A A A A A
Bible Book List

Йов 25-27 Bulgarian Bible (BULG)

25 Тогава шуахецът Валдат в отговор рече: -

Господството и страховдъхновението принадлежат Нему; Прави мир във висините Си.

Имат ли брой войнствата Му? И върху кого не изгрява Неговата светлина?

И тъй, как може човек да е праведен пред Бога? Или как може да е чист роденият от жена?

Ето, и самата луна не е светла, И звездите не са чисти, пред Него,

Колко по-малко гадината човек, И червеят човешки син!

26 А Иов в отговор рече: -

Каква помощ си дал ти на немощния! Как си спасил безсилната мишца!

Как си съветвал оня, който няма милост! И какъв здрав разум си изсипал!

Към кого си отправил думи? И чий дух те е вдъхновявал*?

Пред него мъртвите треперят Под водите и обитателите им.

Преизподнята е гола пред Него, И Авадон+ няма покрив.

Простира севера върху празния простор; Окача земята на нищо.

Връзва водите в облаците Си; Но облак не се продира изпод тях.

Покрива лицето на престола Си, Като простира облака Си върху него.

10 Обиколил е водите с граница Дори до краищата на светлината и на тъмнината.

11 Небесните стълбове треперят И ужасяват се от смъмрянето Му.

12 Развълнува морето със силата Си; И с разума Си поразява Рахав 13 Чрез духа Си украсява небесата; Ръката Му пробожда бягащия змей**

14 Ето, тия са само краищата на пътищата Му; И колко малко шепнене ни дават да чуем за Него! А гърма на силата Му, кой може да разбере?

27 И Иов продължи беседата си като казваше:

В живота на Бога, Който е отнел правото ми, И на Всемогъщия, Който е огорчил душата ми,

Заклевам се, че през всичкото време, докато е дишането ми в мене, И Духът Божий в ноздрите ми,

Устните ми няма да изговорят неправда, Нито езикът ми ще продума измама.

да не даде Бог да ви оправдая! Докато изсъхна няма да отхвърля непорочността си от мене.

Правдата си ще държа, и не ще я оставя; Догдето съм жив сърцето ми няма да ме изобличи.

Неприятелят ми нека бъде като нечестивия, И който въстава против мене като беззаконния.

Защото каква е надеждата на нечестивия, Че ще спечели, когато изтръгне Бог душата му?

Ще послуша ли Бог вика му, Когато го сполети беда?

10 Ще се наслаждава ли във Всемогъщия? Ще призовава ли Бога във всяко време?

11 Ще ви науча това, което е в Божията ръка; Каквото има у Всемогъщия не ще да скрия.

12 Ето, вие всички сте видели това; Защо, прочее, ставате съвсем безполезни?

13 Делът на нечестивия от Бога, И наследството, което притеснителите Ще получат от Всемогъщия е това:

14 Ако се умножават чадата му, умножават се за меч; И внуците му не ще се наситят с хляб.

15 Останалите от него, смърт ще ги погребе, И вдовиците му няма да плачат.

16 Ако и да натрупа сребро много като пръст, И приготви дрехи изобилно като кал,

17 Може да приготви, но праведните не ще ги облекат, И невинните ще си разделят среброто.

18 Построява къщата си както молеца. И както пъдарят, който прави колиба.

19 Богат лъга, но няма да повтори. Веднъж отваря очите си и го няма;

20 Трепет го хваща като потоп; Буря го граби нощем;

21 Източният вятър го дига, и той отива; Той го изтръгва с мястото му.

22 Защото Бог ще хвърли върху него беди, и не ще го пожали; Той ще се старае да избяга от ръката Му.

23 Ще изпляскат с ръце против него, И ще му подсвиркват така, че ще бяга от мястото си.

Деяния 12 Bulgarian Bible (BULG)

12 Около това време цар Ирод простря ръцете си да притесни някои от църквата.

О А Ирод беше много разгневен на Тирците и Сидонците; и те дойдоха единодушно при него, и, като спечелиха подръжката на царевия постелник Власта, просеха помирение; защото тяхната област се хранеше от царевата.

и, като видя, че беше угодно на юдеите, той при това улови и Петра, това беше през дните на безквасните хлябове,

И като го хвана, хвърли го в тъмница, и предаде го на четири четворки войници да го вардят, с намерение да го изведе пред людете подир пасхата.

И така, те вардеха Петра в тъмницата; а църквата принасяше пред Бога усърдна молитва за него.

И през същата нощ когато Ирод щеше да го изведе, Петър спеше между двама войника, окован с две вериги; и стражари пред вратата вардеха тъмницата.

И, ето, един ангел от Господа застана до него, и светлина осия килията; и като побутна Петра по ребрата, разбуди го и рече му: Ставай бърже. И веригите паднаха от ръцете му.

И ангелът му рече: Опаши се и обуй сандалите си. И той стори така. Тогава му каза: Облечи дрехата си и дойди подир мене.

И Петър излезе и вървеше изподире, без да знае, че извършеното от ангела е действителност, но си мислеше, че вижда видение.

10 А като преминаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която води в града, и тя им се отвори сама; и като излязоха през нея, изминаха една улица, и ангелът веднага се оттегли от него.

11 И Петър, когато дойде на себе си, рече: Сега наистина знаят, че Господ изпрати ангела си и ме избави от ръката на Ирода, и от всичко, което юдейските люде очакваха.

12 И като поразмисли, дойде при къщата на Мария, майката на Йоана, чието презиме бе Марко, дето бяха събрани мнозина да се молят.

13 И когато похлопа на вратичката в портата, една слугиня на име Рода излезе да послуша кой е.

14 И щом позна Петровия глас, от радост не отвори портата, а се завтече и извести, че Петър стои пред портата.

15 А те й рекоха: Ти си луда, но тя настояваше, че това що им казва е вярно. Тогава те думаха: Тогава е неговият ангел.

16 А Петър продължаваше да хлопа; и като отвориха, видяха го и се смаяха.

17 А той им помаха с ръка да мълчат, и им разказа как го изведе Господ из тъмницата. И като им каза: Явете това на Якова и на братята, излезе та отиде на друго място.

18 А като се съмна, стана не малко смущение между войниците_ 19 А Ирод, като го потърси и не го намери изпита стражарите и заповяда да ги погубят. И слезе от Юдея, в Кесария, и там живееше.

21 И в един определен ден Ирод, облечен в царска одежда, седна на престола и държа реч пред тях.

22 А народът извика: Глас Божий, а не човешки!

23 И понеже не въздаде слава на Бога, начаса един ангел от Господа го порази, та биде изяден от червеи и умря.

24 Между това, Божието учение растеше и се умножаваше.

25 А Варнава И Савел, като свършиха службата си, върнаха се от Ерусалим в Антиохия и взеха със себе си Йоана, чието презиме бе Марко.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes