A A A A A
Bible Book List

Исаия 32-33 Bulgarian Bible (BULG)

32 Ето, един цар ще царува с правда, И началниците ще управляват с правосъдие;

И всеки човек от тях ще бъде като заслон от вятър И като прибежище от буря, Като водни потоци на сухо място, Като сянка от голяма канара в изтощена земя.

Очите на виждащите не ще бъдат помрачени, И ушите на слушащите ще бъдат внимателни.

Също и сърцето на безразсъдните ще разбере мъдрост, И езикът на гъгнивите ще говори бърже и ясно.

Подлият не ще се нарича вече великодушен, Нито ще се казва сребролюбецът щедър;

Защото подлият ще говори подло, И сърцето му ще работи беззаконие, Тъй щото да върши нечестие и говори заблуда против Господа, За да изтощи душата на гладния, И да направи питието на жадния да чезне.

А на коварния средствата са зли; Той измислюва лукави кроежи За да погуби сиромаха с лъжливи думи Даже като немотния говори право.

Но великодушният измислюва великодушни неща, И за великодушни неща ще стои.

Станете, вие охолни жени, и слушайте гласа ми; Чуите думата ми, вие безгрижни дъщери;

10 За една година и няколко дни ще бъдете смущавани, вие безгрижни; Защото гроздоберът ще чезне, беритбата няма да настане.

11 Треперете, вие охолни; смутете се вие безгрижни; Съблечете се и оголете се, и опашете кръста си с вретище .

12 Те ще се бият в гърди за приятни полета, За плодородните лозя.

13 Тръни и глогове ще растат в земята на людете Ми, Още и върху всичките къщи, гдето се веселят във веселещия се град;

14 Защото палата ще бъде изоставен, Шумният град ще бъде напуснат, Крепостта и кулата ще станат до века пещери, Наслаждение на диви осли, пасбище на стада,

15 Докато духът се излее на нас от свише, И пустинята стане плодородно поле, И плодородното поле се счете като лес.

16 Тогава правосъдие ще се засели в пустинята, И правда ще обитава в плодородното поле.

17 Правдата ще издействува мир; И светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века.

18 И Моите люде ще обитават в мирно заселище, В утвърдени жилища, и в тихи успокоителни места.

19 Но ще пада градушка върху падащия лес*; И градът съвсем ще се сниши.

20 Блажени вие, които сеете при всяка вода, Които изпращат навред нозете на вола и на осела!

33 Горко на тебе, който разоряваш, а не си бил разорен, Който постъпваш коварно; а с тебе на се постъпили коварно! Когато престанеш да разоряваш ще бъдеш разорен, И когато спреш да постъпваш коварно, ще постъпват коварно с тебе.

Господи, смили се за нас; Тебе чакаме; Бъди ни мишца всяка заран, И избавление за нас в усилно време.

От шума на метежа племената побягнаха; От Твоето издигане народите се разпръснаха.

И користта ще се събере от вас както гъсениците събират; Ще скокнат върху нея, както скача скакалец

Господ е превъзвишен, защото обитава на високо; Той е изпълнил Сион с правосъдие и правда.

А чрез мъдрост и знание и изобилно спасение Ще бъдат утвърдени времената ти: Страхът от Господа е Неговото съкровище.

Ето, юнаците им викат навън; Посланиците на мира плачат горчиво

Друмовете запустяха; Няма вече пътници; Той наруши договора, презря градовете, Не счита човека за нищо.

Земята жалее и изнемощява; Ливан е посрамен и вехне; Сарон прилича на пустиня; Листата на Васан и Кармил окапаха.

10 Сега ще стана, казва Господ; Сега ще се възвиша, сега ще се възвелича.

11 Слама ще заченете, и плява ще родите; Дишането ви като огън ще ви пояде,

12 И племената ще бъдат вар що гори, Като отсечени тръни, които изгарят в огън.

13 Слушайте, вие далечни, що съм сторил; И вие близки признайте силата Ми.

14 Грешните в Сион се боят; Трепет обзема безбожните; и казват : Кой от вас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от вас ще обитава при вечни пламъци?

15 Който ходи праведно и говори справедливо, Който презира печалбата от насилствата, Който отърсва ръцете си от дароприемство, Който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие, И който затуля очите си, за да не види злото, -

16 Той ще обитава на високо; крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; Хлябът му ще му се даде, водата му няма да липсва.

17 Очите ти ще видят царя в красотата му, Ще видят широкоразпространена земя.

18 Сърцето ти ще си спомня за миналия ужас, казвайки : Где е този , който броеше кулите?

19 Няма вече да видиш свирепите люде, Люде с дълбок глас, който не проумяваш, С чужд език, който не разбираш.

20 Погледни на Сион, града на празниците ни; Очите ти ще видят Ерусалим безмълвно заселище, Щатър, който няма да се мести, Чиито колове никога не ще бъдат извадени, И нито едно от въжетата му скъсано.

21 Но там Господ ще бъде с нас във величието Си, Като място на широки реки и потоци, Гдето няма да върви ладия с весла, Нито ще мине великолепен кораб.

22 Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар, Той ще ни спаси.

23 Въжетата ти ослабнаха, Не можеха да крепят мачтата ти, Не можеха да разпрострат платната; И тогава големи користи се разделиха, Хромите разграбиха плячката.

24 И жителят няма да рече: Болен съм; На людете, които живеят в него, ще се прости беззаконието им.

Колосяни 1 Bulgarian Bible (BULG)

Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,

до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа],

Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,

понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всички светии),

по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,

което дойде до вас; както се принася плод и расте и в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,

както сте я научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;

който ни и извести за вашата любов в Духа.

Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,

10 за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;

11 подкрепяни от пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;

12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;

13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

15 в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;

16 понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;

17 и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.

18 И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

19 Защото Отец благоволи да всели в Него съвършенната пълнота,

20 и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.

21 И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,

22 примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,

23 ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядвано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.

24 Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;

25 на която аз станах служител, по Божия наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,

26 сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на неговите Светии;

27 на която Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.

28 Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек, и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да предоставим всеки човек съвършен в Христа.

29 Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes