Add parallel Print Page Options

38 Тогава Господ отговори на Иова из бурята и каза:

Кой е тогава този, който помрачава Моя съвет С неразумни думи?

Опаши сега кръста си като мъж, И ще те попитам; и ти ми изяснявай,

Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен:

Кой определи мерките й? (ако знаеш) Или кой тегли връв за мерене по нея?

На какво се вдълбочиха основите й? Или кой положи краеъгълния й камък,

Когато звездите на зората пееха заедно, И всички Божии синове възклицаваха от радост?

Или кой затвори морето с врати, Когато се устреми та излезе из матка,

Когато го облякох с облак И го пових с мъгла,

10 И поставих му граница от Мене, Турих лостове и врати,

11 И рекох: До тук ще дохождаш, но не по-нататък, И тук ще се спират гордите ти вълни?

12 Откак започнаха дните ти заповядал ли си ти на утрото И показал на зората мястото й,

13 За да обхване краищата на земята, Така щото да се изтърсят от нея злодейците

14 Та да се преобразува тя, както глина под печат, И всичко да изпъква като че ли в облекло,

15 А от нечестивите да се отнеме виделината им, И издигнатата им мишца да се строши?

16 Проникнал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната?

17 Откриха ли се на тебе вратите на смъртта? Или видял ли си сенчестите врати на смъртта?

18 Схванал ли си широчината на земята? Кажи, ако си разбрал всичко това.

19 Где е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината где е мястото й,

20 За да й заведеш до границата й, И да познаеш пътеките към дома й?

21 Без съмнение, ти знаеш, защото тогаз си се родил, И голямо е числото на твоите дни!

22 Влизал ли си в съкровищниците за снега, Или виждал ли си съкровищниците за градушката,

23 Които пазя за време на скръб, За ден на бой и на война?

24 Що е пътят за мястото, гдето се разсява светлината, Или се разпръсва по земята източният вятър?

25 Кой е разцепил водопровод за проливните дъждове, Или път за светкавицата на гръма,

26 За да се докара дъжд върху ненаселена земя, Върху пустинята, гдето няма човек,

27 За да насити пустата и запустяла земя. И да направи нежната трева да изникне?

28 Дъждът има ли баща? Или кой е родил капките на росата?

29 От чия матка излиза ледът? И кой е родил небесната слана? -

30 Когато водите се втвърдяват като камък, И повърхността на бездната се смръзва.

31 Ти ли връзваш връзките на Плеадите, Или развързваш въжетата на Ориона?

32 Извеждаш ли Мазарот* на времето му? Или управляваш ли Мечката с малките й?

33 Познаваш ли законите на небето? Установяваш ли неговото владичество върху земята?

34 Издигаш ли гласа си до облаците, За да те покрият изобилни води?

35 Изпращаш ли светкавици, та да излизат И да ти казват: Ето ни?

36 Кой е турил мъдрост в облаците? Или кой е дал разум на гъстите облаци?

37 Кой с мъдрост брои облаците? Или кой излива небесните мехове

38 Та да се сгъстява пръстта в куп, И буците да се слепят?

39 Улавят ли лов за лъвицата? Или насищат ли охотата на лъвовите малки,

40 Когато седят в рововете си, И остават в скривалищата за да причакват?

41 Кой приготвя за враната храната й, Когато пилетата й от нямане храна Се скитат и викат към Бога?

39 Знаеш ли времето, когато раждат дивите кози по канарите? Забелязваш ли кога раждат кошутите?

Преброяваш ли колко месеци изпълняват те? Или знаеш ли срока за раждането им? -

Когато се навеждат, раждат малките си, Освобождават се от болките си.

Малките им заякват, растат в полето; Излизат и не се връщат вече при тях.

Кой е пуснал на свобода дивия осел? Или кой е развързал връзките на тоя плах бежанец,

За кой съм направил пустинята за къща И солената земя за негово жилище?

Той се присмива на градския шум, Нито внимава на викането на този, който го кара.

Планините, които обикаля, са пасбището му; И търси всякаква зеленина.

Ще благоволи ли дивият вол да ти работи, Или ще нощува ли в твоите ясли?

10 Можеш ли да впрегнеш дивия вол за оране? Или ще браносва ли той полетата зад тебе?

11 Ще се облегнеш ли на него, защото силата му е голяма? Или ще повериш ли на него работата си?

12 Ще се довериш ли на него да ти прибере житото ти И да го събере в гумното ти?

13 Крилата на камилоптицата пляскат весело; Но крилата и перата й благи ли са?

14 Защото тя оставя яйцата си на земята И ги топли в пръстта,

15 А забравя, че е възможно нога да ги смаже Или полски звяр да ги стъпче.

16 Носи се жестоко с малките си, като че не са нейни; Трудът й е напразно, защото не я е грижа за опасности:

17 Понеже Бог я е лишил от мъдрост, И не я е обдарил с разум.

18 Когато стане да бяга Присмива се на коня и на ездача му.

19 Ти ли си дал сила на коня? Облякъл си врата му с трептяща грива?

20 Ти ли го правиш да скача като скакалец? Гордото му пръхтене е ужасно.

21 Копае с крак в долината, и се радва на силата си; Излиза срещу оръжията.

22 Присмива се на страха и не се бои. Нито се обръща назад от меча,

23 Тула по страната му трещи, И лъскавото копие, и сулицата.

24 С буйство и ярост той гълта земята; И при гласа на тръбата не вярва от радост.

25 Щом свири тръбата, той казва: Хо, хо! И от далеч подушва боя, Гърменето на военачалниците и викането.

26 Чрез твоята ли мъдрост лети на горе ястребът, И простира крилата си към юг?

27 При твоята ли заповед се възвишава орелът, И при гнездото си по височините?

28 Живее по канарите, и там се помещава, По върховете на скалите, и по непроходимите места.

29 От там си съзира плячка, Очите му я съглеждат от далеч.

30 И пилетата му смучат кръв; И дето има трупове, там е той.