Add parallel Print Page Options

24 Господ говори още на Моисея, казвайки:

Заповядай на израилтяните да ти донесат първоток чисто дървено масло за осветление, за да свети постоянно светило.

Аарон да го приготвя отвън завесата, която е пред плочите на свидетелството в шатъра за срещане, за да свети от вечер до заран пред Господа винаги; това да бъде вечен закон във всичките ви поколения.

На чистозлатния светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.

И да вземеш чисто брашно, от което да опечеш дванадесет пити; всяка пита да бъде две десети от ефа .

И да ги сложиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистозлатната трапеза пред Господа.

И на всеки ред да туриш чист ливан; и това ще бъде върху хляба за спомен в принос чрез огън Господу.

Всеки съботен ден свещеникът да слага това винаги пред Господа; това е от страна на израилтяните вечен завет.

И те ще бъдат за Аарона и за синовете му, които да ги ядат на свето място; защото са пресвети нему от жертвите принасяни чрез огън Господу; това е вечен закон.

10 И синът на една израилтянка, на когото бащата беше египтянин, излезе между израилтяните; и синът на израилтянката и един израилтянин се караха в стана.

11 И синът на израилтянката похули Господното Име и прокле. И доведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе).

12 И туриха го под стража, догде им се обяви от Господа, какво да му сторят .

13 И Господ говори на Моисея, казвайки:

14 Изведи вън от стана онзи, който прокле; и всички, които са го чули, нека турят ръцете си на главата му, и цялото общество нека го убие с камъни.

15 И говори на израилтяните, като речеш: Който прокълне своя Бог ще носи греха си.

16 Който похули Господното име непременно да се умъртви; цялото общество да го убие с камъни; бил той чужденец или туземец, когато похули Господното име, да се умъртви.

17 Който убие някой човек, непременно да се умъртви.

18 А който убие животно, да го плати, Живот за живот.

19 И ако някой причини повреда на ближния си, нека се направи нему така, както е направил той:

20 строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; според повредата, която причини той на човека, така да се направи и нему.

21 Който убие животно, да го плати; а който убие човек, да се умъртви.

22 Един закон да имате, както за чужденеца така и за туземеца; защото Аз съм Господ вашият Бог.

23 И тъй, Моисей каза на израилтяните; и те изведоха вън от стана онзи, който бе проклел, и го убиха с камъни; израилтяните сториха, според както Господ заповяда на Моисея.

25 Господ говори още на Моисея на Синайската планина, казвайки:

Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато влезете в земята, която Аз ви давам, тогава земята да пази една събота за Господа.

Шест години да сееш нивите си и шест години да режеш лозето си и да събираш плода му;

а седмата година да бъде събота за тържествена почивка на земята, събота на Господа; в нея да не сееш нивата си и да не режеш лозето си.

Да не жънеш и саморасла жетва, нито да обираш гроздето от нерязано лозе: година за тържествена почивка да бъде на земята.

Произведеното през тая събота на земята ще ви бъде за храна: на тебе, на слугата ти, на слугинята ти, на наемника ти и на чужденеца, който се е заселел при тебе;

на добитъка ти, и на животните, които са в земята ти, всичкото нейно произведение ще бъде за храна.

Да си изброиш седем седмици от години, седем пъти по седем години, та, като ти мине времето на седем седмици от години,

тогава, на десетия ден от седмия месец, да накараш да се затръби с възклицание; в деня на умилостивението да накарате да се затръби из цялата ви земя.

10 И да осветите петдесетата година и да прогласите освобождение из цялата земя на всичките й жители; това ще ви бъде юбилей, когато ще се върнете, всеки на на притежанието си, и ще се върнете, всеки при семейството си.

11 Петдесетата година да ви бъде юбилейна година ; през нея да не сеете, нито да жънете самораслото, нито да берете нерязаното лозе.

12 Защото това е юбилей; той нека ви бъде свет; от полето да се храните с произведеното от него.

13 В тая юбилейна година да се върнете, всеки на притежанието си.

14 И ако продадеш нещо на ближния си, или купиш нещо от ближния си, да се не онеправдавате едни други;

15 но според числото на годините след юбилея да купуваш от ближния си, и според числото на годините на плодосъбирането да ти продава.

16 Според колкото са по-много годините, ще повишиш цената му, и според колкото са по-малко годините, ще понижиш цената му; защото той ти продава според числото на плодосъбиранията.

17 Да се не онеправдавате един други; но да се боиш от своя Бог; защото Аз съм Иеова вашият Бог.

