От този, който се надига и няма хляб.

10 Праведният се грижи за живота на добитъка си, А благостите на нечестивите са немилостиви.

11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.

12 Нечестивият търси такава корист, каквато вземат злите, А коренът на праведния дава плод .

13 В престъплението на устните се намира опасна примка, А праведният ще се отърве от затруднение.

14 От плода на устните си човек се насища с добрини; И според делата на ръцете на човека му се въздава.

15 Пътят на безумния е прав в неговите очи, А който е мъдър, той слуша съвети.

16 Безумният показва явно отегчението си, А благоразумният скрива оскърблението.

17 Който диша истина възвестява правдата, А лъжесвидетелят - измамата.

18 Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като нож, А езикът на мъдрите докарва здраве,

19 Устните, които говорят истината, ще се утвърдят за винаги, А лъжливият език ще трае за минута.

20 Измама има в сърцето на ония, които планират зло; А радост имат тия, които съветват за мир.

21 Никаква пакост няма да се случи на праведния, А нечестивите ще се изпълнят с злощастие.

22 Лъжливите устни са мерзост Господу, А ония, които постъпват вярно, са приятни Нему.

23 Благоразумният човек покрива знанието си . А сърцето на безумните наказва глупостта си .

24 Ръката на трудолюбивите ще властвува, А ленивите ще бъдат подчинени.

25 Теготата смирява човешкото сърце, А благата дума го развеселява.

26 Праведният води ближния си, А пътят на нечестивите въвежда самите тях в заблуждение.

27 Ленивият не пече лова си; Но скъпоценностите на човеците са на трудолюбивия.

28 В пътя на правдата има живот, И в пътеката й няма смърт.