Add parallel Print Page Options

21 Тогава Иов в отговор рече:

Слушайте внимателно говоренето ми, И с това ме утешавайте.

Потърпете ме, и аз ще говоря; А след като изговоря, присмивайте се.

За човека ли се оплаквам аз? А как да се не утесни духът ми?

Погледнете на мене, и почудете се, И турете ръка на устата си.

Само да си наумя тия въпроси ужасявам се, И трепет обзема снагата ми.

Защо живеят нечестивите, Остаряват; даже стават и много силни.

Чадата им се утвърждават заедно с тях пред лицето им, И внуците им пред очите им.

Домовете им са свободни от страх; И Божията тояга не е върху тях.

10 Говедата им се гонят и не напразно; Юницата им се тели, и не помята.

11 Пущат чадата си като овце; И децата им скачат.

12 Пеят при музиката на тъпанчето и арфата, И веселят се при звука на свирката.

13 Прекарват дните си в благополучие; И в една минута слизат в гроба.

14 Все пак казват Богу: Оттегли се от нас, Защото не искаме да знаем пътищата Ти.

15 Що е Всемогъщият, та да Му служим? И какво се ползваме, като Го призоваваме?

16 Ето, щастието им не е в тяхна ръка; Далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

17 Колко често изгасва светилникът на нечестивите, И дохожда бедствието им върху тях! Бог им разпределя болезни в гнева Си.

18 Те са като плява пред вятъра, И като прах от плява, който вихрушката отвява.

19 Думате, Бог пази наказанието на тяхното беззаконие за чадата им. По-добре нека въздаде на сами тях, за да го усещат;

20 Собствените им очи нека видят гибелта им, И сами те нека пият от гнева на Всемогъщия.

21 Защото какво наслаждение от дома си има нечестивият след себе си, Когато се преполови числото на месеците му?

22 Ще научи ли някой Бога на знание, Тъй като Той съди високите?

23 Един умира в пълно благополучие, Като е във всичко охолен и спокоен;

24 Ребрата му са покрити с тлъстина, И костите му са напоени с мозък.

25 А друг умира в душевна горест, Като никога не е ял с весело сърце.

26 Заедно лежат в пръстта, И червеи ги покриват.

27 Ето, зная мислите ви И хитруванията ви за съсипването ми.

28 Защото думате: Где е къщата на княза? И где е шатърът, гдето живееха нечестивите?

29 Не сте ли попитали минаващите през пътя? И не разбирате ли бележитите им примери, -

30 Че нечестивият се пази за ден на погибел, И че в ден на гняв ще бъде закаран?

31 Кой ще изяви пред лицето му неговия път? И кой ще му въздаде за онова, което е сторил?

32 Но и той ще бъде донесен в гроба, И ще пази над гробницата си.

33 Буците на долината ще му бъдат леки; И всеки човек ще отиде подир него, Както безбройни са отишли преди него,

34 Как, прочее, ми давате празни утешения, Тъй като в отговорите ви остава само лъжа?

22 Тогава теманецът Елифаз в отговор рече:

Може ли човек да бъде полезен Богу? Ако разумен може да бъде полезен на семе си.

Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва? Или ползува ли се Той, ако правиш пътищата си непорочни?

Поради твоя ли страх от Него Той те изобличава, И влиза в съд с тебе?

Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти не са ли безкрайни?

Защото без причина си взел залог от брата си. И си лишил голите от дрехите им,

Не си напоил с вода уморения, И си задържал хляб от гладния.

А който беше як, той придобиваше земята; И който беше почитан, той се заселваше в нея.

Вдовици си отпратил празни, И мишците на сирачетата си строшил.

10 За това примки те обикалят, И страх внезапен те ужасява,

11 Или тъмнина, та не виждаш, И множество води те покрива.

12 Бог не е ли на небесните висоти? Сега гледай височината на звездите, колко са на високо!

13 А ти казваш: Где ще знае Бог? През мрака ли може да съди?

14 Облаци Го покриват, та не вижда: И ходи по свода небесен,

15 Забележил ли си ти стария път, По който са ходили беззаконниците? -

16 Тия, които преждевременно бидоха грабнати, И чиято основа порой завлече,-

17 Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас, И - какво може Всемогъщият да стори за нас?-

18 При все, че Той напълни с блага домовете им. Но далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!

19 Праведните гледат и се радват; И невинните им се присмиват, като казват:

20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас, И огън погълна останалите от тях?

21 Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе.

22 Приеми, прочее, закона от устата Му, И съхрани думите Му в сърцето си.

23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден; Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си,

24 Хвърли* злото си в пръстта, И офирското злато между камъните на потоците;

25 И Всемогъщият ще ти бъде злато, И изобилие от сребро за тебе.

26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия, И ще въздигаш лицето си към Бога.

27 Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ще изпълни обреците Си.

28 И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено; И светлина ще сияе по пътищата ти.

29 Когато те унижат, Тогава ще речеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.

30 Даже онзи, който не е невинен, ще избави; Да! с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.

23 А Иов в отговор рече:

И днес оплакването ми е горчиво; Ръката ми е по-тежка от въздишането ми.

Ах, да бих знаел где да Го намеря! Отишъл бих до престола Му,

Изложил бих делото си пред Него, И напълнил бих устата си с доводи,

Узнал бих думите, които Той би ми отговорил, И разбрал бих какво щеше да ми рече.

Щеше ли Той да се препира с мене с голямата Си сила? Не! щеше само да внимава в мен.

Тогава би станало явно, че един праведник разисква с Него; И така аз бих се освободил за винаги от Съдията си.

Обаче, ето, отивам напред, но няма Го, И назад, но не го виждам,

Наляво, гдето работи, но не мога да Го видя; Крие се надясно, и Го не виждам.

10 Знае, обаче, пътя ми; когато ме изпита, Ще изляза като злато.

11 Ногата ми се е държала здраво в Неговите стъпки; Опазил съм пътя Му без да се отклоня;

12 От заповедите на устните Му не съм се оттеглил назад; Съхранил съм думите на устата Му повече от нужната си храна.

13 Но Той е на един ум, и кой може да Го отвърне? И каквото желае душата Му, това прави.

14 Защото върши това, което е определено за мене; И много такива неща има у Него.

15 Затова, смущавам се в присъствието Му; Когато размишлявам треперя от Него.

16 Защото сам Бог е разслабил сърцето ми, И Всемогъщият ме е смутил;

17 Тъй като не по причина на тъмнината се отсичат думите ми Нито по причина на мрака, който покрива лицето ми.