18 И тъй, да държите повеленията Ми, да пазите съдбите Ми и да ги вършите, та да живеете безопасно на земята.

19 Земята ще дава плодовете си; и вие ще ядете до насита и ще живеете безопасно на нея.

20 И ако речете: Какво ще ядем в седмата година, като не посеем, нито съберем плодовете си?

21 Тогава ще заповядам така да се благослови за вас шестата година, щото ще роди плод за три години.

22 А в осмата година ще сеете и ще ядете от старите плодове до деветата година; догдето се съберат нейните плодове ще ядете старите запаси.

23 Земята да се не продава за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци и пришелци при Мене.

24 За това в цялата земя, която притежавате, позволявайте откупуване на земята.

25 Ако осиромашее брат ти и продаде нещо от притежанието си, нека дойде на-близкият му сродник и да купи онова, което брат му е продал.

26 Но ако човекът няма сродник да го откупи, и, като се улесни, сам намери с какво да го откупи,

27 тогава нека сметне годините от продажбата му, и нека повърне излишъка на онзи, комуто го е продал, и нека се върне на притежанието си.

28 Но ако не може да намери колкото трябва да плати, тогава продаденото да остане в ръката на купувача му до юбилейната година; и в юбилейната година; и в юбилея да се освободи, и той да се върне на притежанието си.

29 Ако някой продаде къщата за живеене в ограден град, тогава може да я откупи в разстояние на една година от продажбата й; за една цяла година от продажбата й; за една цяла година той ще има право да я откупи.

30 Но ако се не откупи до изтичането на една цяла година тогава оная къща, който е в ограден град, да се потвърди за всегда на купувача й във всичките му поколения в юбилей да се не освобождава.

31 Но същите в неоградените села да се считат, както полетата на земята; те може да се откупуват и да се освобождават в юбилей.

32 Обаче в левитските градове, лавитите могат когато да е да откупуват къщите в градовете, които притежават.

33 И ако някой купи къща от левитите, тогава продадената къща вътре в града, който притежава да се освободи в юбилей; защото къщите в градовете на левитите са тяхно притежание между израилтяните.

34 А полето на пасбището на градовете им да се не продава, защото им е вечно притежание.

35 Ако осиромашее брат ти, и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш, като на чужденец или пришелец, за да живее при тебе.

36 Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от своя Бог та да живеете брат ти при тебе.

37 Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба.

38 Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя, за да ви дам Ханаанската земя, и да бъда ваш Бог.

39 Ако осиромашее брат ти при тебе и ти се продаде, да го не натовариш с робска работа.

40 Нека бъде той като наемник или пришелец при тебе; нека ти работи до юбилейната година;

41 тогава да си излезе от тебе, той и чадата му с него, и да се върне при семейството си, и нека ти работи до юбилейната година;

42 Защото те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя; да се не продават като роби;

43 да не господаруваш над него жестоко, но да се боиш от своя Бог.

44 А колкото за робите и робините, които ще имаш, - от народите, които са около вас, от тях да купуваш роби и робини.

45 Още и от чадата на чужденците, които са пришелци между вас, от тях да купувате, и от техните семейства, които са между вас, които те са родили в земята ви; те да ви бъдат притежание.

46 И да ги оставите в наследство на чадата си; те да ги наследяват подир вас, като притежание; винаги от тях да бъдат вашите роби; но над братята си, израилтяните, да не господарувате един над друг жестоко.

47 Ако чужденец или пришелецът, който живее при тебе, се замогне, а брат ти осиромашее при него, та се продаде на чужденеца или на пришелеца при тебе, или на кого да е от семейството на чужденеца,

48 то, след като се продаде, той може да се откупи; един от братята му може да го откупи;

49 или стрикът му или стриковият му син може да го откупи, или някой близък сродник от семейството му може да го откупи, или ако той се е улеснил, може сам да откупи сабе си.

50 Тогава нека сметне с купувача си от годината, когато му се е продал до юбилейната година, така, че цената, за която се е продал, да бъде съразмерно с с числото на годините; да му се сметне свързано с времето на наемник.

51 Ако остават още много години, съразмерно с тях да възвърне за откупването си от парите, с които е бил купен.

52 Но ако остават малко години до юбилейната година, нека пресметне и съразмерно с годините да възвърне за откупуването си.

53 Като годишен наемник да бъде при него; той да не господарува над него жестоко пред тебе.

54 Но ако така се не откупи, тогава да си излезе в юбилейната година, той и чадата му с него,

55 защото израилтяните са Мои слуги; те са Мои слуги, които изведох из Египетската земя. Аз съм Господ вашият Бог.