Add parallel Print Page Options

40 Господ говори на Иова и каза:

Тоя, която е изобличил Всемогъщият, ще ли се бори с Него? Тоя, който се препира с Бога, нека отговори на всичко това.

Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

Ето, аз съм нищожен; какво да Ти отговоря? Турям ръката си на устата си.

Веднъж съм говорил, и не ще да отговарям вече, Дори дваж, но няма да повторя.

Тогава Господ отговори на Иова из бурята, като каза:

Опаши сега кръста си като мъж; Аз ще те попитам, и ти Ми изявявай.

Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?

Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?

10 Украси се сега с превъсходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.

11 Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;

12 Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;

13 Скрий го купно в пръстта; Вържи лицата им в скрито място.

14 Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, Че твоята десница може да те спаси.

15 Ето сега речния кон* който съм направил както и тебе; Яде трева като вол.

16 Ето сега, силата му е в чреслата му, И якостта му е в мускулите на корема му.

17 Клати опашката си като кедър; Жилите на бедрата му са сплотени.

18 Костите му са като медни цеви; Ребрата му са като железни лостове.

19 Той е изящното дело Божие; Оня, Който го е направил, го е снабдил с меча Си.

20 Наистина планините промишляват за него храна. Гдето играят всичките полски зверове.

21 Ляга под сенчестите дървета, В съкровището на тръстиката, и в блатата;

22 Сенчестите дървета го покриват със сянката си; Върбите на потоците го обкръжават.

23 Ето, ако би придошла река, той не трепери; Не се смущава, ако би се и Иордан устремил по устата му.

24 Може ли някой да го хване когато е на щрек. Или да прободе носа му с примка?

41 Можеш ли да извлечеш крокодила+ с въдица, Или да притиснеш езика му с въже?

Можеш ли тури оглавник на носа му, Или да пробиеш челюстта му с кука?

Ще отправи ли той към тебе много моления? Ще ти говори ли със сладки думи?

Ще направи ли договор с тебе, Та да го вземеш за вечен слуга?

Можеш ли игра с него както с птица? Или ще то вържеш ли за забава на момичетата си?

Дружините риболовци ще търгуват ли с него? Ще го разделят ли между търговците?

Можеш ли прониза* кожата му със сулици, Или главата му с рибарски копия?

Тури ръката си на него; Спомни си боя, и не прави вече това.

Ето, надеждата да го хване някой е празна; Даже от изгледа му не отпада ли човек?

10 Няма човек толкова дързък щото да смее да го раздразни. Тогава кой може да застане пред Мене?

11 Кой Ми е дал по-напред, та да му отплатя? Все що има под цялото небе е Мое.

12 Няма да мълча за телесните му части, нито за силата Му. Нито за хубавото му устройство.

13 Кой може да смъкне външната му дреха? Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти+?

14 Кой може да отвори вратите на лицето му? Зъбите му изоколо са ужасни.

15 Той се гордее с наредените си люспи, Съединени заедно като че ли плътно запечатани;

16 Едната се допира до другата Така щото ни въздух не може да влезе между тях;

17 Прилепени са една за друга, Държат се помежду си тъй щото не могат да се отделят.

18 Когато киха блещи светлина, И очите му са като клепачите на зората.

19 Из устата му излизат запалени факли, И огнени искри изкачат.

20 Из ноздрите му излиза дим, Като на възвряло гърне над пламнали тръстики.

21 Дишането му запаля въглища. И пламъкът излиза из устата му.

22 На врата му обитава сила. И всички заплашени скачат* пред него.

23 Пластовете на месата му са слепени, Твърди са на него, не могат се поклати.

24 Сърцето му е твърдо като камък, Даже твърдо като долния воденичен камък.

25 Когато става, силните се ужасяват, От страх се смайват.

26 Мечът на тогова, който би го улучил, не може да удържи, - Ни копие, ни сулица, ни остра стрела.

27 Той счита желязото като плява, Медта като гнило дърво.

28 Стрелите не могат го накара да бяга; Камъните на прашката са за него като слама;

29 Сопи се считат като слама; Той се присмива на махането на копието.

30 Като остри камъни има по долните му части; Простира като белези от диканя върху тинята;

31 Прави бездната да ври като котел; Прави морето като варилница за миро.

32 Оставя подир себе си светла диря, Тъй щото някой би помислил, че бездната е побеляла от старост.

33 На земята няма подобен нему, Създаден да няма страх.

34 Той изглежда всяко високо нещо; Цар е над всичките горделиви зверове*.

42 Тогава Иов отговори Господу, казвайки:

Зная, че всичко можеш, И че никое Твое намерение не може да бъде възпрепятствувано.

Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно. Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, За неща пречудни за мене, които не съм познавал.

Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря; Ще Те попитам, и Ти ми изявявай.

Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но сега окото ми Те вижда;

Затова отричам се от думите си, И се кая в пръст и пепел.

А когато Господ изговори тия думи на Иова, Господ рече на теманеца Елифаз: Гневът ми пламна против тебе и против двамата ти приятели, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Иов.

Затова вземете си сега седем телци и седем овни, та идете при слугата Ми Иова, и пренесете всеизгаряне за себе си; а слугата Ми Иов ще се помоли за вас, (защото него ще приема), за да не постъпи с вас според безумието ви, защото не сте говорили за Мене това, което е право, както слугата Ми Иов.

И тъй теманецът Елифаз, и савхиецът Валдад, и нааматецът Софар отидоха, та сториха както им заповяда Господ; и Господ прие Иова.

10 И Господ преобърна плена на Иова, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Иова двойно колкото имаше по-напред.

11 Тогава дойдоха при него всичките му братя, всичките му сестри и всичко, които бяха го познавали по-напред, та ядоха хляб с него в къщата му; и, като плакаха за него, утешиха го относно цялото зло, което Господ му беше нанесъл; и всеки му даде по един сребърник, и всеки по една златна обица.

12 Така Господ благослови последните дни на Иова повече от първите му; тъй щото придоби четиринадесет хиляди овце, шест хиляди камили, хиляда чифта волове и хиляда ослици.

13 Още му се родиха седем сина и три дъщери;

14 и първата си дъщеря нарече Емима, втората Касия, а третата Керенапух.

15 И по цялата страна не се намираха жени тъй красиви както Иововите дъщери; и баща им даде на тях наследство както на* братята им.

16 Подир това Иов живя сто и четиринадесет години, и видя синовете си и внуците си до четири поколения.

17 И тъй, Иов умря, стар и сит от дни.