A A A A A
Bible Book List

Авдий Bulgarian Bible (BULG)

Авдиевото видение: - Така казва Господ Иеова за Едом: Чухме известие от Господа И вестител се изпрати при народите да каже - Станете, и да се вдигнем против него на бой.

Ето, направих те малък между народите; Ти си много презрян.

Измамила те е гордостта на твоето сърце, Тебе, който живееш в цепнатините на канарите, Тебе, чието жилище е на високо, Който казваш в сърцето си - Кой ще ме свали на земята?

Ако и да се издигнеш като орел И поставиш гнездото си между звездите, И от там ще те сваля, казва Господ.

Ако дойдеха крадци при тебе, Или разбойници през нощ, (Как биде изтребен ти!) Нямаше ли да заграбят само колкото им е доволно? Ако гроздоберци дойдеха при тебе, Нямаше ли да оставят пабирък?

Но как е претърсен Исав! Как се откриха скривалищата му!

Всичките твои съюзни мъже Те изпратиха по пътя ти до границата; Човеците, които бяха в мир с тебе, те измамиха И преодоляха над тебе; Хлябът ти туриха за примка под тебе; А няма разум, за да се схване това.

В оня ден, казва Господ, Няма ли да погубя мъдрите от Едом, И благоразумието от Исавовия хълм?

И твоите военни мъже, Темане, ще се уплашат, За да се изтреби с клане всеки човек от Исавовите хълми.

10 Поради насилието, което ти извърши на брата си Якова, Срам ще те покрие, И ще бъдеш изтребен за всегда.

11 В деня, когато ти стоеше настрана, В деня, когато иностранци заведоха в плен войската му, И чужденци като влязоха в портите му, Хвърлиха жребие за Ерусалим, Тогава и ти беше като един от тях.

12 Обаче, недей гледа страстно В деня на брата си, В деня на бедствието му; Нито да се радваш на Юдейците В деня на загинването им, И да не говориш надменно в деня на угнетението им.

13 Недей влиза в портата на людете ми В деня на бедствието им; Да! не гледай страстно злощастието им В деня на бедствието им, Нито да туриш ръка на имота им В деня на бедствието им;

14 Недей застава на кръстопътя, За да изтребваш бежанците му, Нито да предадеш останалите от него В деня на угнетението им.

15 Защото денят Господен е близо против всичките народи; Както си направил, така ще се направи и на тебе; Постъпките ти ще се върнат на главата ти.

16 Защото както вие,находящи се на светия ми хълм, пиехте от гнева ми, Така непрестанно ще пият всичките народи; Да! ще пият и ще поглъщат, И ще бъдат като че не са били.

17 А на Сионския хълм ще се намерят оцелелите, И той ще бъде свет; И Якововият дом ще владее изново своето наследство.

18 Якововият дом ще бъде огън, И Йосифовият дом като пламък; А Исавовият дом като слама; И те ще я запалят и ще я изгорят, Тъй щото никой няма да остане от Исавовия дом; Защото Господ изговори това.

19 Жителите на юг ще владеят Исавовия хълм, И ония на поляните Филистимците, Ще владеят и Ефремовите ниви и Самарийските ниви; А Вениамин ще владее Галаад;

20 И тая пленена войска на Израиляните Ще владее земята на Ханаанците до Сарепта; И пленените Ерусалимци, които са в Сефарад, Ще владеят южните градове;

21 И избавители ще възлязат в хълма Сион, За да съдят Исавовия хълм; И царството ще бъде на Господа.

Псалми 82-83 Bulgarian Bible (BULG)

82 (По слав. 81). Асафов псалом. Бог стои в Божия събор, Седи всред боговете.

До кога ще съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? (Села.)

Съдете справедливо сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на оскърбения и бедния.

Избавяйте сиромаха и немотния, Отървавайте ги от ръката на нечестивите.

Те не знаят нито разбират, Ходят насам натам в тъмнина; Всичките основи на земята се разклащат.

Аз рекох: Богове сте вие; Всички сте синове на Всевишния.

А при все това вие ще умрете като човеци, И ще паднете като един от князете.

Стани, Боже, съди земята; Защото Ти имаш наследство всред всичките народи.

83 (По слав. 82). Асафова псаломска песен. Боже, недей мълча; Не премълчавай, нито бивай безмълвен, Боже;

Защото, ето, враговете Ти правят размирие, И ненавистниците Ти са издигнали глава.

Коварен съвет правят против Твоите люде, И се наговарят против скритите Твои.

Рекох: Елате да ги изтребим, за да не са народ, И да се не споменава вече името на Израиля.

Защото единодушно се съгласиха заедно, Направиха съюз против Тебе, -

Шатрите на Едом и исмаилите; Моав и агаряните.

Гевал, Амон и Амалик, Филистимците с тирските жители;

Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци. (Села.)

Стори им като на мадиамците, Като на Сисара, като на Якова при потока Кисон,

10 Които загинаха в Ендор, Ставайки тор на земята.

11 Направи благородните им като Орива и Зива, Дори всичките им първенци като Зевея и Салмана,

12 Които рекоха: Да усвоим за себе си Божиите заселища.

13 Боже мой, направи ги като въртящия се прах, Като плява пред вятъра.

14 Както огънят изгаря лесовете, И както пламъкът запалва горите.

15 Така ги прогони с урагана Си, И смути ги с бурята Си.

16 Покрий лицата им с позор, За да потърсят Твоето име, Господи.

17 Нека се посрамят и ужасят за винаги, Да! нека се смутят и погинат,

18 За да познаят, че Ти, Чието име е Иеова, Един си Всевишен над цялата земя.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes